Из летописа

2019/2020

 • У току школске 2019/2020. године вршило се текуће одржавање пословног простора и наставних средстава школе, са циљем да се одрже нормални хигијенско – технички услови за рад Школе. У том смислу  уложена су средства за поправку опреме за образовање, и то за поправку рачунара за потребе наставе, поправку столица и клупа (наслони и седишта за столице и плоче за клупе), као и за поправку наставничких столица.
 • У току школске године реализовано је  стручно усавршавање наставника свих стручних већа за следеће семинаре: Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција  оно што наставници треба  да знају, Од самовредновања до екстерног вредновања, Обука запослених за противпожарну заштиту за цео колектив, Microsoft Office 365 i Microsoft Teams.
 • Тим за стручно усавршавање и професионални развој наставника и стручних сарадника завршио је Документ о интерном стручном усавршавању у оквиру установе.
 • Тим за реализацију система дуалног образовања у току  школске 2019/2020. години осмислио је и усвојио Кодекс понашања и пословне етике ученика на пракси.
 • У току школске 2019/2020. године, због увођења ванредног стања због и увођења мера карантина због пандемије, извођена је настава на даљину. На одељењским већима размењивала су се искуства и тражила најбоље видове извођења наставе под новим околностима.
 • Наставничко веће је учествовало у свим фазама имплементације елемената дуалног образовања за образовни профил трговац и у доношењу Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и заразне болести.
 • Педагошки колегијум под вођством директорке школе Мире Лекић донео је развојни план школе за наредне три године.
 • На општинском такмичењу женска екипа Трговачке школе у фудбалу освојила је златну медаљу, победивши у финалу Спортску гимназију резултатом 3 : 0 и пласирала се на градско такмичење. Такође је наша ученица освојила прво место на градском такмичењу у стоном тенису.
 • Ученици четвртог разреда учествовали су у едукативном циклусу предавања и такмичења под називом МЕФ Лига знања 2019, у организацији Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије и Града Београда.
 • Ученици четвртог разреда су учествовали у националном пројекту „Будућност за#5“ у организацији Министарства омладине и спорта, ПКС и Компаније „Соса-Соlа” у ком су ученици учествовали у радионици са темом покретање сопственог бизниса и стекли могућност да учествују  у такмичарском делу осмишљавања бизнис идеје.
 • У школској 2019/2020. години школски сајт је потпуно модернизован и ажуриран почев од 18. фебруара 2020. године од стране колега Уроша Јевремовића, Маријана Димитријевића, Мелите Тончев Јовановић и директорке школе Мире Лекић, тако да су за време наставе на даљину и ученици и родитељи и ванредни ученици могли да се информишу, али исто тако и сви нови тј.потенцијално нови ученици наше школе. Сајт садржи опис школе, историјат, опис смерова, пречицу ка „You Tube“  каналу школе као и све друге битне податке и актуелности.

2018/2019

 • У овој школској години уведен је Е-дневник а Европски универзитет донирао је Трговачкој школи 14 лаптоп уређаја.
 •  Министарство просвете, науке и технолошког развоја је јавном набавком обезбедило намештај за школу у вредности од 412.000,00 динара. Замењени су ормарићи за наставнике у зборници, урађена је полица за таблете, витрина за пехаре, реновиране су излог-витрине. Секретаријат за образовање и дечију заштиту омогућио је 40 таблет рачунара за потребе Е-дневника, док су донираним лаптоповима опремљени кабинети за реализацију наставе.
 • Током школске 2018/2019. године, школа је кроз јавну набавку а преко секретаријата за образовање и дечију заштиту набавила опрему за образовање у вредности од 332.325,00 динара и то: 2 лаптопа, 2 рачунара, 3 ТВ уређаја, 1 пројектор и 1 фото апарат.
 • Школске 2018/2019, године основан је дебатни клуб са циљем развијања критичке мисли и културе дијалога код ученика.

2017/2018

 • У школској 2017/2018. години дошло је до промене у организацији наставе, те су сва четири разреда смера аранжер у трговини  прешли у једну смену што је допринело томе да распоред буде у складу са свим педагошким начелима.
 • Директор школе, Зоранка Ребић остварила је право на старосну пензију на дан 07.12.2017. године, те је одлуком министарства именован вршилац дужности директора, Мира Лекић, од дана 08.12.2017. године.
 • Након истека шест месеци, именован је нови директор школе, и то Мира Лекић (на посебној седници Наставничког већа), што је потврдио и Школски одбор својом једногласном одлуком о избору директора, а министар Министарства просвете, науке и технолошког развоја дао сагласност, те је мандат почео 07.06.2018. године.
 • Кабинети рачунарства и информатике употпуњени су додатним рачунарима. Све учионице су опремљене одговарајућим намештајем.
 • У току ове школске године посебна пажња посвећена је професионалном развоју и стручном усавршавању радника школе. Школа је радила по акционом плану рада развојног планирања. У образовно васпитном раду успостављена је сарадања са великим борјем трговинских и привредних друштава, у оквиру којих ученици обављају праксу.

2016/2017

 • Ове школске године, тачније од фебруара 2017. године  започела је имплементација пројекта увођења елемената ДУАЛНОГ образовања за одељења првог разреда образовног профила трговац.
 • Кабинети и специјализоване учионице за смер аранжер у трговини опремљени су штафелајима, дигиталним фото апаратима, манекен луткама, постаментима, комбинованом таблом, компјутером, графоскопом, улазима са осветљењем и на тај начин је употпуњена реализација наставних садржаја из стручних предмета.
 • У току школске 2016/2017. године највећа инвестиција била је за набавку опреме, те су се створиле могућности за формирање новог кабинета бироа за профил комерцијалиста. Биро је опремљен са 15 +1 рачунаром у мрежи и једним штампачем. Такође, за извршавање административних потреба школе купљена су 2 рачунара, 1 лаптоп и 2 штампача, фотокопир апарат, као и апликативни програм за штампање диплома, уверења и сведочанстава.

2015/2016

 • На почетку школске 2015/2016. године припремљен је Анекс школског програма који је разматран на седницама Педагошког колегијума, Наставничког већа и Савета родитеља, да би га средином септембра усвојио Школски одбор, а основ за његово доношење је прелазак образовног профила комерцијалиста из огледа у редован образовни систем. Са овом школском годином започета је имплементација новог наставног плана и програма за образовни профил комерцијалиста у првом разреду, настављена имплементација нових наставних планова и програма за образовни профил трговац у трећем разреду, а имплементиран је и нов правилник о полагању завршног испита за образовни профил трговац.
 • Почев од децембра 2015. год. школа је укључена у развој кооперативног образовања за образовни профил трговац, замишљен најпре као процес Дуалног образовања, који треба да унапреди реализацију практичне наставе. Са имплементацијом кооперативног образовања планирано је да се крене 2017. године, у одељењима првог разреда.
 • У школи функционише ученички парламент и њихов задатак је да негују и шире добру атмосферу ненасилног комуницирања, поштовање и толеранцију. Са тим у вези, школа је учествовала у пројекту, то јест, трибини превенције патолошког коцкања “Коцкање са животом није игра” коју су реализовали професор др. Жарко Требјешанин и глумац Иван Јевтовић. Такође, у самој шклои је организована трибина о превенцији вршњачког насиља коју је одржала професорка психологије Мира Стојановић, за сва одељења првог, другог и трећег разреда. Веома важна, и за ученике и за запослене, била је и трибина под називом “Вршњачко и електронско насиље” коју је школа организовала у сарадњи са МУП – ом Републике Србије.

2014/2015

 • У оквиру свог образовно – васпитног рада, Трговачка школа образује профиле ученика на нивоу трећег и четвртог степена стручне спреме и то профил трговац чије образовање траје три године и профиле трговински техничар, аранжер у трговини и комерцијалиста чије образовање траје четири године. Такође, у школи се одвија и специјалистичко образовање за профиле трговачи менаџер и аранжер декоратер у трговини.
 • Трговачка школа располаже одличним просторним условима и испуњава прописане нормаитиве за обављање образовно-васпитног рада. Величина простора одговара броју одељења и броју ученика школе. На 1889 метара квадратних простора намењеног за наставу у функцији је 17 учионица, 7 специјализованих учионица, 10 кабинета и 1 библиотека, а њихова величина је у просеку 53,97 метара квадратних. Ученици користе добро опремљен кабинет технике продаје, трговинског пословања и практичне наставе у приземљу школе. Распоред просторија и опрема која се у кабинету налази пружају могућност оспособљавања ученика за обављање великог броја послова у робном промету. Накнадним улагањем у информатичку опрему овом кабинету би такође могла да се отвори могућност обуке и презентације на интернету и стицање знања из области електронске трговине. За смерове трговац и трговински техничар, у оквиру наставе из предмета трговинско пословање, постоје комплети наставних филмова, 3 фискалне касе, кабинет са 13 умрежених рачунара, интерактивна табла и пројектор. Опрема је у току школске године допуњена још једном фискалном касом, ДАТА терминалом и електронском вагом. За смер комерцијаласта користи се биро који располаже са 12 компјутера, скенером, фотокопир апаратом, штампачем и интерактивном таблом. У плану је да се у наредном периоду опреми још један биро са истом наменом.
 • Школа располаже видео надзором, физичким обезбеђењем.

2013/2014

 • Оспособљен је непрекидан приступ интернету (бежични интернет).
 • Кабинети су допуњени рачунарима.

2012/2013

 • Извршена је реконструкција санитарних чворова на трећем и четвртом спрату.
 • Инсталиране су нове камере и пратећа опрема за видео обезбеђење.

2011/2012

 • Урађена је поправка оштећења на зидовима и неопходни молерско – фарбарски радови, осим у учионици која је претрпела знатно оштећење за време временске непогоде.
 • Поправљена су врата на учионицама и промењене неисправне браве.
 • Набављено је седам нових рачунара.
 • Извршена је реконструкција санитарних чворова на првом и другом спрату школе.

2010/2011

 • Уведен је кабловски интернет у кабинете информатике, бирое, ПЦ кабинет и зборницу школе.
 • Набављено је пет нових рачунара.
 • Сви рачунари су сервисирани током лета.
 • Општина Стари град обезбедила је средства за постављање новог сајта школе www.trgovackaskola.edu.rs.
 • Учионица 27 је преуређена – уведена је посебна електрична инсталација, урађени су молерски радови како би то постао кабинет рачунарства и информатике.

2009/2010

 • У свим учионицама, кабинетима и канцеларијама обављени су молерски радови.
 • Кабинет рачунарства и информатике допуњен новим рачунарима.
 • Све учионице су опремљене новим намештајем.
 • У свим просторијама школе урађена је нова расвета.
 • Урађена је хидрантска мрежа.
 • Поправљена су врата у свим просторијама школе.
 • Промењен је паркет у библиотеци.
 • Донацијом Универзијаде добијени су конференцијски столови и ормари.

2008/2009

 • У потпуности је завршен и опремљен кабинет трговинског пословања и практичне наставе, у ком ученици имају одељења за пријем, складиштење и продају робе на велико и мало.
 • Набављен је нов намештај за три учионице.
 • Изведена инсталација за нов телефонски прикључак и обезбеђен интернет у бироу, за предмете у оквиру образовног профила комерцијалиста.
 • Извршена санација крова.
 • Извршена поправка свих клима уређаја.
 • Набављено је 5 рачунара Pentium 4 и један ласерски штампач Lexmark.

2007/2008

 • Набављене су нове клупе и столице у 4 учионице
 • Урађени су молерски радови у целој школи: све учионице, библиотека, канцеларијски простори, обе зборнице, ходници, тоалети
 • Извршена поправка 12 врата, двоје нових, поправка свих тоалета у школи
 • Одобрена су средства од општине Стари град ya хидрантску мрежу
 • Извршена набавка 5 рачунара Пентиум 4 и три ласерска штампача
 • Донацијом CARDS-a школа је опремљена са 18 компјутера, 1 сервером, 2 лаптопа, 2 ласерска пројектора, 3 ласерска штампача, 1 фото апарат, 1 графоскоп, 1 интерактивном таблом, 1 белом таблом, 1апарат за копирање, 10 USB меморија.

2006/2007

 • Опремљен кабинет практичне наставе
 • Набављено 6 компјутера, три компјутерска стола, телевизор са DVD плејером, копир апарат, три штампача, уведен ADSL, интернет у секретаријату и PC кабинету, 2 лаптопа, сервер, скенер
 • 108 књига добијено на поклон од Министарства просвете и 102 књиге од Савета родитеља. Школа је купила 16 књига.

2005/2006

 • Информатичка опрема допуњена је са 5 рачунара и скенером из донације родитеља
 • Секретаријат за образовање финансирао је Школи интерактивну таблу а школа је набавила пројектор
 • Промењена су врата, паркет и табле

2004/2005

 • Формирано седам специјализованих учионица за обављање наставе из стручних предмета
 • За кабинет трговинског пословања, путем донације,набављене су три фискалне касе
 • За образовни профил аранжер у трговини опремљене су три специјализоване учионице допуњене са 17 штафелаја, подијумом, столом и дигиталним фото-апаратом и осталим наставним средствима утврђеним нормативима
 • У кабинету организованом као PC центар умрежено је 13 рачунара
 • Школа је у току 2004/2005 године направила сајт www.trgovinskaškola.edu.yu и отворила интернет електронску адресу trgovac@eunet.yu
 • Од скупштине града школа је добила на поклон 154 књиге
 • Кроз родитељску донацију све учионице и кабинети су климатизовани

2003/2004

 • Oпремљен кабинет за аранжирање и кабинет информатике са 13 нових  рачунара и сервером
 • Уведен видео надзор
 • Оформљен кабинет за практичну наставу у Цетињској 2
 • Општина Стари град донирала је школи 1.000.000 динара како би се средио кров и уредила котларница и подрумски простор

2002/2003

 • Радови на секундарној инсталацији и молерисање шкoле у септембру били у завршној фази
 • До децембра 2002. су трaјали радови на реконструкцији фасаде.
 • Школа је упутила позив трговцима осам предузећа да помогну наставни процес и добила 5 компјутера Пентијум 2

2001/2002

 • Градски секретаријат за образовање је школи одобрио средства за реконструкцију фасаде
 • Скупштина општина Стари Град је одобрила средства за уређење елeктричне мреже школе, њеног секундарног дела због опасности од пожара и санацију крова. Радови су започети у току летњег распуста

2000/2001

 • Опремљена је зубна амбуланта
 • 4 компјутера типа “Пентијум“ за  нови кабинет рачунарства за шта је из својих средстава школа издвојила 14.087 динара.
 • Крајем августа 2001. год је урађена сајт презентација Трговачке школе на интернету