Завршни и матурски испити

распоред полагања матурских испита у јунском року школске 2022/2023. године

Извлачење тема за матурски практични рад

среда, 07.06.2023.године у  14.15 часова

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

КОМИСИЈА

 

 

УЧИОНИЦА

        

          4/1

Здравковић Радмила, председник

Стојановић Александар, испитивач

Новаковић Душанка, стални члан

 

23 и 24

         

          4/2

 

Витковић Светлана, председник

Кнежевић Марица, испитивач

Павловић Татјана, стални члан

 

1

         

          4/3

 

Живојиновић Јелена,  председник

Поповић Викторија, испитивач

Јовандић Јасминка, стални члан

 

4

 

        

          4/4

 

Јанковић Љубица,  председник

Павићевић Татјана, испитивач  

Јанков Весна, стални члан

 

5

         

          4/5

 

Старчевић Марија,  председник

Крстић Драгица, испитивач

Марјановић Марија, стални члан

 

11

 

Матурски писмени задатак из српског језика и књижевности –  среда, 07.06.2023.године у 15.00 часова

 

Састав комисија:

Комисија  1

( за 4/1,3,4,5)

Белоица Губенко Снежана, председник

Живојиновић Јелена, испитивач

Јанковић Љубица, стални члан

Комисија  2

( за (за 4/2,6,7)

Јочић Бранка,  председник

Ћалић Дејана, испитивач

Мучибабић Милица, стални члан

 

 

Распоред матурског писменог задатка  из српског језика и књижевности по одељењима:

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК

 

УЧИОНИЦА

 

4/1

 

Поповић Валентина

 

23

 

4/2

 

Самац Невена

 

1

 

4/3

 

Каблар Радмила

 

4

 

4/4

 

Сушић Ивана

 

5

 

4/5

 

Недељковић Силвана

 

11

 

4/6

 

Поповић Андрија

 

3

 

4/7

 

Столески Љиљана

 

2

 

Изборни предмет  –   петак, 09.06.2023.године по следећем распореду по одељењима:

 

Одељење Учионица Предмет Време Комисија
 

 

 

       4/1   

 

 

 

       23

 

Основи економије

 

10.15

Здравковић Радмила, председник

Поповић Љиљана, испитивач

Чубрило Гордана, стални члан

 

Маркетинг      

 

10.30

Здравковић Радмила, председник

Старчевић Марија, испитивач

Поповић Викторија, стални члан

 

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

       4/2        1      

Маркетинг    

 

 

10.15

Витковић Светлана, председник

Јанков Весна,  испитивач

Пецикоза Марина, члан

Национална

економија         

 

08.00

Витковић Светлана, председник

Божић Славица, испитивач

Марјановић Марија,, стални члан

 

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

 

    

 

 

      4/3

 

 

       

 

 

         4

 

 

 

 

 

 

   

 

Маркетинг    

 

11.30

Живојиновић Јелена,  председник

Јанков Весна,  испитивач

Пецикоза Марина, стални члан

Национална

економија   

 

10.00

Живојиновић Јелена, председник

Божић Славица, испитивач

Марија Марјановић, стални члан

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

4/4 5  

Маркетинг      

 

10.15

Јанковић Љубица, председник

Јанков Весна, испитивач                        

Пецикоза Марина, стални члан

Основи економија 10.30 Јанковић Љубица, председник

Поповић Љиљана, испитивач                        

Чубрило Гордана, стални члан

Национална

економија     

 

10.40

Јанковић Љубица, председник

Божић Славица, испитивач                        

Марјановић Марија, стални члан

 

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

4/5       11       

      Маркетинг

 

08.00

Танасковић Јелена, председник

Старчевић Марија, испитивач                                     Поповић Викторија, стални члан

 

 

Усмена провера знања из матурског практичног рада –  понедељак, 12.06.2023.године у 10.00 часова

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

КОМИСИЈА

 

 

УЧИОНИЦА

        

          4/1

Здравковић Радмила, председник

Стојановић Александар, испитивач

Новаковић Душанка, стални члан

 

23 и 24

         

          4/2

 

Витковић Светлана, председник

Кнежевић Марица, испитивач

Павловић Татјана, стални члан

 

1

         

          4/3

 

Живојиновић Јелена,  председник

Поповић Викторија, испитивач

Јовандић Јасминка, стални члан

 

4

 

        

          4/4

 

Јанковић Љубица,  председник

Павићевић Татјана, испитивач  

Јанков Весна, стални члан

 

5

         

          4/5

 

Старчевић Марија,  председник

Крстић Драгица, испитивач

Марјановић Марија, стални члан

 

11

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИСТЕ –  4/6 и 4/7

 

Матурски практичан рад – одељење 4/6

 

      

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за матурски практичан рад

 

Практични део

 

 

12.06.2023.

 

09.00

 

25, 25а

Костић Зорица, председник

Глишић Соња, члан

Филиповић Мирјана  – „Интеркомерц  AД„,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Фујер Тамара, председник

Поповић Љиљана, члан

Јевтић ТањаDeltatex“, члан

 

 

Матурски практичан рад – одељење 4/7

 

      

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за матурски практичан рад

 

Практични део

 

 

12.06.2023.

 

09.00

26+

лаптопови

Цонић Јелена, председник

Жебељан Гордана, члан

Данијела Ђурковић– „Data status„, члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Димитријевић Маријан, председник

Павићевић Татјана, члан

Јевтић Тања- „Deltatex„, члан

Испит за проверу стручно-теоријских знања – одељење 4/6

   

 

  

 

Испит

 

Дан,

датум

 

Време

 

Учион.

 

Дежурни

наставник

 

Комисија за прегледање

тестова

 

Теоријски део

-прва група

 

08.06.2023.

 

 11.00 –14.00

 

   1

 

Живковић

Небојша

 

Павићевић Татјана, председник

Јовандић Јасминка, члан

Ђукић Александра,  члан

 

Теоријски део

-друга група

 

08.06.2023.

 

 11.00 –14.00

 

   2

Узелац Мира Павићевић Татјана, председник

Јовандић Јасминка, члан

Ђукић Александра,  члан

 

 

Заменици комисије за прегледање тестова
Костић Зорица, председник

Димитријевић Маријан,члан

Фујер Тамара, члан

 

Испит за проверу стручно-теоријских знања – одељење 4/7

   

 

Испит

 

Дан,

датум

 

Време

 

Учион.

 

Дежурни

наставник

 

Комисија за прегледање

тестова

 

Теоријски део

 -прва група

 

08.06.2023.

 

 11.00 –14.00

 

   3

Митровић

Весна

Муждека Милена, председник

Јевремовић Урош, члан

Самац Невена, члан

 

Теоријски део

 -друга група

 

08.06.2023.

 

 11.00 –14.00

 

   4

 

Џанић Игор

Муждека Милена, председник

Јевремовић Урош, члан

Самац Невена, члан

  Заменици комисије за прегледање тестова
Костић Зорица, председник

Димитријевић Маријан,члан

Фујер Тамара, члан

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/8

 

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

 

08.06.2023.

 

08.00 и

10.00

 

      35

Марчетић Ђурђица, председник

Глигорић А. Весна, члан

Снежана Чабрило– „ DM,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Поповић Викторија, председник

Јевтић Сандра, члан

Мирјана Драгојлов„Delhaise, члан

  

Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/11

 

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

 

 

08.06.2023.

 

08.00 и

10.00

 

Каб.

Цетињска  

Крстић Драгица, председник

Ћурдић Јелена, члан

Марина Главич- „Мetro„,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Руњић Јелена, председник

Пецикоза Марина, члан

Грбовић Данило„Delhaise, члан

 Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/9

 

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

 

 

09.06.2023.

 

08.00 и

10.00

 

 Каб.

Цетињска               

Ђукић Александра, председник

Раца Огњен, члан

 Ивана Ранђеловић“ А1 „,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Поповић Викторија, председник

Јевтић Сандра, члан

Мирјана Драгојлов„Delhaise, члан

 Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/10

 

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

 

09.06.2023.

 

08.00 и

10.00

 

 35         

Савић Бранислав, председник

Марјановић Марија, члан

Ђукић Јелена- „ Delhaise „,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Руњић Јелена, председник

Пецикоза Марина, члан

Грбовић ДанилоDelhaise“, члан

 

Наставници који припремају коверте за завршни испит и кабинете:

 ПАВЛОВИЋ ТАТЈАНА

  ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРИЈАН

–  САВИЋ БРАНИСЛАВ

 МАРЧЕТИЋ ЂУРЂИЦА

–  КРСТИЋ ДРАГИЦА

 ЂУКИЋ АЛЕКСАНДРА

 МАРЈАНОВИЋ МАРИЈА

 ЋУРДИЋ ЈЕЛЕНА

 ПЕЦИКОЗА МАРИНА(БОЖИЋ НЕВЕНА)

 

Објављено јун 4th, 2023