Време пријема родитеља

Сарадња родитеља и наставника – формула за квалитетно образовање


Претходнe годинe су јасно указале да постоји потреба, мотивација и прилика да се сарадња између родитеља и наставника школе развија тако да допринесе доступнијем и квалитетнијем образовању наше деце.


НАЈВАЖНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. школску годину

Облачење у школи

Безбедност ученика

Савет родитеља

Отворена врата

Распоред звоњења

Распоред часова – 2023/2024

Распоред писмених провера

Распоред допунске – додатне – секција