Наставничко веће

Школска 2023/2024. година

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
   1. Јочић Бранка Српски језик и књижевност 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3/6, 3/7
   2. Белоица Губенко Снежана Српски језик и књижевност 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7
   3. Мучибабић Милица*** Српски језик и књижевност 1/1, 1/11, 2/9, 2/10, 3/8, 3/9, 4/5
   4. Ћалић Дејана Српски језик и књижевност 2/1, 2/8, 3/1, 4/2, 4/3, 4/4
   5. Живојиновић Јелена*** Српски језик и књижевност 1/2, 1/3, 3/2, 4/1, 4/6, 4/7
   6. Јанковић Љубица Српски језик и књижевност 1/4, 1/9, 1/10, 3/3, 3/4, 3/5

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА  СТРАНИ ЈЕЗИК
1. Дангубић Маја Енглески језик 2/3, 2/10, 3/1 , 4/1, 4/2, 4/4, 4/5
Пословни енглески језик 2/3
2. Јевремовић Сашка*** Енглески језик

 

1/1, 2/1, 3/3 3/6, 3/7, 3/8, 4/3, 4/6, 4/7
3. Раниловић Милена Енглески језик 2/2, 2/4, 2/5, 2/6,  2/7, 2/8, 2/9
Пословни енглески језик 2/2, 2/4, 2/5, 2/6,
4. Шобајић Марија *** Енглески језик  1/8, 1/9, 1/11, 3/2
Пословни енглески језик 3/2
5. Станковић Иван Енглески језик 3/4, 3/5, 3/9, 1/2,1/3,1/7,1/10,1/4, I/5,1/6
Пословни енглески језик 3/3, 3/4, 3/5,
6. Лукић  Ана*** Немачки језик 1/7,1/8,2/7,2/8,3/6,3/7, 4/6, 4/7

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ
1. Матовић Баловић Тамара Математика 1/ 2,3,4,5,6

3/ 2,3,4,5, 3/ 6

2. Новичић Митрић Вера*** Математика 1/ 7,8, 3/ 7

4/ 2,3,4,5, 4/ 6,7

3. Пуповац Далиборка Математика 1/ 1, 2/ 1, 2/ 2,5,6

2/ 9,10, 3/1

Рачунарство и информатика 1/1
4. Павловић Јелена*** Математика 1/ 9, 10, 11

2/ 3,4, 2/ 7,8

3/ 8, 9, 4/1

5. Јаблан Драгана*** Рачунарство и информатика 1/ 1, 1/ 7,8

1/ 9,10,11

6. Поповић Андрија Рачунарство и информатика 1/ 2,3,4,5,6

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА    
1. Вранић Јасмина Маркетинг у трговини II / 9,10
Маркетинг у трговини IV / 6,7
Практична настава Два дана
2. Костић Зорица Статистика III / 2,5
Пословна економија III /7
Oбука у виртуелном предузећу III /7
3. Божић Славица Економика и организација трг.пред II / 1
Национална економија IV / 1,2,3,4,5
Практична настава Два дана
4. Павићевић Татјана Организација набавке и продаје II / 7,8
Практична настава Два дана
5. Глишић Соња Oбука у виртуелном предузећу IV / 6
Практична настава Два дана
6. Кнежевић Марица Практична настава Два и по дана
7. Ћурдић Јелена Рачуноводство II / 7,8
Пословна економија II / 2
Практична настава Два дана
8. Муждека Милена Организација набавке и продаје III / 6,7
Практична настава Два дана
9. Жебељан Гордана Oбука у виртуелном предузећу IV / 7
Практична настава Два дана
10. Павловић Татјана Практична настава Пет дана
11. Цонић Јелена Oбука у виртуелном предузећу II / 7
Трговинско пословање IV / 6,7
Практична настава Два дана
12. Витковић Светлана Рачуноводство III / 2,5
Статистика III / 4
Практична настава Два дана
13. Крстић Драгица Техника продаје и услуге купцима II / 9,10
Практична настава Два дана
14. Јовандић Јасминка Трговинско пословање II / 3,4
Маркетинг IV / 2
Практична настава Два дана
15. Ђукић Александра Трговинско пословање III / 6,7
Статистика III / 7
Практична настава Два дана
16. Марјановић Марија Канцеларијско пословање I / 7
Статистика III / 6
Практична настава Два дана
17. Руњић Јелена Трговинско пословање I / 4,6
Рачуноводство III / 3,4
18. Савић  Бранислав Пословна комуникација I / 5
Основи трговине I / 9,10,11
Практична настава Два дана
19. Поповић Викторија Пословна комуникација I / 2,3
Трговинско пословање III / 3,5       
Практична настава Један дан
20. Недељковић Силвана Рачуноводство IV / 2,3,4,5
Пословна економија II / 3,4
Практична настава Један дан
21. Чубрило Гордана Трговинско пословање II / 5,6
Маркетинг IV / 3,4,5
Практична настава Један дан
22. Старчевић Марија Пословна економија I / 2,3,4
Принципи економије I / 7,8
Принципи економије III / 2,3,4,5
23. Поповић Љиљанa Oбука у виртуелном предузећу III / 6
Међународна шпедиција III / 7
Предузетништво III / 8,9

 

24. Димитријевић Маријан Основи пословања у трговини II / 9
Основи економ.тргов I / 1
Практична настава Један и по дан
25. Марчетић Ђурђица Пословна комуникација I / 9
Електронско пословање III / 2,3,4,5
26. Фујер Тамара (Бојовић Алекса) Пословна информатика II / 4,6
Oбука у виртуелном предузећу II / 8
Предузетништво IV / 6
27. Јевремовић Урош Рачуноводство у трговини I / 7,8
Међународна шпедиција III / 6
Пословна информатика III / 6,7
28. Јевтић Сандра Пословна комуникација I / 4
Пословна комуникација I / 10,11
Статистика III / 3
Трговинско пословање III / 4
29. Глигорић Алексић Весна *** Пословна информатика II / 2,5
Набавка и физичка дистрибуција III / 8,9
30. Раца Огњен

 

Основe економике трговине I / 2,3,4,5,6
Трговинско пословање I / 11
Трговинско пословање III / 2
31. Самац Невена Пословна економија II / 5,6
Финансије IV / 6,7
Менаџмент – изб IV / 6
Основи економије III / 1
Маркетинг IV / 1
Предузетништво IV / 7
32. Пилиповић Јелена *** Трговинско пословање II / 2
Пословна информатика II / 3
Пословна информатика III / 8,9
Трговинско пословање I / 9
       33. Танасковић Иванковић Јелена *** Основи пословања у трговини II / 10
Принципи економије II / 7,8
Канцеларијско пословање II / 7,8
Канцеларијско пословање I / 8
34. Пецикоза Марина (Божић Невена) Трговинско пословање I / 2,3
Трговинско пословање I / 10
Пословна економија I / 5
    35. Столески Љиљана

(Лазаревић Лидија)

Трговинско пословање I / 5
Пословна економија I / 6
Пословна комуникација I / 6
Комерцијално познавање робе III / 8,9

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ДРУШТВЕНИХ НАУКА
       1. Перовић Дијана*** Географија 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-11
       2. Станојевић Дамјан Географија 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 3-8, 3-9
       3. Росић Нада*** Историја 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10, 2-1, 1-7, 1-11
       4. Аранђеловић Марија Филозофија 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5
Логика са етиком 4-6,4-7,
       5. Милосављевић С. Александра Право 1-7, 1-8,

2-2, 2-3, 2-4

       6. Каблар Радмила Право 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8
       7. Марјановић Владимир*** Социологија 3-1
Социологија са правима грађана 3-8, 3-9,      4-6, 4-7
Устав и права грађана 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5
Грађанско васпитање (4/1), 4/2, 4/4, 4/5, 4/7,

(1/3-4), (1/6), (1/7), (2/5-8),

       8. Шалипур Стефан***

 

Психологија потрошача 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,    3-8, 3-9
Вештине комуникације-изборни 3-4
Психологија 4-1
Психологија-изборни 3-2
Грађанско васпитање  3/3, 2/1-6,
 

9.

Маринковић Даниела Грађанско васпитање 1/5, (2/2-4), (2/3-7) ,(2/9-10), 3/2-4,(4/3-6),
10. Љубинковић Бранислав*** Верска настава (1/1), (1 /2), 1/3, 1/4, (1/5-6), 1/7, 1/8, 1/9,  1/10-11(2/1-6),(2/3-7), (2/2-8), (2/4-5),( 2/9), (3/1-6), (3/2-3), (3/4-5), (3/8-9), 3/7, (4/1-7),(4/2-3) ,(4/4-6)
    11. Аломеровић Хубанић Лејлија *** Верска настава 1/9, 1/11,        2/3, 2/8, 2/9,       3/8

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ПРИРОДНИХ НАУКА
       1. Узелац Мира*** Познавање робе 3/2/3/4/5;     4/2/3/4/5;
       2. Поповић Валентина*** Биологија 1/1;      2/7/8;      3/3/5;
Екологија и заштита животне средине 1/2/3/4/5/6;    1/9/10/11;     3/8/9;
       3. Митровић Весна*** Хемија 1/1;   1/9/10/11;    2/2/3/4/5/6/7/8;
Комерцијално познавање робе 3/6;
       4. Новичић Јулијана*** Познавање робе 2/9/10;
Познавање материјала и робе 2/1;
Грађанско васпитање  (3/1-8), (3/5-6), 3/9

(1/1-8),(1/2),(1/9,10,11),

         5. Костић Маријана*** Физика 1/1   1 /2/3/4/5/6/7/8;   2/1;

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ  АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
       1. Тошић Анђелка (Грбић Сузана) Нацртна геометрија 2/1
Перспектива 3/1
Аранжирање у трговини 3/1
Пројектовање 4/1
       2. Јовичић Драгољуб Цртање и обликовање 1/1; 2/1; 4/1;
Форма и обликовање 2/1; 3/1;
       3. Стојановић Алeксандар Аранжирање у трговини 1/1; 2/1; 3/1; 4/1;
       4. Шавија Марија Ликовна култура 1/2,3,4,5,6,7 ,8        2/1
Цртање и обликовање 3/1
Фотографија са графичким  техникама 3/1
       5. Комосар Лазар Аранжирање у трговини 2/1; 4/1;
Цртање и обликовање 3/1
       6. Мркић Јелена Музичка уметност 1/1,

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
         1. Џанић Игор Физичко васпитање 1/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6, 2/7,2/8,2/9,2/10,
         2. Живковић Небојша Физичко васпитање 1/2,1/3, 1/4, 1/5,1/6,1/7,1/8, 1/9,1/10,1/11,
         3. Томашевић Душица Физичко васпитање 3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,4/2,4/3,4/4,4/5
       4. Тешић Александра Физичко васпитање 2/1
         5. Симић Александар Физичко васпитање 3/8,3/9,
         6. Љубоја Милица Физичко васпитање 3/1,4/1,4/6,4/7,