Априлски испитни рок

Распоред полагања писмених  и усмених испита за ванредне ученике

у априлском испитном року школске 2021/2022.године       

Четвртак,14.04.2022.године
Предмет Разред Време Дежурнинаставник Учион.
Енглески језик I,IV 11:00 Раниловић Милена 29
Рачуноводство III,IV 13:30 Јевремовић Урош 29
Петак,15.04.2022.године
Предмет Разред Време Дежурнинаставник Учион.
Математика I,IV 14:30 Матовић Тамара 2
Српски језик и књижевност III,IV 15:30 Живојиновић Јелена 2

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у априлском испитном року школске  2021/2022. године

Разред: I/1 – Трговински техничар, Трговац                                             Учионица бр.5                                  

Председник испитне комисије: Андоновић Оливера

Петак, 15.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Музичка уметност 12:00 Мркић Јелена Теодоровић Љиљана
Грађанско васпитање 13:15 Малатестинић Марина Брајер Весна
Понедељак, 18.04.2022.године
Енглески језик 12:00 Станковић Иван Јевремовић Сашка
Практична настава 13:30 Павловић Татјана Поповић Викторија
Географија 13:50 Перовић Дијана Станојевић Дамјан
Техника продаје и услуге купцима 14:10 Јовановић Тамара Марјановић Марија
Уторак, 19.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физичко васпитање 12:50 Томашевић Душица Џанић Игор
Пословна комуникација 13:10 Марчетић Ђурђица Димитријевић Маријан
Биологија 13:30 Поповић Валентина Костић Маријана
Рачунарство и информатика 13:55 Јаблан Драгана Поповић Андрија
Среда, 20.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Познавање робе 12:00 Узелац Мира Митровић Весна
Хемија 12:20 Митровић Весна Узелац Мира
Основи  економике трговине 13:50 Муждека Милена Пилиповић Јелена
Трговинско пословање 14:10 Крстић Драгица Трифуновић Сузана

 

Разред:II/1 – Трговински техничар, Трговац                                              Учионица бр.4

Председник испитне комисије: Живковић Небојша

Понедељак, 18.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физика 13:00 Костић Маријана Поповић Валентина
Економика и организација трговинских предузећа 13:30 Чубрило Гордана Јовандић Јасминка
Практична настава 14:00 Павловић Татјана Поповић Викторија
Уторак, 19.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Ликовна култура 12:30 Теодоровић  Љиљана Јовичић Драгољуб
Физичко васпитање 13:00 Томашевић Душица Џанић Игор
Пословна информатика 13:50 Старчевић Марија Столески Љиљана
Среда, 20.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Хемија 12:45 Митровић Весна Узелац Мира
Историја 13:15 Росић Нада Витаљић Марија
Трговинско пословање 14:30 Крстић Драгица Трифуновић Сузана
Грађанско васпитање 15:00 Брајер Весна Шалипур Стефан

 

Разред: III/1– Трговац, Трговински техничар, Аранжер у трговини – Учионица  бр. 3

Председник испитне комисије: Недељковић Силвана

 

 Понедељак, 18.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Набавка и физичка дистрибуција 13:15 Глигорић Алексић Весна Јевтић Сандра
Пословна информатика 13:25 Јевтић Сандра Глигорић Алексић Весна
Практична настава 13:40 Павловић Татјана  Поповић Викторија
Рачуноводство 14:10 Недељковић Силвана Поповић Љиљана
Трговинско пословање 14:20 Јовановић Тамара Марјановић Марија
Уторак, 19.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Социологија са правима грађана 14:30 Марјановић Владимир Каблар Радмила
Социологија 14:40 Марјановић Владимир Каблар Радмила
Познавање робе 15:35 Узелац Мира Новичић Јулијана
Верска настава 15:45 Јокић Милија Илић Бенке Звездан
 Среда, 20.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Основи економије 8 13:00 Ђукић Александра Цонић Јелена
Математика 1 13:40 Павловић Јелена Ковач Мирјана
Грађанско васпитање 1 14:45 Брајер Весна Шалипур Стефан
Напомена: Председник испитне комисије за рачуноводство је Поповић Викторија

 

Разред:IV/1 – Трговински техничар, Аранжер у трговини                   Учионица бр. 2

Председник испитне комисије: Витковић Светлана

 Понедељак, 18.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Енглески језик 12:10 Станковић Иван Јевремовић Сашка
Рачуноводство 12:30 Недељковић Силвана Поповић Љиљана
Маркетинг 13:00 Глиши ћ Соња Поповић Љиљана
Уторак, 19.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Српски језик и књижевност 13:10 Јанковић Љубица Ћалић Дејана
Филозофија 13:30 Брајер Весна Марјановић Владимир
Национална економија 14:00 Божић Славица Савић Бранислав
Психологија 14:10 Андоновић Оливера Шалипур Стефан
Физичко васпитање 14:20 Томашевић Душица Џанић Игор
Практична настава 15:00 Јанков Весна Савић Бранислав
Верска настава 15:35 Јокић Милија Илић Бенке Звездан
 Среда, 20.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Математика 13:50 Павловић Јелена Ковач Мирјана
Грађанско васпитање 14:10 Брајер Весна Шалипур Стефан
Устав и права грађана 14:20 Каблар Радмила Марјановић Владимир
Право 14:40 Каблар Радмила Марјановић Владимир

 

Разред: Специјализација                                                                           Учионица бр. 6

Председник  испитне комисије:  Кнежевић Марица

 

Уторак, 19.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Комерцијално познавање робе 13:30 Узелац Мира Кнежевић Марица
Информациони системи у трговини 13:45 Божић Славица Жебељан Гордана
Практична настава 14:00 Жебељан Гордана Ћурдић Јелена

Напомена: Председник испитне комисије за комерцијално познавање робе је Ћурдић Јелена

Објављено април 8th, 2022