Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама. Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима. (види више...)

Наставничко веће

Актив српски језик

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
1. Јочић Бранка Српски језик и књижевност 1/2,6,7;  3/2,6,7;
2. Белоица Губенко Снежана Српски језик и књижевност 2/1,2,3,4;  2/8,9,10;
3. Оцокољић Аида Српски језик и књижевност 2/5,7;   4/1,2,3,4
4. Димитријевић Јелена*** Српски језик и књижевност 2/11;  3/11;
5. Станишић Срђана Српски језик и књижевност 1/1; 3/1; 2/6; 4/5,6,7;
6. Живојиновић Јелена Српски језик и књижевност 1/3,5;   1/8,9,10,11;
7. Јанковић Љубица Српски језик и књижевност 1/4;  3/3,4,5,8,9,10

Актив страни језик

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
8. Ивковић Дубравка Енглески језик 2/11; 4/2,3,4,5,6,7
9. Драговић Драгана Енглески језик 1/2,3,4; 3/1; 4/1; 1/1
10. Станковић Иван Енглески језик 1/5,6,7;  3/4,5,6,8,9,10
11. Раниловић Милена Енглески језик 2/1,2,3,5,6,7,9
12. Jевремовић Сашка Енглески језик + стручни страни јез. 1/8,9,10,11; 3/2,3,7, 11+11
13. Шобајић Марија Енглески језик + Грађанско 2/4,8,10; 2/10, 2/11
14. Лукић  Ана*** Немачки језик 1/6,7; 2/6/,7; 3/6,7; 4/6,7

Актив математика, рачунарство и информатика

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
15. Матовић Баловић Тамара Математика 1/2,3,4,5;   3/3,4,5
16. Новичић Митрић Вера *** Математика 1/6,7;  3/6,7;  4/2,4,5,6,7;
17. Тома Маја Математика 2/2,3,4,5,6,7;   4/3
18. Стаменковић Александра Математика 1/8,9,10,11;   3/2,8,9,10,11;
Рачунарство и информатика 1/11
19. Павловић Јелена Математика 1/1; 2/1,8,9,10,11;  3/1; 4/1;
20. Јаблан Драгана*** Рачунарство и информатика 1/1,6,7,8,9
21. Поповић Андрија Рачунарство и информатика 1/2,3,4,5,10

Актив економска група

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
22. Мачар Весна Oснови економикe трговине 1/1
Tехника продаје и услуге купцима 2/8
Практична настава 1/11, 2/3, 4/2
23. Јанков Весна Mаркетинг 4/1,4
Mаркетинг у трговини 4/7
Практична настава 1/10,11, 2/10
24. Костић Зорица Oбука у виртуелном предузећу 3/7
25. Божић Славица Eкономика и орган.трговинских пред 2/1
Национална економија 4/1,2,3,4,5
Практична настава 3/4,11
26. Павићевић Татјана Организација набавке и продаје 2/6,7
Практична настава 3/2,9
Глишић Соња Обука у виртуелном предузећу 4/7
Практична настава 2/10, 4/3
28. Кнежевић Марица Трговинско пословање 2/2,3
29. Ћурдић Јелена Економика и орг.трг. пред. 2/2
Рачуноводство у трговини 2/6,7
Практична настава 2/2; 3/10
30. Муждека Милена Основи економије 3/2,4,5
Организација набавке и продаје 3/7
Практична настава 2/2,11
31. Жебељан Гордана Обука у виртуелном предузећу 4/6
Практична настава 1/8, 2/4
32. Павловић Татјана Практична настава 2/5; 3/2,3,8; 4/4
33. Цонић Јелена Канцеларијско пословање 1/7
Обука у виртуелном предузећу 3/6
Практична настава 2/8
34. Витковић Светлана Рачуноводство 3/2,3,4,5
Практична настава 1/8, 4/3
35. Крстић Драгица Трговинско пословање 3/2,4
Основи економије 3/3
Практична настава 3/3,9
36. Јовандић Јасминка Трговинско пословање 2/4,5
Маркетинг 4/2
Практична настава 1/10, 3/8
37. Ђукић Александра Канцеларијско пословање 2/7
Mенаџмент 4/6,7
Финансије 4/6,7
Практична настава 2/9, 3/5
38. Марјановић Марија Канцеларијско пословање 1/6
Организација набавке и продаје 3/6
Практична настава 3/4,10
39. Савић  Бранислав Економика и орган.тргов. пред. 2/3,4,5
Техника продаје и услуге купцима 2/10
Практична настава 1/9, 2/3
40. Недељковић Силвана Рачуноводство 4/2,3,4,5
Практична настава 3/5, 4/2
41. Ђурђевић Ружица Принципи економије 2/6,7
Предузетништво 4/6,7
Практична настава 2/11, 3/11
42. Стојнић Грличко Снежана Трговинско пословање 1/2,3
Практична настава 2/5,9
43. Чубрило Гордана Маркетинг у трговини 2/8,9,10
Маркетинг 4/3,5
Практична настава 1/8, 2/4
44. Димитријевић Маријан Обука у виртуелном предузећу 2/7
45. Марчетић Ђурђица Техника продаје и услуге купцима 1/10,11
Основи економикe трговине 1/4
Набавка и физичка дистрибуцијa 3/9
46. Јовановић Тамара

(Трифуновић Сузана)

Техника продаје и услуге купцима 1/8,9
Пословна комуникација 1/10,11
47. Јевремовић Урош Рачуноводство у трговини 1/6,7
Статистика 3/7
Међународна шпедиција 3/6,7
48. Поповић Викторија Трговинско пословање 3/3
Трговинско пословање 3/6
Пословна информатика 3/7
Практична настава 2/8, 4/4
49. Старчевић Марија Трговинско пословање 1/4,5
Предузетништво 3/10,11
50. Бојовић Алекса*** Основи пословања у трговини 2/8,9,10,11
Трговинско пословање 3/5
Маркетинг у трговини 2/11
51. Глигорић Алексић Весна*** Техника продаје и услуге купцима 2/9,11
Комерцијално познавање робе 3/8,9,10,11
52. Раца Огњен Основи трговине 1/8,9
Предузетништво 3/8,9
Набавка и физичка дистрибуција 3/10
53. Поповић Љиљана Пословна информатика 2/2,3,4,5
Mаркетинг у трговини 4/6
Канцеларијско пословање 2/6
Практична настава 4/5
54. Петровић Стефан Принципи економије 1/6,7
Основи економикe трговине 1/5
Набавка и физичка дистрибуција 3/8,11
55. Тончев Ј. Мелита Основи економикe трговине 1/2,3
56. Јевтић Сандра Обука у виртуелном предузећу 2/6
Основи економије 3/1
Трговинско пословање 4/6,7
Практична настава 4/5
57. Вукмирица Ивана Пословна комуникација 1/8,9
Основи трговине 1/10,11
Статистика 3/6
58. Вулин Сања Вештине комуникације

Пословна информатика

Трговинско пословање

Пословна информатика

3/6,7

3/8,9,10,11

3/7

3/6

Практична настава 4/5

Актив аранжерске групе

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
59. Здравковић Радмила Нацртна геометрија 2/1
Перспектива 3/1
Аранжирање у трговини 3/1
Пројектовање 4/1
60. Јовичић Драгољуб Цртање и обликовање 1/1; 2/1; 4/1;
Форма и обликовање 2/1; 3/1;
61. Стојановић Алeксандар Аранжирање у трговини 1/1; 2/1; 3/1; 4/1;
62. Милетић Јасмина Цртање и обликовање 3/1
Фотографија са графичким  техникама 3/1
63. Новаковић Душанка Аранжирање у трговини

Цртање и обликовање

2/1; 4/1;
3/1
64. Мркић Јелена*** Музичка уметност 1/1,2,3,4,5,
65. Теодоровић М. Љиљана*** Ликовна култура 2/1,2,3,4,5,    1/6,7

Актив природне науке

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
66. Узелац Мира*** Познавање робе 1/8, 3/4,5; 4/2,3,4,5
67. Поповић Валентина*** Хемија 1/8,9,10,11
Хемија 2/2,3,4,5
Комерцијално познавање робе 3/6
Познавање робе 3/2,3
68. Митровић Весна*** Хемија 1/1,2,3,4,5     2/6,7
Познавање робе 2/9,10,11
69. Новичић Јулијана*** Познавање робе 1/9,10,11  2/8;
Познавање материјала и робе 2/1;
Грађанско васпитање 1/8; 1/10,11; 1/6,7;

2/8; 2/9; 1/1; 3/1; 2/1,7; 2/2;

Актив друштвене науке

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
70. Перовић Дијана*** Географија 1/1,2,3,4,5
71. Станојевић Дамјан Географија 1/6,7;   3/8,9,10,11
72. Росић Нада*** Историја 2/1,2,3,4,5;    1/1,2,3,4,5
73. Витаљић Марија Историја 1/6,7,8,9,10,11
74. Брајер Весна Филозофија 4/1,2,3,4,5
Грађанско васпитање 2/3; 2/4; 2/5; 2/6;

4/1; (4/2,3); 4/4; 4/5; 4/6; 4/7;

75. Каблар Радмила*** Право 1/6,7; 2/6,7;  4/2,3,4,5;
Устав и права грађана 4/1,2,5
76. Марјановић Владимир*** Социологија 3/1,2,3,4,5
Устав и права грађана 4/3,4
Социологија са правима грађана 3/8,9,10,11;   4/6,7;
77. Малатестинић Марина Грађанско васпитање 1/2 ; 1/3; 1/9

3/2,3; 3/4,5; 3/6,7; 3/8; 3/9; 3/10,11;

78. Стојановић Мира*** Психологија 4/1;   3/2,3,4,5;
Психологија потрошача 3/8,9,10,11

Актив природне науке

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
79. Ристић Бисерка*** Биологија 1/1,2,3,4,5;   2/6,7;
Екологија и заштита животне средине 3/8,9,10,11
Грађанско васпитање 1/4; 1/5;
80. Пешић Катарина*** Физика 1/2,3,4,5,6,7;  2/2,3,4,5;
81. Ћудић Биљана Физика 1/1, 2/1;

Актив физичко васпитање

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
82. Џанић Игор Физичко васпитање 2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
83. Живковић Небојша Физичко васпитање 1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
84. Томашевић Душица Физичко васпитање 3/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
85. Тешић Александра Физичко васпитање 4/2,3,4,5,6,7
86. Мрваљевић Огњен Физичко васпитање 3/1, 4/1
87. Љубоја Милица Физичко васпитање 1/1, 2/1

Актив друштвене науке

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
88. Јокић Милија*** Верска настава 1/2/4; 1/3; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8/9; 1/10; 1/11;

3/2/5; 3/3; 3/ 4; 3/6; 3/7; 3/8/9; 3/10/11;

2/2/3; 2/4; 2/6/7; 2/9; 2/10/11;

89. Илић-Бенке Звездан Верска настава 1/1; 2/1; 3/1;  (4/1,2); 4/3; (4/4,5); (4/6,7);
90. Аломеровић Лејлија *** Верска настава КГ