Обавештење за редовне ученике

Распоред разредних испита за ученике 1/1-10, 2/1-10, 3/1-7 одељења у јунском року школске 2022/2023. године

28.06. – 07.07.2023.

Писмени испити

 Предмет  Одељења  Датум  Време  Учионица  Наставник
 Српски језик и књижевност  

       1/1,8,10,

2/2,3,4,8,9,10,                 

28.06.2023. 11:30 1 Снежана Г. Белоица
 

Енглески језик

 

 

1/1,8,10,

2/2

 

 

29.06.2023.

 

09:00

 

1

 

Драгана Драговић

 

Математика

1/1,2,6

2/2,8,

 

 

30.06.2023.

 

09:00

 

1

 

Вера Новичић

 

Рачуноводство и Рачуноводство у трговини

 

1/8

3/3

 

03.07.2023.

 

10:00

 

11

 

Недељковић Силвана

 

Немачки језик

 

 

1/8

 

30.06.2023.

 

09.00

 

5

 

Наташа Сладојевић

 

Усмени испити

 

Предмет

 

 

 

Одељења

 

Датум

 

Време

 

Учионица

 

Комисија

 

Историја

 

1/1,2,3,5, 8,9,10

 

29.06.2023.

 

08:30

 

3

Одељењски старешина, председник

Росић Нада, испитивач

Витаљић Марија, стални члан

 

Хемија

 

1/1,

2/2,3,7,

 

30.06.2023.

 

08:30

 

3

Одељењски старешина, председник

Весна Митровић, испитивач

Узелац Мира, стални члан

 

Познавање робе

 

1/9

 

30.06.2023.

 

09:00

 

4

Димитријевић Маријан, председник

Весна Митровић, испитивач

Узелац Мира, стални члан

 

Познавање робе

 

2/10

 

30.06.2023.

 

09:00

 

3

Весна Глигорић, председник

Узелац Мира, испитивач

Весна Митровић, стални члан

 

Пословна комуникација

 

1/10

 

30.06.2023.

 

9.00

 

6

Пилиповић Јелена, председник

Танасковић Јелена, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 

Пословна економија

 

1/2,

 

30.06.2023.

 

9.30

 

6

Пилиповић Јелена, председник

Танасковић Јелена, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 

Музичка уметност

 

1/1

 

30.06.2023.

 

09:00

 

1

Иван Станковић, председник

Јелена Мркић, испитивач

Марија Шавија, стални члан

 

Физика

 

1/1,2,5,6,8,

 

03.07.2023.

 

09.00

 

10

Одељењски старешина, председник

Костић Маријана, испитивач

Поповић Валентина, стални члан

 

Основи трговине

 

1/10

 

03.07.2023.

 

9.00

 

6

Танасковић Јелена, председник

Савић Бранислав, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 

Трговинско пословање

 

2/2

 

03.07.2023.

 

09.30

 

7

Маринковић Даниела, председник

Поповић Љиљана, испитивач

Славица Божић, стални члан

 

Трговинско пословање

 

2/2

 

03.07.2023.

 

09.30

 

7

Маринковић Даниела, председник

Славица Божић, испитивач

Поповић Љиљана, стални члан

 

Основе пословања у трговини

 

2/8,10

 

03.07.2023.

 

09.40

 

7

Одељењски старешина, председник

Поповић Љиљана, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 

Рачуноводство

 

3/3

 

04.07.2023.

 

09:00

 

11

Јевремовић Сашка, председник

Недељковић Силвана, испитивач

Ћурдић Јелена, стални члан

 

Право

 

1/8

 

04.07.2023.

 

09:00

 

12

Дамјан Станојевић, председник

Радмила Каблар, испитивач

Владимир Марјановић, стални члан

 

Основи економике трговине

 

1/1

 

04.07.2023.

 

09:00

 

6

Станковић Иван, председник

Јелена Пилиповић, испитивач

Маријан Димитријевић, стални члан

 

Математика

 

1/1,2,6

 

04.07.2023.

 

09:30

 

6

Одељењски старешина, председник

Далиборка Пуповац, испитивач

Тамара Матовић, стални члан

 

Математика

 

2/2,8

 

04.07.2023.

 

10:00

 

6

Одељењски старешина, председник

Тамара Матовић, испитивач

Далиборка Пуповац, стални члан

 

Грађанско васпитање

 

1/1,10

 

 

04.07.2023.

 

09.15

 

7

Одељењски старешина, председник

Новичић Јулијана, испитивач

Аранђеловић Марија, стални члан

 

Грађанско васпитање

 

2/8

 

 

04.07.2023.

 

09.30

 

7

Одељењски старешина, председник

Аранђеловић Марија, испитивач

Новичић Јулијана, стални члан

 

Маркетинг у трговини

 

2/8,9,10

 

 

04.07.2023.

 

08:30

 

11

Одељењски старешина, председник

Марија Старчевић, испитивач

Поповић Љиљана, стални члан

 

Обука у ВП

 

2/7

 

 

04.07.2023.

 

10:00

 

26

Тончев Мелита, председник

Зорица Костић, испитивач

Поповић Љиљана, стални члан

 

Пословна информатика

 

2/2

 

04.07.2023.

 

11:00

 

8

Маринковић Даниела, председник

Раца Огњен, испитивач

Зорица Костић, стални члан

 

Пословна информатика

 

2/3

 

04.07.2023.

 

11:00

 

8

Томашевић Душица, председник

Зорица Костић, испитивач

Раца Огњен , стални члан

Техника продаје и услуге купцима  

1/10

 

04.07.2023.

 

09.00

 

7

Танасковић Јелена, председник

Руњић Јелена, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 

Енглески језик

 

1/1

 

05.07.2023.

 

09:00

 

1

Милена Раниловић, председник

Станковић Иван, испитивач

Марија Шобајић, стални члан

 

Енглески језик

 

1/8,10

 

05.07.2023.

 

09:15

 

1

Одељењски старешина, председник

Милена Раниловић, испитивач

Иван Станковић, стални члан

 

Енглески језик

 

2/2

 

05.07.2023.

 

10:00

 

1

Маринковић Даниела, председник

Марија Шобајић, испитивач

Иван Станковић, стални члан

 

Енглески језик

 

3/4

 

05.07.2023.

 

10:30

 

1

Костић Маријана, председник

Драгана Драговић, испитивач

Иван Станковић, стални члан

 

Канцеларијско пословање

 

2/7

 

05.07.2023.

 

9.00

 

8

Костић Зорица, председник

Ђукић Александра, испитивач

Цонић Јелена, стални члан

 

Практична настава

 

2/8

 

05.07.2023.

 

9.00

 

12 или каб.35

Раца Огњен, председник

Јанков Весна, испитивач

Божић Славица, стални члан

 

Практична настава

 

2/10

 

05.07.2023.

 

9.00

 

3 или Цетињска

Весна Глигорић, председник

Павловић Татјана, испитивач

Крстић Драгица, стални члан

 

Практична настава

 

2/9

 

05.07.2023.

 

9.15

 

3 или Цетињска

Јулијана Новичић, председник

Цонић Јелена, испитивач

Павловић Татјана, стални члан

 

Биологија

 

1/1

 

06.07.2023.

 

09:00

 

1

Иван Станковић, председник

Поповић Валентина, испитивач

Костић Маријана, стални члан

 

Екологија и заштита животне средине

 

1/2,5,6,

 

06.07.2023.

 

09:10

 

1

Пилиповић Јелена, председник

Поповић Валентина, испитивач

Костић Маријана, стални члан

 

Рачуноводство у трговини

 

1/8

 

06.07.2023.

 

09:20

 

3

Станојевић Дамјан, председник

Ћурдић Јелена, испитивач

Јевремовић Урош, стални члан

 

Српски језик и књижевност

 

            1/1

 

 

06.07.2023.

 

09.00

 

2

Станковић Иван, председник

Јочић Бранка, испитивач

Снежана Белоица, стални члан

 

Српски језик и књижевност

1/8,10

2/2,

 

 

06.07.2023.

 

09.00

 

1

Одељењски старешина, председник

Милица Мучибабић, испитивач

Љубица Јанковић, стални члан

 

Српски језик и књижевност

 

2/4,8,9,10

 

06.07.2023.

 

9.30

 

1

Одељењски старешина, председник

Јанковић Љубица, испитивач

Милица Мучибабић, стални члан

 

Пословна економија

 

2/2,3,5,

 

07.07.2023.

 

8.00

 

1

Одељењски старешина, председник

Марија Старчевић, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 

Немачки језик

 

1/8

 

07.07.2023.

 

08:00

 

12

Дамјан Станојевић, председник

Наташа Сладојевић, испитивач

Јевремовић Сашка, стални члан

Објављено јун 26th, 2023