Документи

Закони – Правилници – Водичи


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021-2022. годину – ПРЕУЗМИ


Табеларни преглед календара за средње школе 2021-2022. годину – ПРЕУЗМИ


Извештај о остваривању годишњег плана рада Трговачке школе за шк. 2020/2021. годину – ПРЕУЗМИ

Прилог 1 – преузми

Прилог 2 – преузми


Годишњи план рада Tрговачке школе за школску 2021/2022 – ПРЕУЗМИ

Прилог 1 – преузми

Прилог 2 – преузми

Прилог 3 – преузми


Наставници рефлексивни практичари инклузивне образовне праксе – преузми

Приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији – преузми

Наставник практичар примери добре праксе – преузми

Правилник о стандардима квалитета рада установе – преузми

Правилник о вредновању квалитета рада установе – преузми

Водич за самовредновање за установе у стручном образовању – преузми