Трговац

Трговац је једини профил за који образовање траје три године. Даје вам могућност да за кратко време себи обезбедите запослење у малопродајним објектима. Ако се за то време предомослите и пожелите да наставите школовање, код нас постоји шанса да се доквалификујете, а затим упишете жељени профил.

I разред – НОВО

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В УКР Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Хемија 1
Основи трговине 3
Техника продаје и услуге купцима 2 2
Пословна комуникација 2
Познавање робе 2
Практична настава 6 60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

II разред – НОВО

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 2
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Техника продаје и услуге купцима 2 2
Познавање робе 2
Основи пословања у трговини2 2
Маркетинг у трговини 3
Практична настава 12 60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

III разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 2
Енглески језик 1
Физичко васпитање 2
Математика 1
Екологија и заштита животне средине 1
Географија 1
Социологија са правима грађана 1
Комерцијално познавање робе 2
Набавка и физичка дистрибуција 2 2
Психологија потрошача 2
Предузетништво 2
Практична настава 11 60
Изборни предмети: Недељни фонд часова
Пословна информатика 1
Пословни немачки језик 1
Музичка култура 1
Стручни енглески језик 1
Ликовна култура 1
Историја (Одабране теме) 1
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

Т – Теорија

В – Вежбе

Б – Блок

УКР – Учење кроз рад