Припремна настава трећи семестар

Распоред припремне наставе за ванредне ученике у трећем семестру

школске 2021/2022. године

ПРВИ РАЗРЕД

Разред Смер Предмет Наставник Број

часова

21.02.2022. –18.03.2022. 

После подне

Датум и време

Учионица
I Т

ТТ

Основи трговине;

Основи економике трговине

Поповић Љиљана

ljpopovic113@gmail.com

3 23.02.2022. 15:50 – 16:35

28.02.2022. 18:25 – 19:10

09.03.2022. 15:50 – 16:35

Т

ТТ

Енглески језик Станковић Иван

ivanstankovic.elt@gmail.com

3
02.03.2022. од 18:25

16.03.2022. од 18:25

Т

ТТ

Математика Пуповац Далиборка

daliborkapupovac1@gmail.com

3 23.02.2022.  15.00 – 17.15 слободна
Т

ТТ

Српски језик и књижевност Живојиновић Јелена

j.zivojinovic23@gmail.com

3 2. 3. 2022. од 16.40 часова
T

TT

Историја Росић Нада

nadarosic@mts.rs

 

3

               03.03.2022. од 17.30
T

TT

Хемија Митровић Весна

vesna.m.mitrovic@gmail.com

3 22.02.2022. 16,35h
T Практична настава Димитријевић Маријан

marijand80@gmail.com

3 24.2. 16.35 – 17.20
25.2 14.45 – 15.30

10.3. 16.35 – 17.20

ТТ Физика Костић Маријана kosticmarijanafizika@gmail.com 3 23.2.2022. 19.15

9.3.2022.  19.15

11.3.2022.19.15

слободна

ДРУГИ РАЗРЕД

Разред Смер Предмет Наставник Број

Часова

21.02.2022. –18.03.2022. 

После подне

Датум и време

Учионица
II T

 

TT

Техника продаје и услуге купцима;

Трговинско пословање

Трифуновић Сузана

suzana_milosevic@yahoo.com

3  

01.03.2022. od 16:35h

04.03.2022. od 16:35h
Т

ТТ

Енглески језик Станковић Иван

ivanstankovic.elt@gmail.com

3 02.03.2022. од 18:25

16.03.2022. од 18:25

Т

ТТ

Математика Матовић Б. Тамара

gile13tm@gmail.com

3 01.3.2022. од  16:40h
Т

ТТ

Српски језик и књижевност Јанковић Љубица

ljubica.jankovic@gmail.com

3 28. 02. 2022. од 17:25h
TT Хемија Митровић Весна

vesna.m.mitrovic@gmail.com

3 22.02.2022. 16,35h
 

TT

Физика Костић Маријана kosticmarijanafizika@gmail.com 3 23.2.2022. 19.15

9.3.2022.  19.15

11.3.2022.19.15

слободна
ТТ Историја Росић Нада

nadarosic@mts.rs

3                     22.02.2022. од 17.30
TT Пословна информатика Ђукић Александра

saska177@yahoo.com

3 23.02.2022. od 17:30
ТТ Ликовна култура Теодоровић М.  Љиљана

ljiljanatmil@gmail.com

3 25.02.2022. од 15:50

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Разред Смер Предмет Наставник Број

часова

21.02.2022. –18.03.2022. 

После подне

Датум и време

Учионица
III Т

ТТ

Српски језик и књижевност Белоица Снежана

snezanagubenko@gmail.com

3 25.02.2022. од 15.45
Т

ТТ

Енглески језик Раниловић Милена

mimaran65@gmail.com

3 21.o2.2022. oд 17.30 слободна
Т

ТТ

Математика Павловић Јелена

jpavlovicxl@gmail.com

3 23.02.2022. од 18:20-19:20
25.02.2022.од 16:20 -17:35
TT Познавање робе Новичић Јулијана

julijanapanic@yahoo.com

3 22.02.2022. од 13.15h
TT Рачуноводство Витковић Светлана

vitkovic.lana04@gmail.com

3 28.02.2022. од 14:00-14:45

01.03.2022. од 18:20-19:50

4

1

ТТ Основи економије Ћурдић Јелена

curdicjelena@yahoo.com

3 21.02.2022. од 18:25-19:10

25.02.2022. од 17:35-18:20

07.03.2022. од 18:25-19:10

Т Социологија, Социологија са правима грађана Марјановић Владимир

vlmarjanovic@gmail.com

3 28.02.2022. од 16:40h до 18:20h
24.02. 2022. од 16:40h до 17:25h
T

TT

Практична настава Павићевић Татјана

tatjanapavicevic@gmail.com

3    22.02.2022. oд 16 45 17 30  – 08.03.2022. од 16 45 до 17 30
 11.03.2022. од 16 45 до 17 30
Т Набавка и физичка дистрибуција Глигорић Алексић Весна

vesnag.alexic@gmail.com

5           02.03.2022 од 14.45-17.25
          07.03.2022 од 14.00-15.35

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Разред Смер Предмет Наставник Број

часова

21.02.2022. –18.03.2022. 

После подне

Датум и време

Учионица
IV ТТ Српски језик и књижевност Јочић Бранка

branka.jocic65@gmail.com

3 15.3.2021. od 17.35 do 19.50
ТТ  Енглески језик Јевремовић Сашка

jevremisaska@gmail.com

3 4.3.2022. od 16.35
ТТ  Математика Новичић М. Вера

novicic.vera@gmail.com

3 1.3. од 15.45. до 18.00
ТТ Филозофија Брајер Весна

vesna@brajer.net

3 21.02.2022.од 17:35-18:20

23.02.20222. од 14:50-16:35

слободна
TT Познавање робе Новичић Јулијана

julijanapanic@yahoo.com

3 22.02.2022.год. од 13.15h
ТТ Право Каблар Радмила

anja.kablar@gmail.com

3 23.02.2022. од 18:20
ТТ Рачуноводство Недељковић Силвана

deki4545@gmail.com

3 25.02.2022. од 16,30
TT Национална економија Божић Славица

slavica.trg@gmail.com

3 23.02 .2022.од 17.30
TT   Маркетинг Јанков Весна

vesnajoga@mail.com

3 21.02.2022. од 18:25

07.03.2022. од 18:25-19:10

TT Практична настава Цонић Јелена

jelenaconic1975@gmail.com

3 01.03.2022. слободна

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Предмет Наставник Број часова 21.02.2022. –18.03.2022. 

Дан/Време

Учионица
Информациони системи у трговини Божић Славица

slavica.trg@gmail.com

3 24.02.2022. од 17.30
Комерцијално познавање робе Узелац Мира

uzelac1955@gmail.com

3 02.03.2022. /од 16.40 – 18.20

16.03.2022. /од 16.40 – 17.25

Финансијски менаџмент Жебељан Гордана

hadzigordana@gmail.com

3 28.02.2022. од 14,00

Објављено фебруар 18th, 2022