Стручне службе

Педагошко-психолошка служба

Налази се на трећем спрату Школе. Школски психолог Сретић Танасијевић Милица и педагог Петровић Светлана обављају све послове који су за њихова радна места предвиђена Законом. За ученике и наставнике Школе најважнији је њихов допринос у стварању оптималних услова за лични и професионални развој ученика и за оптимална школска постигнућа. Ангажоване су у свим конисијама и тимовима Наставничког већа који су значајни за ученике – комисија за ученичка питања, дисциплинска комисија, тим за заштиту деце од насиља, за подстицање рада Ђачког парламента, вршњачку медијацију и сл. У Школи функционишу педагошка и психолошка секција. Њихов допринос је значајан и у активу за развојно планирање, активу за самовредновање и активу за развој школског програма.

Школска библиотека

Налази се у високом партеру Школе и заузима простор од 91 m2. У лепо уређеном и пријатном амбијенту у току читавог дана сачекаће Вас наше библиотекарке. Библиотека располаже значајним фондом од 15,739 књига. Поред ученичке лектире у библиотеци се могу наћи најзначајнија књижевна дела светске и српске књижевности, како класичних аутора тако и савременика. Желимо да обогатимо књижевни фонд, како из донација тако и куповином. А желимо такође да у већој мери него до сада ученици овај кутак користе за учење.
Наставници Школе имају навику да у библиотеци користе наставне филмове за обраду наставних садржаја. То је нарочито присутно у настави трговинског пословања, верске наставе и наравно српског језика и књижевности.