Наставничко веће

У припреми за школску 2021/2022. годину

Актив српски језик

Редни број Презиме и име Разредни старешина Назив предмета Образовни профил, одељење и бр. часова
1 2 3 4 5
1 Јочић Бранка Српски језик и књижевност ТТ:1/2;  3/2;
К:1/6,7; 3/6,7;
2 Белоица Губенко Снежана Српски језик и књижевност ТТ:4/2,3,4,5;
К:4/6,7;    Т:;
3 Мучибабић Милица 2/9 Српски језик и књижевност ТТ:2/1,5
К:;     Т:2/9,10,11;
А:3/1, 4/1;
Т:1/8
4 Ранковић Николић Јелена 3/10 Српски језик и књижевност Т:3/10;
5 Станишић Срђана(Ћалић Дејана) 1/1 Српски језик и књижевност А:1/1; К:
Т:1/9;3/11; ТТ:2/2,3,4;
6 Живојиновић Јелена 3/3 Српски језик и књижевност А:  К:2/6,7;
Т:2/8; 3/8,9;
ТТ:3/3,5;
7 Јанковић Љубица 3/4 Српски језик и књижевност Т:1/8,10;
ТТ:1/3,4,5;  3/4;

Актив страни језик

8 Сушић Ивана*** 2/8 Енглески језик А:1/1;
Т:1/10; 2/8,11; 3/10;
9 Драговић Драгана Енглески језик А:2/1; 3/1; 4/1;
ТТ:2/3,4,5;
10 Станковић Иван Енглески језик ТТ:1/2,3,4,5; 3/4,5;
К:3/6,7;
11 Раниловић Милена Енглески језик ТТ:4/2,3,4,5
К:2/6;  4/6,7;
12 Jевремовић Сашка 3/9 Енглески језик Стручни енглески Т:1/8,9;  3/8,9,10,;
ТТ:3/2,3;
К:1/6,7;
К:4/7
13 Шобајић Марија Енглески језик ТТ:2/2;
Т:2/9,10
К:2/7;
14 Лукић  Ана*** 2/7 Немачки језик Пословни страни језик К:1/6,7; 2/6,7
К:3/6,7; 4/6,7
Т:3/10

Актив математика, рачунарство и информатика

15 Матовић Баловић Тамара Математика ТТ:1/2,3,4,5;   ТТ:3/2,3,4,5   Т:1/8;
16 Новичић Митрић Вера *** Математика ТТ:2/4,5
К:2/6,7;
К:3/6,7;
К:4/6,7;
17 Ковач Мирјана*** 3/11 Математика Т:2/9,10,11;  3/10,11;
ТТ:2/2,3; 4/2,3;
18 Пуповац Далиборка *** 1/7 Математика  ТТ:4/4,5
К:1/6,7
19 Павловић Јелена Математика А:1/1; 2/1;3/1;4/1;
Т:1/8,9;  2/8; 3/8,9;
20 Јаблан Драгана*** Рачунарство и информатика А:1/1;
К:1/6,7;
Т:1/9, 10;
21 Поповић Андрија Рачунарство и информатика ТТ:1/2,3,4,5
Т:1/8

Актив економска група

22 Јанков Весна Маркетинг
Практична настава
ТТ:4/2,3,5
А:4/1
ТТ:     Т:
23 Костић Зорица 4/6 Обука у виртуелном предузећу К:4/6
24 Божић Славица 4/1 Економика и организација трг.предузећа
Национална економија
Практична настава
А:4/1;  2/1;
ТТ:4/3,4,5;
ТТ: Т:
25 Павићевић Татјана Организација набавке и продаје
Практична настава
К:2/6,7
Т:
ТТ:
26 Глишић Соња Обука у виртуелном предузећу Основи економике трговине
Практична настава
К:3/6
ТТ:1/5
Т:
27 Кнежевић Марица Практична настава ТТ:
Т:
28 Ћурдић Јелена 4/2 Рачуноводство у трговини
Национална економија
Практична настава
К:2/6,7
ТТ:4/2
ТТ:
29 Муждека Милена Организација набавке и продаје
Практична настава
К:3/6,7
К:   ТТ:
Т:
30 Жебељан Гордана Обука у виртуелном предузећу
Практична настава
К:4/6
ТТ:
Т:3/8
31 Павловић Татјана Практична настава ТТ:
Т:
32 Цонић Јелена 3/7 Обука у виртуелном предузећу Пословна економија
Практична настава
К:3/7
ТТ:
Т:
33 Витковић Светлана Рачуноводство
Практична настава
ТТ:3/2,3,4,5
ТТ:
34 Крстић Драгица Трговинско пословање
Пословна економија
Практична настава
ТТ:1/3,
ТТ:3/3,4
Т:
35 Јовандић Јасминка 2/2 Трговинско пословање
Практична настава
ТТ:1/2,3
ТТ:3/2
Т:2/9
36 Ђукић Александра Пословна информатика
Основи економије
Практична настава
ТТ:2/2,4,5
А:3/1
ТТ:
Т:
37 Марјановић Марија 1/6 Канцеларијско пословање
Практична настава
К:1/6,7
ТТ:
Т:
38 Савић  Бранислав Техника продаје и услуге купцима
Основи економике трговине
Практична настава
ТТ:1/4
Т:1/9,
39 Недељковић Силвана Рачуноводство
Практична настава
ТТ:4/2,3,4,5
ТТ:
Т:
40 Вукмирица Ивана Основе економике трговине
Пословна комуникација
Предузетништво
Практична настава
ТТ:1/2,3
т:3/11
Т:1/8,9,10
ТТ:4/4
Т:1/8
41 Чубрило Гордана 2/5 Трговинско пословање
Економика и организација трг.предузећа
Практична настава
ТТ:2/2;  2/4,5;
К:
Т:
42 Димитријевић Маријан 4/7 Обука у виртуелном предузећу
Трговинско пословање
Пословна комуникација
К:2/7
К:4/6,7
Т:
43 Марчетић Ђурђица 2/11 Канцеларијско пословање Основи пословања у трговини Техника продаје и услуге купцима К:2/6,7
Т:2/8,10,11
44 Јовановић Тамара 2/6 Основи пословања у трговини
Принципи економије
Менаџмент Обука у виртуелном предузећу
Т:2/9,11
К: 2/6,7;  4/6,7
45 Јевремовић Урош 3/6 Статистика
Рачуноводство у трговини
Међународна шпедиција
К:4/6,7
К:2/6,7
А:2/1
ТТ:2/3
46 Поповић Викторија 1/5 Трговинско пословање
Пословна економија
Практична настава
ТТ:1/5
ТТ:3/2,5
Т:
47 Старчевић Марија 3/5 Принципи економије
Основи економије
Предузетништво
ТТ:3/3,4,5
Т:3/8,10
К:1/6,7
48 Бојовић Алекса*** 1/8 Основи трговине
Економика трг.предузећа Основи економије
Т:1/8,9  ТТ:2/4 ТТ:3/2
49 Глигорић Алексић Весна 1/10 Набавка и физичка дистрибуција
Трговинско пословање  Основи трговине
ТТ:1/4      Т:1/10
Т:3/10,11
50 Раца Огњен*** 2/10 Техника продаје и услуге купцима
Трговинско пословање  Пословна информатика
Т:2/9,10  Т:3/8,10,11
ТТ:1/5
51 Поповић Љиљана*** 4/4 Маркетинг
Финансије
Комерцијално познавање робе
К:4/6,7
ТТ:4/4
Т:3/8,9,10,11
52 Пилиповић Јелена*** 1/2 Основи економике трговине
Трговинско пословање
Техника продаје и услуге купцима   Маркетинг у трговини
Т:2/8,
А:1/1
ТТ:1/2,3
53 Јевтић Сандра 1/4 Предузетништво  Пословна комуникација Практична настава ТТ:1/4,5
Т:3/9
А:4/1
54 Трифуновић Сузана 3/8 Пословна информатика Набавка и физичка дистрибуција К:3/6,7
Т:3/8,9
ТТ:
55 Пецикоза Марина 2/3 Пословна информатика Маркетинг у трговини Предузетништво ТТ:2/3  Т:2/9,10,11 К:4/6,7
56 Столески Љиљана 1/3 Пословна комуникација Пословна економија Статистика ТТ:1/2,3,4  К:3/7
57 Руњић Јелена Трговинско пословање
Техника продаје и услуге у трговини
Пословна економија
Т:1/8,10
ТТ:1/2,
К:3/6,7

Актив аранжерске групе

58 Здравковић Радмила 3/1 Нацртна геометрија
Перспектива
Аранжирање у трговини
Пројектовање
А:2/13/1; 4/1;
59 Јовичић Драгољуб Цртање и обликовање
Форма и обликовање
А:1/1; 2/1; 3/1; 4/1;
60 Стојановић Алeксандар Аранжирање у трговини А:1/1; 2/1; 3/1; 4/1;
61 Јовановић Гордана Цртање и обликовање
Фотографија са графичким  техникама
А:3/1
62 Новаковић Душанка Аранжирање у трговини
Цртање и обликовање
А:2/1; 3/1; 4/1;
63 Мркић Јелена Музичка уметност А:1/1
64 Теодоровић М. Љиљана*** Ликовна култура А:2/1
ТТ:1/2,3,4,5;  2/,2,3,4,5
К:1/6,7

Актив природне науке

65 Узелац Мира*** Познавање робе ТТ:4/2,3,4,5
Т:1/8,9,10;   2/11
66 Поповић Валентина*** 4/5 Хемија
Екологија и заштита животне средине Биологија
А:1/1
ТТ:2/2,3,4,5;   К:2/6,7;
Т:1/8,9,10;
67 Митровић Весна*** Познавање материјала и робе
Познавање робе   Комерцијално познавање робе
Т:2/8,10,
А:2/1   К:3/6
ТТ:3/2,3,4,5;
К:2/6,7
68 Новичић Јулијана*** 1/9 Познавање робе
Грађанско васпитање
Т:2/9,;
А:1/1; 3/1;
ТТ:3/2,5
К:3/6
Т:3/8,9,10,11

Актив друштвене науке

69 Перовић Дијана*** Географија А:1/1
ТТ:1/2,3,4,5
70 Станојевић Дамјан Географија К:1/6,7
Т:3/8,9,10,11
71 Росић Нада*** 2/1 Историја А:1/1; 2/1
ТТ:2/2,3,4,5;    ТТ:1/2,3,4,5
72 Витаљић Марија Историја К:1/6,7
Т:1/8,9,10,
73 Брајер Весна Филозофија
Грађанско васпитање
А:4/1
ТТ:4/2,3,4,5
А:2/1
ТТ:2/2-6,3-4,5,7
ТТ:4/1-2,3,4-7,5,6
74 Каблар Радмила*** Право
Устав и права грађана
К:1/6,7; 2/6,7
ТТ:4/2,3,4,5
А:4/1
ТТ:4/2,5
75 Марјановић Владимир*** 4/3 Социологија
Устав и права грађана
Социологија са правима грађана
А:3/1
ТТ:3/2,3,4,5
ТТ:4/3,4
Т:3/8,9,10,11;
К:4/6,7
76 Малатестинић Марина Грађанско васпитање ТТ:1/2-3,4,5   3/2,3-4,5-6
К:1/6,7;
Т:3/8,
ТТ:3/3,4
77 Јокић Милија*** Верска настава
78 Илић-Бенке Звездан Верска настава
79 Аломеровић Лејлија *** Верска настава

Актив природне науке

80 Костић Маријана*** 2/4 Физика А:1/1;  2/1;
ТТ:1/2,3,4,5
ТТ:2/2,3,4,5

Актив психологија

81 Шалипур Стефан Психологија
Психологија потрошача Вештине комуникација
К:3/6,7;
ТТ:3/2,3,4,5
Т:3/8,9,10,11
82 Маринковић Даниела Психологија А:4/1

Актив физичко васпитање

83 Џанић Игор Физичко васпитање ТТ:4/2,3,4,5
К:4/6,7
А:2/1  3/1   4/1
84 Живковић Небојша Физичко васпитање ТТ:3/2,3,4,5
К:3/6,7
Т:3/8,9,10,11
85 Томашевић Душица Физичко васпитање ТТ:1/2,3,4,5;  2/2;
К:1/6,7   Т:8,9,10;
86 Тешић Александра Физичко васпитање ТТ:2/3,4,5
87 Мрваљевић Огњен Физичко васпитање К:2/6,7
88 Љубоја Милица Физичко васпитање Т:2/8,9,10,11