Наставничко веће

Школска 2022/2023. година

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења Укупно часова
АКТИВ СРПСКИ ЈЕЗИК
1. Јочић Бранка Српски језик и књижевност 1/1, 2/6, 2/7, 4/2, 4/6, 4/7 18
2. Белоица Губенко Снежана Српски језик и књижевност 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 18
3. Мучибабић Милица Српски језик и књижевност 1/9, 1/10, 3/5, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11 17
4. Станишић Срђана  *** Српски језик и књижевност 1/8, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 3/4 18
5. Живојиновић Јелена*** Српски језик и књижевност 3/1, 3/6, 3/7, 4/1, 4/3, 4/5 18
6. Јанковић Љубица Српски језик и књижевност 2/3, 2/4, 2/5, 2/8, 2/9, 2/10, 4/4 18
АКТИВ СТРАНИ ЈЕЗИК
7. Сушић Ивана Енглески језик 3/6, 3/7, III-8, III-11 6
8. Драговић Драганa*** Енглески језик II-1,III-1,III-2,III-4,III-5,IV-1 18
9. Јевремовић Сашка*** Енглески језик II-6,II-7,II-8, III-3, III-9, III-10, IV-2, IV-6,IV-7 18
10. Раниловић Милена Енглески језик I-2,I-3,I-4,I-5,I-6,I-7,I-8,I-9, I-10 18
11. Шобајић Марија Енглески језик II-2, II-9, II-10, IV-3 9
12. Станковић Иван Енглески језик 1/1,II-3,II-4,II-5, IV-4, IV-5 15+4
Стручни страни језик-енглески II-2,II-3,II-4,II-5
13. Лукић  Ана*** Немачки језик I-7,I-8,II-6,II-7,III-6,III-7, IV-6,IV-7 16
АКТИВ МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
14. Матовић Баловић Тамара Математика 2/2,3,4,5;  2/8;  4/2,3,4,5; 18
15. Новичић Митрић Вера *** Математика 3/2,3,4,5;  3/6,7;  4/1;  4/6,7; 18
16. Пуповац Далиборка*** Математика

 

2/7;

 

18+2

 

Математика 1/2,3,4,5,6;  1/1;  2/1;  2/6;
17. Павловић Јелена*** Математика 1/7,8;  1/9,10;  2/9,10;  3/1; 3/8,9,10,11;        18
18. Јаблан Драгана*** Рачунарство и информатика 1/7,8;  1/9,10;  1/1; 20
19. Поповић Андрија Рачунарство и информатика  1/2,3,4,5,6; 20
АКТИВ ЕКОНОМСКА ГРУПА
20. Јанков Весна Маркетинг IV / 2,3,4 6

6

11,2

Маркетинг IV / 6,7
Практична настава 3/8,4/4
21. Костић Зорица Пословна информатика II / 3,4,5 15

6

Oбука у виртуелном предузећу II / 7
22. Божић Славица Економика и организација трг.пред II / 1 2

10

11,2

Национална економија IV / 1,2,3,4,5
Практична настава 2/2, 2/8
23. Павићевић Татјана Статистика III / 6,7 12

11,2

Практична настава 4/4, 3/10
24. Глишић Соња Oбука у виртуелном предузећу IV / 6 12

11,2

Практична настава 2/9, 3/5
25. Кнежевић Марица Практична настава 4/2, 3/2, 3/3 14
26. Ћурдић Јелена Рачуноводство I / 7,8 10

2

11,2

Основи економије III / 4
Практична настава 3/8, 3/3
27. Муждека Милена Предузетништво IV / 6,7 8

4

11,2

Менаџмент IV / 6,7
Практична настава 3/2, 3/5
28. Жебељан Гордана Међународна шпедиција III / 6 2

10

11,2

Oбука у виртуелном предузећу III / 7
Практична настава 2/5, 1/10
29. Павловић Татјана Практична настава 2/3, 2/4, 2/10, 3/4, 3/11, 28
30. Цонић Јелена Oбука у виртуелном предузећу IV / 7 12

11,2

Практична настава 3/11,2/9
31. Витковић Светлана Рачуноводство IV / 2,3,4,5 12

11,2

Практична настава 4/2, 3/4
32. Крстић Драгица Набавка и физичка дистрибуција III / 8,11 12

11,2

Практична настава 2/10, 4/5
33. Јовандић Јасминка Трговинско пословање III / 2,3 10

2

11,2

Основи економије III / 5
Практична настава 1/9, 4/3
34. Ђукић Александра Канцеларијско пословање II / 6,7 8

4

11,2

Финансије IV / 6,7
Практична настава 2/5, 3/10
35. Марјановић Марија Организација набавке и продаје II / 6,7 12

11,2

Практична настава 3/9, 4/5
36. Савић  Бранислав Пословна комуникација I / 2 6

6

11,2

Основи трговине I / 9,10
Практична настава 2/3, 3/9
37. Поповић Викторија Трговинско пословање II / 3,5 10

2

11,2

Пословна економија II / 4
Практична настава 2/2, 4/3
38. Недељковић Силвана Рачуноводство III / 2,3,4,5 12

11,2

Практична настава 1/9, 2/4
39. Руњић Јелена Трговинско пословање I / 6 5

12

3

Техника продаје и услуге купцима I / 9,10
Трговинско пословање III / 7
40. Старчевић Марија

 

Пословна економија II / 2,3,5 6

9

3

2

Маркетинг у трговини II / 8,9,10
Маркетинг IV / 1
Маркетинг IV / 5
41. Чубрило Гордана Трговинско пословање III / 4,5 10

6

5,6

Организација набавке и продаје III / 7
Практична настава 1/10
42. Димитријевић Маријан Пословна комуникација I / 9 4

8,4

Практична настава 3/3, 3/8
43. Поповић Љиљана Трговинско пословање II / 2 5

6

6

3

Oбука у виртуелном предузећу II / 6
Основи пословања у трговини II / 8,9,10
Основи економије III / 1
44. Марчетић Ђурђица Основи економике трговине I / 4,5 4

16

Предузетништво III / 8,9,10,11
45. Фујер Тамара Трговинско пословање I / 4,5 10

10

Oбука у виртуелном предузећу III / 6
46. Јевремовић Урош Принципи економије II / 6,7 4

10

6

Рачуноводство у трговини II / 6,7
Трговинско пословање IV / 6,7
47. Глигорић Алексић Весна*** Техника продаје и услуге купцима II / 9,10 12

8

Комецијално познавање робе III / 8,9,10,11
48. Јевтић Сандра*** Трговинско пословање II / 4 ** 5

12

3

Канцеларијско пословање I / 7,8
Приципи економије I / 8
49. Танасковић И. Јелена Пословна економија I / 2,3 4

12

4

Пословна комуникација I / 4,5
Пословна комуникација I/ 10
50. Самац Невена Трговинско пословање III / 6 3

8

3

6

Пословна информатика III / 6,7
Пословна информатика III / 9,10,11
Набавка и физичка дистрибуција III / 10
51. Пецикоза Марина

 

Основи економике трговине I / 1** 2

10

2

6

Трговинско пословање I / 2,3
Основи економике трговине I / 6
Набавка и физичка дистрибуција III / 9
52. Раца Огњен Техника продаје и услуге купцима II / 8 6

5

Пословна информатика II/ 2
53. Столески Љиљана Пословна комуникација I / 3,6 12

6

2

Организација набавке и продаје III / 6
Међународна шпедиција III / 7
54. Пилиповић Јелена Пословна економија I / 4,5,6 6

4

2

4

Основи економике трговине I / 2,3
Принципи економије I / 7
Основи економије III / 2,3
АКТИВ АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ
55. Здравковић Радмила Нацртна геометрија 2/1 5+5+5+5=20
Перспектива 3/1
Аранжирање у трговини 3/1
Пројектовање 4/1
56. Јовичић Драгољуб Цртање и обликовање 1/1; 2/1; 4/1; 4+6+6+2+2=20
Форма и обликовање 2/1; 3/1;
57. Стојановић Алeксандар Аранжирање у трговини 1/1; 2/1; 3/1; 4/1; 6+4+5+5=20
58. Шавија Марија Ликовна култура 1/2,3,4,5,6,7 ,8       3/8,  2/1 17
Цртање и обликовање 3/1
Фотографија са графичким  техникама 3/1
59. Новаковић Душанка Аранжирање у трговини 2/1; 4/1; 4+5+3=12
Цртање и обликовање 3/1
60. Мркић Јелена Музичка уметност 1/1, 1
АКТИВ ПРИРОДНЕ НАУКЕ
61. Узелац Мира*** Познавање робе 2/10,

3/4, 3/5,

4/2 4/3, 4/4, 4/5

2+6+12=

20

62. Поповић Валентина*** Биологија  1/1,

2/6,7;

2+4+10+4=20
Екологија и заштита животне средине 1/ 2,3,4,5,6

3/8,9,10,11,

63. Митровић Весна*** Хемија 1/1,

1/9 ,1/10 ,

2/2, 2/3,2/4, 2/5

2/6 2/7

2+2+8+4+4=20
Познавање робе  1/9 1/10
64. Новичић Јулијана*** Познавање робе  2/8 , 2/9 ,

3/2, 3/3

4+6+2+2=14
Познавање материјала и робе 2/1
Комерцијално познавање робе 3/6
Грађанско васпитање (1/1-5), 1/2-3,1/4, 1/6 ,1/7

(2/9-10),

        6
АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
65. Перовић Дијана*** Географија 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 1/5 ,3/11 10+1
66. Станојевић Дамјан Географија  1/6, 1/7, 1 /8,  3/8,3/9, 3/10, 6+3
67. Росић Нада*** Историја 1/1,2,3,4,5,6; 1/8;  1/9,10;  2/1 20
68. Витаљић Марија Историја 1/7 2
Грађанско васпитање (3/3-6), 3/7 2
69. Брајер Весна Филозофија 4/1,2,3,4,5 10+10
Грађанско васпитање 2/1, (2/2-5), (2/7-8), (2/4-6), 2/3,

3/1,

(4/1-5), 4/2, (4/4-7),(4/3-6)

70.  

Љубић Мирјана

Право 2/2,3,4,5; 12+1
Устав и право грађана 4/1
71. Каблар Радмила*** Право I/7, I/8, II/6, II/7, IV/2, IV/3, IV/4, IV/5 4+6+8+2=20
Устав и правo грађана IV/4, IV/5
72. Марјановић Владимир*** Социологија 3/1, 3/2, 3/3, 3/ 4, 3/5 10+2+4+4=20
Устав и право грађана 4/2, 4/3
Социологија са правима грађана 3/8, 3/9, 3/10,3/11,

4/6, 4/7

73. Чутурило Нада Грађанско васпитање 1/8, (1/9-10),

3/2, 3/4, 3/5,(3/8-9),(3/10-11)

7
74. Шалипур Стефан*** Психологија 3/2,3,4,5  4/1 20+2
Психологија потрошача 3/ 8,9,10,11
Психологија потрошача 2/5
Вештина комуникације 3/ 6
75. Маринковић Даниела Психологија потрошача 2/2,3,4         6
АКТИВ ПРИРОДНЕ НАУКЕ
76. Костић Маријана*** Физика 1/1 1/2 1/3 1/4 , 1/5, 1/6 , 1/7, 1/8, 2/1 18
АКТИВ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
77. Џанић Игор Физичко васпитање   1/2 , 1/3 1/4 1/5  1/6 1/7 1/8 1/9 1/10,  2/8 20
78. Живковић Небојша Физичко васпитање   1/1 2/1 3/1 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 20
79. Томашевић Душица Физичко васпитање 2/2, 2/3 ,2/4 ,2/5,2/6,2/7,3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 20
80. Тешић Александра Физичко васпитање   2/9 2/10 4
81. Мрваљевић Огњен Физичко васпитање   3/6 3/7 4
82. Љубоја Милица Физичко васпитање   3/8 3/9 3/10 3/11 8
АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
83. Љубинковић Бранислав*** Верска настава – Православни катихизис (1/1), (1 /2-4), 1/3, 1/5, (1/6-8), 1/7, 1/9,

(2/1-2),(2/3-5), (2/4-6), (2/7-8),

( 2/9-10),

(3/1-7), (3/2-3), (3/4-6), (3/8-11), (3/9-10),

(4/1-5),(4/4-7) ,(4/3-6),

20
84. Аломеровић Хубанић Лејлија ***

 

 

Исламска вјеронаука

ILLMUDDIN

1/3,1/5, 1/7, 1/8, 1/9,

2/8, 2/9, 2/10,

3/8, 3/9, 3/10,

4/3, 4/5,

 

3