Трговац

Трговац је једини профил за који образовање траје три године. Даје вам могућност да за кратко време себи обезбедите запослење у малопродајним објектима. Ако се за то време предомослите и пожелите да наставите школовање, код нас постоји шанса да се доквалификујете, а затим упишете жељени профил.

I разред – НОВО

Назив предмета

Недељни фонд часова

Т

В

УКР

Б

Српски језик и књижевност

3

 

 

 

Енглески језик

2

 

 

 

Физичко васпитање

2

 

 

 

Математика

2

 

 

 

Историја

2

 

 

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

Географија

1

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

Хемија

1

 

 

 

Основе трговине

2

 

 

 

Трговинско пословање

2

3

 

 

Пословна комуникација

 

2

 

 

Практична настава

 

 

6

60

Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)

1

 

 

 

II разред

Назив предмета

Недељни фонд часова

Т

В

УКР

Б

Српски језик и књижевност

2

 

 

 

Енглески језик

2

 

 

 

Физичко васпитање

2

 

 

 

Математика

2

 

 

 

Техника продаје и услуге купцима

2

2

 

 

Познавање робе

2

 

 

 

Основе пословања у трговини

2

 

 

 

Маркетинг у трговини

3

 

 

 

Практична настава

 

 

12

60

Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)

1

 

 

 

III разред 

Назив предмета

Недељни фонд часова

Т

В

УКР

Б

Српски језик и књижевност

2

 

 

 

Енглески језик

1

 

 

 

Физичко васпитање

2

 

 

 

Математика

1

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

Географија

1

 

 

 

Социологија са правима грађана

1

 

 

 

Комерцијално познавање робе

2

 

 

 

Набавка и физичка дистрибуција

1

2

 

 

Психологија потрошача

2

 

 

 

Предузетништво

 

2

 

 

Практична настава

 

 

12

60

Изборни предмети:

Недељни фонд часова

Пословна информатика

1

 

 

 

Пословни немачки језик

1

 

 

 

Музичка култура

1

 

 

 

Стручни енглески језик

1

 

 

 

Ликовна култура

1

 

 

 

Историја (Одабране теме)

1

 

 

 

Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)

1

 

 

 

Т – Теорија

В – Вежбе

Б – Блок

УКР – Учење кроз рад