Мисија

Ми смо стручна школа са дугом традицијом, важна и највећа карика у систему средњег образовања у подручју трговине у Србији. Ми образујемо будућност земље која тежи укључивању у светске трендове и токове.

Постојимо да бисмо образовали и васпитавали ученике спремне за лични и професионални развој и преузимање продуктивног учешћа у друштву.

Поред добрих образованих и стручних знања и стручне праксе, у школи се негују вредности : толеранција, уважавање, хуманост, међусобног поштовања, пријатељство, као и предузетнички и тимски дух.