Дуално образовање

Путем учења кроз рад, односно дуалног образовања ученици, под руководством инструктора и
надзором координатора у реалном радном окружењу код послодавца, стичу компетенције
неопходне за ефикасан и продуктиван рад у одређеном занимању. Они овладавају вештинама и
знањем која су неопходна за успешно пословање примајући новчану надокнаду за обављање
практичне наставе. Ученицима школе постаје у потпуности блиска и прихватљива корпоративна
култура пословања, рада, односа према купцима и тимски дух који влада у објектима социјалних
партнера наше школе. Упознају се са начином на који компанија ради, добијају обуку која је
релевантна за тржиште рада и која побољшава њихове шансе за запошљавање. Стечене вештине
се стално унапређују и развијају као одговор на најновије иновације у области трговине.

Више о дуалном образовању – https://dualnoobrazovanje.rs/