Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама. Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима. (види више...)

Из летописа

2013/2014

 • Оспособљен је непрекидан приступ интернету (бежични интернет).
 • Кабинети су допуњени рачунарима.

2012/2013

 • Извршена је реконструкција санитарних чворова на трећем и четвртом спрату.
 • Инсталиране су нове камере и пратећа опрема за видео обезбеђење.

2011/2012

 • Урађена је поправка оштећења на зидовима и неопходни молерско – фарбарски радови, осим у учионици која је претрпела знатно оштећење за време временске непогоде.
 • Поправљена су врата на учионицама и промењене неисправне браве.
 • Набављено је седам нових рачунара.
 • Извршена је реконструкција санитарних чворова на првом и другом спрату школе.

2010/2011

 • Уведен је кабловски интернет у кабинете информатике, бирое, ПЦ кабинет и зборницу школе.
 • Набављено је пет нових рачунара.
 • Сви рачунари су сервисирани током лета.
 • Општина Стари град обезбедила је средства за постављање новог сајта школе www.trgovackaskola.edu.rs.
 • Учионица 27 је преуређена – уведена је посебна електрична инсталација, урађени су молерски радови како би то постао кабинет рачунарства и информатике.

2009/2010

 • У свим учионицама, кабинетима и канцеларијама обављени су молерски радови.
 • Кабинет рачунарства и информатике допуњен новим рачунарима.
 • Све учионице су опремљене новим намештајем.
 • У свим просторијама школе урађена је нова расвета.
 • Урађена је хидрантска мрежа.
 • Поправљена су врата у свим просторијама школе.
 • Промењен је паркет у библиотеци.
 • Донацијом Универзијаде добијени су конференцијски столови и ормари.

2008/2009

 • У потпуности је завршен и опремљен кабинет трговинског пословања и практичне наставе, у ком ученици имају одељења за пријем, складиштење и продају робе на велико и мало.
 • Набављен је нов намештај за три учионице.
 • Изведена инсталација за нов телефонски прикључак и обезбеђен интернет у бироу, за предмете у оквиру образовног профила комерцијалиста.
 • Извршена санација крова.
 • Извршена поправка свих клима уређаја.
 • Набављено је 5 рачунара Pentium 4 и један ласерски штампач Lexmark.

2007/2008

 • Набављене су нове клупе и столице у 4 учионице
 • Урађени су молерски радови у целој школи: све учионице, библиотека, канцеларијски простори, обе зборнице, ходници, тоалети
 • Извршена поправка 12 врата, двоје нових, поправка свих тоалета у школи
 • Одобрена су средства од општине Стари град ya хидрантску мрежу
 • Извршена набавка 5 рачунара Пентиум 4 и три ласерска штампача
 • Донацијом CARDS-a школа је опремљена са 18 компјутера, 1 сервером, 2 лаптопа, 2 ласерска пројектора, 3 ласерска штампача, 1 фото апарат, 1 графоскоп, 1 интерактивном таблом, 1 белом таблом, 1апарат за копирање, 10 USB меморија.

2006/2007

 • Опремљен кабинет практичне наставе
 • Набављено 6 компјутера, три компјутерска стола, телевизор са DVD плејером, копир апарат, три штампача, уведен ADSL, интернет у секретаријату и PC кабинету, 2 лаптопа, сервер, скенер
 • 108 књига добијено на поклон од Министарства просвете и 102 књиге од Савета родитеља. Школа је купила 16 књига.

2005/2006

 • Информатичка опрема допуњена је са 5 рачунара и скенером из донације родитеља
 • Секретаријат за образовање финансирао је Школи интерактивну таблу а школа је набавила пројектор
 • Промењена су врата, паркет и табле

2004/2005

 • Формирано седам специјализованих учионица за обављање наставе из стручних предмета
 • За кабинет трговинског пословања, путем донације,набављене су три фискалне касе
 • За образовни профил аранжер у трговини опремљене су три специјализоване учионице допуњене са 17 штафелаја, подијумом, столом и дигиталним фото-апаратом и осталим наставним средствима утврђеним нормативима
 • У кабинету организованом као PC центар умрежено је 13 рачунара
 • Школа је у току 2004/2005 године направила сајт www.trgovinskaškola.edu.yu и отворила интернет електронску адресу trgovac@eunet.yu
 • Од скупштине града школа је добила на поклон 154 књиге
 • Кроз родитељску донацију све учионице и кабинети су климатизовани

2003/2004

 • Oпремљен кабинет за аранжирање и кабинет информатике са 13 нових  рачунара и сервером
 • Уведен видео надзор
 • Оформљен кабинет за практичну наставу у Цетињској 2
 • Општина Стари град донирала је школи 1.000.000 динара како би се средио кров и уредила котларница и подрумски простор

2002/2003

 • Радови на секундарној инсталацији и молерисање шкoле у септембру били у завршној фази
 • До децембра 2002. су трaјали радови на реконструкцији фасаде.
 • Школа је упутила позив трговцима осам предузећа да помогну наставни процес и добила 5 компјутера Пентијум 2

2001/2002

 • Градски секретаријат за образовање је школи одобрио средства за реконструкцију фасаде
 • Скупштина општина Стари Град је одобрила средства за уређење елeктричне мреже школе, њеног секундарног дела због опасности од пожара и санацију крова. Радови су започети у току летњег распуста

2000/2001

 • Опремљена је зубна амбуланта
 • 4 компјутера типа “Пентијум“ за  нови кабинет рачунарства за шта је из својих средстава школа издвојила 14.087 динара.
 • Крајем августа 2001. год је урађена сајт презентација Трговачке школе на интернету