Визија

Желимо да постанемо савремена модерна школа, која прати савремене трендове трговине. Тежимо да будемо школа која образује ученике кроз модерну дигитализовану и занимљиву наставу са иновираним наставним средствима.

Трудимо се да наша школа буде место где се сви осећају пријатно, сигурно и задовољно и где су сви мотивисани за рад и стицање знања; где влада толеранција, поштовање, дисциплина и креативност; где свако има могућности да развија своје стручне и личне компетенције и капацитете; где ученици излазе из школе са добрим општим и стручним знањима и вештинама, који су способни да одговорно преузимају продуктивно учешће за даљи живот и целоживотно учење.