Наставничко веће

Актив српски језик

1 Јочић Бранка Српски језик и књижевност ТТ:2/2;  4/2;
К:2/6,7; 4/6,7;
2 Белоица Губенко Снежана Српски језик и књижевност ТТ:3/2,3,4
К:3/6;    Т:3/8,9,10;
3 Оцокољић Аида Српски језик и књижевност ТТ:3/5
К:3/7;     ТТ:1/4,5
К:1/7
Т:1/8
4 Ранковић Николић Јелена Српски језик и књижевност Т:2/10,11
5 Станишић Срђана Српски језик и књижевност 1/2,3, К:1/6
Т:1/9, 10, 11;
6 Живојиновић Јелена Српски језик и књижевност А:2/1; 3/1
ТТ:2/3,5
Т:2/8,9;  3/11
7 Јанковић Љубица Српски језик и књижевност А:1/1;  4/1
ТТ:2/4;  4/3,4,5;

Актив страни језик

8 Ивковић Дубравка Енглески језик ТТ:1/2,3,4,5;
К:1/6,7;
Т:1/8;
9 Драговић Драгана Енглески језик А:2/1; 3/1; 4/1;
ТТ:2/2,3,4
10 Станковић Иван Енглески језик А:1/1
ТТ:2/5
К:2/6,7
ТТ:4/4,5
К:4/6
11 Раниловић Милена Енглески језик ТТ:3/2,3,4,5
К:3/6,7
Т:3/9,11
12 Jевремовић Сашка Енглески језик Т:1/9,10,11
Т:2/9,10
ТТ:4/2,3
К:4/7
13 Шобајић Марија Енглески језик Стручни енглески Грађанско васпитање Т:2/8,11; 3/8,10;
Т:3/8,10
Т:2/8,9
14 Лукић  Ана*** Немачки језик Пословни страни језик К:1/6,7; 2/6,7
К:3/6,7; 4/6,7
Т:3/10

Актив математика, рачунарство и информатика

15 Матовић Баловић Тамара Математика ТТ:2/2,3,4,5;   ТТ:4/3,4,5
16 Новичић Митрић Вера *** Математика ТТ:1/4,5
К:1/6,7;
К:2/6,7;
К:4/6,7;
17 Ковач Мирјана Математика Рачунарство и информатика Т:2/8,9,10,11
А:1/1; 3/1; 4/1;
ТТ:4/2
18 Стаменковић Александра Математика ТТ:1/2,3,;
ТТ:3/2,3,4,5
К:3/6,7
19 Павловић Јелена

(Пуповац Далиборка)

Математика А:1/1; 2/1;
Т:1/8,9,10,11;      Т:3/8,9,10,11;
20 Јаблан Драгана*** Рачунарство и информатика ТТ:1/4,5
К:1/6,7;
Т:1/8;
21 Поповић Андрија Рачунарство и информатика ТТ:1/2,3
Т:1/9,10,11

Актив економска група

22 Јовановић Тамара Техника продаје и услуге купцима
Пословна комуникација
Т:2/9,10
Т:1/10,11
23 Јанков Весна Маркетинг
Маркетинг у трг.
Практична настава
ТТ:4/2
К:4/6,7
ТТ:3/4; Т:1/9,3/10
24 Костић Зорица Обука у виртуелном предузећу К:3/6
25 Божић Славица Основи економије
Национална економија
Практична настава
А:3/1
ТТ:4/3,4,5
ТТ:4/5; Т:1/11
26 Павићевић Татјана Статистика
Практична настава
К:3/6,7
Т:2/10
ТТ:3/3
27 Глишић Соња Обука у виртуелном предузећу
Практична настава
К:4/7
ТТ:2/2
Т:3/10
28 Кнежевић Марица Практична настава ТТ:4/5, 2/5
Т:2/11
29 Ћурдић Јелена Рачуноводство у трговини
Основи економије
Практична настава
К:1/6,7
ТТ:3/2
ТТ:3/2; 4/2;
30 Муждека Милена Национална економија
Предузетништво
Организација набавке и продаје
Практична настава
ТТ:4/2
К:4/7
К:2/7
ТТ:2/2
Т:3/11
31 Жебељан Гордана Обука у виртуелном предузећу
Практична настава
К:4/6
ТТ:3/4
Т:2/8
32 Павловић Татјана Практична настава ТТ:2/3,4; 3/5; 4/2
Т:3/9
33 Цонић Јелена Обука у виртуелном предузећу
Практична настава
К:2/6,7
ТТ:2/3
Т:3/8
34 Витковић Светлана Рачуноводство
Практична настава
ТТ:4/2,3,4,5
ТТ:2/4; Т:2/9;
35 Крстић Драгица Трговинско пословање
Маркетинг
Практична настава
ТТ:2/3,4
ТТ:4/4
ТТ:2/5
Т:2/10
36 Јовандић Јасминка Трговинско пословање
Практична настава
ТТ:1/2,3
ТТ:3/2
Т:2/9
37 Ђукић Александра Основи економије
Организација набавке и продаје
Практична настава
ТТ:3/3,4,5
К:3/7
ТТ:3/3
Т:1/10
38 Марјановић Марија Организација набавке и продаје
Предузетништво
Менаџмент
Практична настава
К:2/6
К:4/6
ТТ:3/5
Т:1/11
39 Савић  Бранислав Трговинско пословање
Вештине комуникације
Практична настава
ТТ:3/3,5
К:3/6
Т:3/9,11
40 Недељковић Силвана Рачуноводство
Практична настава
ТТ:3/2,3,4,5
ТТ:4/3
Т:1/10
41 Ђурђевић Ружица Трговинско пословање
Финансије
Пословна информатика
Практична настава
ТТ:2/2
К:4/6,7
ТТ:2/5
ТТ:4/4
Т:1/8
42 Вукмирица Ивана Техника продаје и услуге купцима
Практична настава
Т:2/8,11
ТТ:4/3
Т:2/11
43 Чубрило Гордана Трговинско пословање
Међународна шпедиција
Практична настава
ТТ:1/4,5
К:3/6,7
Т:2/8
44 Димитријевић Маријан Обука у виртуелном предузећу
Вештине комуникације
Практична настава
К:3/7
К:3/7
Т:1/8,9
45 Марчетић Ђурђица Техника продаје и услуге купцима
Комерцијално познавање робе
Т:1/9,11
Т:3/8,9,10,11
46 Трифуновић Сузана Основи пословања у трговини
Основи економике трговине
Економика и орг. Трг. Предузећа
Менаџмент
Т:2/8,9,10,11
А:1/1
ТТ:2/4,5
К:4/7
47 Јевремовић Урош Трговинско пословање
Рачуноводство у трговини
Економика о орг. Трг. Предузаћа
К:4/6,7
К:2/6,7
А:2/1
ТТ:2/3
48 Поповић Викторија Канцеларијско пословање
Маркетинг
Практична настава
К:2/6,7
ТТ:4/3,5
ТТ:4/4
Т:3/8
49 Старчевић Марија Пословна инфор.
Маркетинг у трговини
Трговинско пословање
ТТ:2/2,3,4
Т:2/8,9
ТТ:2/5
50 Бојовић Алекса*** Предузетништво Т:3/8,11
51 Глигорић Алексић Весна*** Набавка и физичка дистрибуција
Предузетништво
Т:3/8,11
Т:3/9,10
52 Раца Огњен Техника продаје и услуге купцима
Пословна комуникација
Т:1/8,9,10
Т:1/8,9
53 Поповић Љиљана Принципи економије
Пословна информ.
Трговинско пословање
К:1/6,7
К:3/6
ТТ:3/4
54 Петровић Стефан Основи трговине
Трговинско пословање
Основи економике трговине
Т:1/8,9,10,11
К:3/6,7
ТТ:1/4
55 Тончев Ј. Мелита Економика и орг. Трг. Предузећа ТТ:2/2
56 Јевтић Сандра Пословна инфор.
Маркетинг у трговини
Принципи економије
Маркетинг
К:3/7
Т:3/8,9,11
К:2/6,7
Т:2/10,11
А:4/1
57 Пецикоза Марина Канцеларијско пословање
Организација набавке и продаје
Основи економике трговине
К:1/6,7
К:3/6
ТТ:1/3
58 Руњић Јелена Набавка и физичка дистрибуција
Основи економике трговине
Пословна економија
Т:3/9,10
ТТ:1/2,5
К:3/6,7

Актив аранжерске групе

59 Здравковић Радмила Нацртна геометрија
Перспектива
Аранжирање у трговини
Пројектовање
А:2/13/1; 4/1;
60 Јовичић Драгољуб Цртање и обликовање
Форма и обликовање
А:1/1; 2/1; 3/1; 4/1;
61 Стојановић Алeксандар Аранжирање у трговини А:1/1; 2/1; 3/1; 4/1;
62 Јовановић Гордана Цртање и обликовање
Фотографија са графичким  техникама
А:3/1
63 Новаковић Душанка Аранжирање у трговини
Цртање и обликовање
А:2/1; 3/1; 4/1;
64 Мркић Јелена*** Музичка уметност А:1/1
ТТ:1/2,3,4,5
65 Теодоровић М. Љиљана*** Ликовна култура А:2/1
ТТ:2/,2,3,4,5
К:1/6,7

Актив природне науке

66 Узелац Мира*** Познавање робе
Познавање матријала и робе
ТТ:3/2,3
ТТ:4/2,3,4,5
А:2/1
67 Поповић Валентина*** Хемија
Познавање робе
А:1/1
ТТ:1/2,3,4,5;
ТТ:2/2,3;
ТТ:3/4,5;
68 Митровић Весна*** Хемија
Познавање робе
Т:1/8,9,10,11
Т:2/8,9,10,11;
ТТ:2,4,5;
К:2/6,7
69 Новичић Јулијана*** Познавање робе
Грађанско васпитање
Т:1/8,9,10,11;
А:1/1; 3/1;
ТТ:3/2,5
К:3/6
Т:3/8,9,10,11

Актив друштвене науке

70 Перовић Дијана*** Географија А:1/1
ТТ:1/2,3,4,5
71 Станојевић Дамјан Географија К:1/6,7
Т:3/8,9,10,11
72 Росић Нада*** Историја А:1/1; 2/1
ТТ:2/2,3,4,5;    ТТ:1/2,3,4,5
73 Витаљић Марија Историја К:1/6,7
Т:1/8,9,10,11
74 Брајер Весна Филозофија
Грађанско васпитање
А:4/1
ТТ:4/2,3,4,5
А:2/1
ТТ:2/2,3,4,5
К:2/6,7;  4/6,7;
ТТ:4/2,3,4,5
Т:2/10,11
75 Каблар Радмила*** Право
Устав и права грађана
К:1/6,7; 2/6,7
ТТ:4/2,3,4,5
А:4/1
ТТ:4/2,5
76 Марјановић Владимир*** Социологија
Устав и права грађана
Социологија са правима грађана
А:3/1
ТТ:3/2,3,4,5
ТТ:4/3,4
Т:3/8,9,10,11;
К:4/6,7
77 Малатестинић Марина Грађанско васпитање ТТ:1/2,3
К:1/6,7; 3/7
Т:1/8,9,10,11
ТТ:3/3,4
78 Јокић Милија*** Верска настава
79 Илић-Бенке Звездан Верска настава
80 Аломеровић Лејлија *** Верска настава

Актив природне науке

81 Ристић Бисерка*** Биологија
Екологија и заштита животне средине
Грађанско васпитање
А:1/1
ТТ:1/2,3,4,5
К:2/6,7
Т:3/8,9,10,11
ТТ:1/4,5
82 Пешић Катарина*** Физика А:1/1;  2/1;
ТТ:1/2,3,4,5
ТТ:2/2,3,4,5
83 Корица Сања Физика К:1/6,7

Актив психологија

84 Шалипур Стефан Психологија
Психологија потрошача
А:4/1
ТТ:3/2,3,4,5
Т:3/8,9,10,11

Актив физичко васпитање

85 Џанић Игор Физичко васпитање ТТ:3/2,3,4,5
К:3/6,7
Т:3/8,9,10,11
86 Живковић Небојша Физичко васпитање ТТ:2/2,3,4,5
К:2/6,7
Т:2/8,9,10,11
87 Томашевић Душица Физичко васпитање А:1/1; 2/1; 3/1; 4/1;
ТТ:4/2,3,4,5
К:4/6,7
88 Тешић Александра Физичко васпитање ТТ:1/2,3,4,5
89 Мрваљевић Огњен Физичко васпитање К:1/6,7
90 Љубоја Милица Физичко васпитање Т:1/8,9,10,11