Јунски испитни рок 2022/23

Распоред полагања писмених испита за ванредне ученике у јунском испитном року школске 2022/2023. године

Среда 07.06.2023.
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Српски језик и књижевност III/IV 14.00 Ћалић Дејана 3
Четвртак 08.06.2023.
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Математика III/IV 12.00 Пуповац Далиборка 2
Рачуноводство III/IV 13.30 Јевремовић Урош 3
Петак 09.06.2023.
Енглески језик II/IV 12.00 Јевремовић Сашка 2
Руски језик IV 12.00 Пантић Станица 1

 

Разред: I/1 – Трговински техничар, Трговац                                             Учионица бр. 4         

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2022/2023. године

 Председник испитне комисије: Јовановић Т. Мелита

Петак 09.06.2023.
Хемија 11.00 Митровић М. Весна Новичић Јулијана
Музичка уметност 11.10 Мркић Јелена Шавија Марија
Физика 11.20 Костић Маријана Поповић Валентина
Екологија и заштита животне ср. 11.50 Поповић Валентина Костић Маријана
Биологија 12.00 Поповић Валентина Костић Маријана
Пословна комуникација 12.35 Марчетић Ђурђица Божић Невена
Понедељак 12. 06. 2023.
Географија 10.00 Станојевић Дамјан Дачковић Александра
Практична настава 10.10 Павловић Татјана Раца Огњен
Основи трговине 10.30 Руњић Јелена Самац Невена
Трговинско пословање 10.40 Руњић Јелена Самац Невена
Пословна економија 10.55 Руњић Јелена Самац Невена
Основи економике трговине 11.05 Руњић Јелена Самац Невена

 

Разред:  II/1 – Трговински техничар, Трговац                                              Учионица бр. 5

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2022/2023. године

Председник испитне комисије: Живковић Небојша

Петак 09. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физика 10.00 Костић Маријана Поповић Валентина
Физичко васпитање 10.20 Томашевић Душица Џанић Игор
Право 10.35 Каблар Радмила Љубић Мирјана
Понедељак 12. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Историја 12.00 Росић Нада Маринковић Даниела
Психологија 12.30 Шалипур Стефан Маринковић Даниела
Верска настава 12.40 Љубинковић Бранислав Петровић Светлана
Трговинско пословање 12.50 Поповић Викторија Пилиповић Јелена
Енглески језик 13.30 Јевремовић Сашка Шобајић Марија
Пословни енглески језик 13.40 Јевремовић Сашка Шобајић Марија
Уторак 13. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Форма и обликовање 12.00 Драгољуб Јовичић Здравковић Радмила
Нацртна геометрија 12.10 Здравковић Радмила Драгољуб Јовичић
Економика и орг трг пред 12.25 Цонић Јелена Марјановић Марија
Пословна економија 12.35 Цонић Јелена Марјановић Марија
Пословна информатика 12.45 Цонић Јелена Марјановић Марија
Хемија 12.55 Митровић М. Весна Новичић Јулијана
Познавање мат. и робе 13.35 Новичић Јулијана Митровић М. Весна
Познавање робе 13.45 Новичић Јулијана Митровић М. Весна

 

Разред: III/1– Трговац, Трговински техничар, Аранжер у трговини – Учионица  бр. 3

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2022/2023. године

Председник испитне комисије: Недељковић Силвана

Петак 09. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Ликовна култура 12.00 Шавија Марија Мркић Јелена
Рачуноводство 12.15 Недељковић Силвана Самац Невена
Екологија и зашт. жив. сред. 13.00 Поповић Валентина Костић Маријана
Познавање робе 13.10 Новичић Јулијана Поповић Валентина
Понедељак 12. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Географија 12.00 Станојевић Дамјан Дачковић Александра
Социологија са прав. грађ. 12.10 Марјановић Владимир Аранђеловић Марија
Социологија 12.30 Марјановић Владимир Аранђеловић Марија
Комерцијално позн. робе 12.45 Глигорић А. Весна Божић Невена
Психологија потрошача 13.15 Шалипур Стефан Маринковић Даниела
Практична настава 13.25 Савић Бранислав Божић Невена
Предузетништво 13.40 Савић Бранислав Божић Невена
Трговинско пословање 13.10 Савић Бранислав Божић Невена
Уторак 13. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Основи економије 12.00 Савић Бранислав Божић Невена
Математика 12.30 Павловић Јелена Новичић М. Вера
Српски јез. и књижевност 13.00 Живојиновић Јелена Јанковић Љубица
Физичко васпитање 13.15 Џанић Игор Томашевић Душица
Страни језик 1 (Енглески јез.) 13.30 Шобајић Марија Драговић Драгана

НАПОМЕНА: Председник испитне комисије за рачуноводство је Старчевић Марија

 

Разред: IV/1 – Трговински техничар, Аранжер у трговини                   Учионица бр. 2

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2022/2023. године

Председник испитне комисије: Витковић Светлана

Четвртак 08. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Практична настава 12.00 Чубрило Гордана Пилиповић Јелена
Маркетинг 12.35 Јанков Весна Танасковић И. Јелена
Верска настава 13.05 Љубинковић Бранислав Петровић Светлана
Право 13.25 Каблар Радмила Љубић Мирјана
Устав и права грађана 13.30 Каблар Радмила Љубић Мирјана
Петак 09. 06. 2023.
Руски језик 12.00 Пантић Станица Драговић Драгана
Математика 12.00 Матовић Тамара Пуповац Далиборка
Понедељак 12. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Познавање робе 12.00 Узелац Мира Новичић Јулијана
Српски језик и књиж. 12.45 Јочић Бранка Белоица Г. Снежана
Филозофија 13.45 Аранђеловић Марија Марјановић Владимир
Грађанско васпитање 14.00 Петровић Светлана Аранђеловић Марија
Национална економија 14.10 Божић Славица Столески Љиљана
Уторак 13. 06. 2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Рачуноводство 11.00 Витковић Светлана Старчевић Марија
Енглески језик 12.25 Драговић Драгана Шобајић Марија
Физичко васпитање 13.15 Томашевић Душица Џанић Игор

Напомена: Председник испитне комисије за рачуноводство Поповић Љиљана

 

Разред: Специјализација                                                              Учионица бр. Библиотека

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2022/2023. године

Председник  испитне комисије:  Кнежевић Марица

Четвртак 08.06.2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Енглески језик 14.00 Станковић Иван Јевремовић Сашка
Информациони сист. у трговини 14.20 Павићевић Татјана Фујер Тамара
Петак 09.06.2023.
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Комерцијално познавање робе 14.00 Узелац Мира Кнежевић Марица
Менаџмент у трговини 14.20 Муждека Милена Фујер Тамара
Пословно комуницирање 14.40 Костић Зорица Фујер Тамара

Напомена: Председник испитне комисије за Комерцијално познавање робе је Новичић Јулијана

Објављено јун 5th, 2023