Октобарски испитни рок

Распоред полагања писмених и усмених испита за ванредне ученике у октобарском

року школске 2022/2023

 ПИСМЕНИ ИСПИТИ

Четвртак, 27.10.2022. године
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Енглески језик IV 12.00 Раниловић Милена 2
Српски језик и књижевност III, IV 13.00 Ћалић Дејана 2
Петак, 28.10.2022. године
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Математика III, IV 12.00 Новичић М. Вера 2
Рачуноводство III, IV 13.00 Јевремовић Урош 2

УСМЕНИ ИСПИТИ

 

Разред: I/1 – Трговински техничар, Трговац                                             Учионица бр.   3          

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у октобарском испитном року школске  2022/2023. године

ПРВИ РАЗРЕД

Председник испитне комисије: Јовановић Т. Мелита

Петак 28.10.2022.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Музичка уметност 13:00 Мркић Јелена Шавија Марија
Грађанско васпитање 13:45 Чутурило Нада Шалипур Стефан
Верска настава 14:00 Љубинковић Бранислав Шалипур Стефан
Понедељак 31.10.2022.
Физичко васпитање 12:30 Томашевић Душица Џанић Игор
Физика 12:35 Костић Маријана Поповић Валентина
Основи економике трговине 13:30 Крстић Драгица Јовандић Јасминка
Познавање робе 13:55 Узелац Мира Новичић Јулијана
Уторак 01.11.2022.
Аранжирање у трговини 13:15 Стојановић Александар Јовичић Драгољуб
Цртање и обликовање 13:30 Јовичић Драгољуб Стојановић Александар
Практична настава 13:40 Јанков Весна Трифуновић Сузана
Основи трговине 13:50 Руњић Јелена Јевтић Сандра
Трговинско пословање 14:00 Јовандић Јасминка Крстић Драгица
Среда 02.11.2022.
Биологија 12:30 Поповић Валентина Костић Маријана
Хемија 13:30 Митровић М. Весна Узелац Мира
Рачунарство и информатика 13:40 Јаблан Драгана Поповић Андрија

 

Разред:  II/1 – Трговински техничар, Трговац                                              Учионица бр.   4

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у октобарском испитном року школске  2022/2023. године

Председник испитне комисије: Живковић Небојша

Понедељак 31.10.2022.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физичко васпитање 12:45 Томашевић Душица Џанић Игор
Ликовна култура 13:00 Шавија Марија Стојановић Александар
Физика 14:00 Костић Маријана Новичић Јулијана
Уторак 01.11.2022.
Економика и орг. Трг. Пред. 12:30 Поповић Викторија Пецикоза Марина
Трговинско пословање 12:45 Савић Бранислав Раца Огњен
Практична настава 13:00 Марјановић Марија Ћурдић Јелена (замена)
Среда 02.11.2022.
Пословна информатика 12:00 Муждека Милена Самац Невена
Хемија 13:15 Митровић Весна Узелац Мира
Историја 14:00 Росић Нада Маринковић Даниела

 

Разред: III/1– Трговац, Трговински техничар, Аранжер у трговини – Учионица  бр. 5

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у октобарском испитном року школске  2022/2023. године

 Председник испитне комисије: Недељковић Силвана

Понедељак 31.10.2022.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физичко васпитање 12:00 Томашевић Душица Џанић Игор
Основи економије 12:20 Поповић Љиљана Марчетић Ђурђица
Рачуноводство 13:00 Недељковић Силвана Глигорић А. Весна
Практична настава 13:25 Цонић Јелена Глишић Соња
Трговинско пословање 13:40 Цонић Јелена Раца Огњен
Грађанско васпитање 13:50 Новичић Јулијана Маринковић Даниела
Српски језик и књижевност 14:00 Јочић Бранка Живојиновић Јелена
Уторак 01.11.2022.
Математика 12:00 Матовић Б. Тамара Пуповац Далиборка
Социологија са правима грађ. 12:20 Марјановић Владимир Каблар Радмила
Социологија 12:30 Марјановић Владимир Каблар Радмила
Познавање робе 12:50 Узелац Мира Новичић Јулијана
Среда 02.11.2022.
Психологија 13:15 Шалипур Стефан Мариннковић Даниела
Психологија потрошача 13:25 Шалипур Стефан Мариннковић Даниела

Напомена: Председник испитне комисије за рачуноводство је Цонић Јелена

 

Разред:IV/1 – Трговински техничар, Аранжер у трговини                   Учионица бр.   2

 РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у октобарском испитном року школске  2022/2023. године

Председник испитне комисије: Витковић Светлана

Понедељак 31.10.2022.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физичко васпитање 12:20 Томашевић Душица Џанић Игор
Математика 12:45 Павловић Јелена Пуповац Далиборка
Национална економија 13:45 Божић Славица Столески Љиљана
Грађанско васпитање 14:30 Новичић Јулијана Петровић Светлана
Уторак 01.11.2022.
Рачуноводство 12:00 Витковић Светлана Цонић Јелена
Устав и права грађана 12:40 Каблар Радмила Марјановић Владимир
Енглески језик 13:15 Шобајић Марија Јевремовић Сашка
Познавање робе 13:50 Узелац Мира Новичић Јулијана
Практична настава 14:10 Павићевић Татјана Јевтић Сандра
Право 14:20 Каблар Радмила Марјановић Владимир
Среда 02.11.2022.
Српски језик и књижевност 13:00 Белоица Г. Снежана Мучибабић Милица
Маркетинг 13:30 Јанков Весна Танасковић Јелена
Верска настава 14:00 Љубинковић Бранислав Шалипур Стефан
Филозофија 14:15 Полић Данило Миликић Игор

Напомена: Председник испитне комисије за рачуноводство је Каблар Радмила

 

Разред: Специјализација                                                                    Учионица бр. Библиотека

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у октобарском испитном року школске  2022/2023. године

Председник  испитне комисије:  Кнежевић Марица

 

Понедељак, 31.10.2022.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Менаџмент у трговини 14:00 Божић Славица Глишић Соња
Уторак 01.11.2022.
Економика и орг. трг. предузећа 14:00 Жебељан Гордана Костић Зорица
Пословно комуницирање 14:20 Костић Зорица Жебељан Гордана

Објављено октобар 24th, 2022