Обавештење редовни и ванредни

информатичка секција

Распоред полагања матурских и завршних испита за ванредне и редовне

ученике у јунском  року шк. 2021/2022.године

ИЗВЛАЧЕЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД ПЕТАК, 17.06.2022.год. у 14.15

КОМИСИЈА    бр.уч.24 Божић Славица, председник

Стојановић Александар, испитивач

Јовичић Драгољуб, стални члан

КОМИСИЈА    бр.уч. 2 Одељенски старешина,  председник

Павићевић Татјана, испитивач

Поповић Викторија, стални члан

 МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ПЕТАК, 17.06.2022. год. у 14.40 – учионица бр.2

 КОМИСИЈА Снежана Белоица,  председник

Ћалић Дејана, испитивач

Мучибабић Милица, стални члан

 ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК  Поповић Андрија

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – понедељак, 20.06.2022.године у 12.30 часова – учионица бр.2

 ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ   КОМИСИЈА
 МАРКЕТИНГ Одељењски старешина, председник

Јанков Весна, испитивач

Савић Бранислав, стални члан

 НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА Одељењски старешина, председник

Божић Славица, испитивач

Трифуновић Сузана, стални члан

 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Одељењски старешина, председник

Ђукић Александра, испитивач                                                      Вукмирица Ивана , стални члан

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА – уторак, 21.06.2022. ГОДИНЕ У  12.00 часова   

 КОМИСИЈА    бр.уч.24 Божић Славица, председник

Стојановић Александар, испитивач

Јовичић Драгољуб, стални члан

КОМИСИЈА    бр.уч. 2 Одељенски старешина,  председник

Павићевић Татјана, испитивач

Поповић Викторија, стални члан

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ  ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ И РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ РОКУ ШК.2021/2022. године

ПОЛАГАЊЕ  ЗАВРШНОГ ИСПИТА УТОРАК, 21.06.2022. ГОДИНЕ У  09.00 часова  – кабинет бр.35

 КОМИСИЈА Јевтић Сандра, председник

Марчетић Ђурђица, члан

Ђукић Јелена- „Delhaise„,  члан

 ИЗВЛАЧЕЊЕ ТЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  ИСПИТ У ЈУНСКОМ РОКУ ШК. 2021/2022.године –  ПЕТАК, 17.06.2022.год. у 14.15учионица бр.1

КОМИСИЈА Кнежевић Марица, председник

Ћурдић Јелена, испитивач

Жебељан Гордана, стални члан

ПОЛАГАЊЕ  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА – УТОРАК, 21.06.2022. ГОДИНЕ У  13.00 часова  – уч.бр.1

 КОМИСИЈА Кнежевић Марица, председник

Ћурдић Јелена, испитивач

Жебељан Гордана, стални члан

 

Објављено јун 16th, 2022