Матурски испитни рок у јуну

Распоред полагања матурских испита за ванредне и редовне ученике у јунском року школске 2020/2021. године

ИЗВЛАЧЕЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД четвртак, 17.06.2021.год. у 12:45 – учионица бр.2

            

 КОМИСИЈА

Разредни старешина, председник

Павловић Татјана, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 КОМИСИЈА Разредни старешина, председник

Стојановић Александар, испитивач

Јовичић Драгољуб, стални члан

 

МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ петак, 18.06.2021.год. у 12:00 – учионица бр.2

 КОМИСИЈА Живојиновић Јелена, председник

Станишић Срђана, испитивач

Јанковић Љубица, стални члан

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК Милка Маркуш

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ четвртак , 17.06.2021. године у 13:00 часова – учионица бр.2

 ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
 

МАРКЕТИНГ

Разредни старешина, председник

Ђурђевић Ружица, испитивач

Крстић Драгица, стални члан

 НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА Разредни старешина, председник

Божић Славица, испитивач

Пецикоза Марина, стални члан

 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Разредни старешина, председник

Чубрило Гордана, испитивач

Јовандић Јасминка, стални члан

 

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА – понедељак, 21.06.2021. ГОДИНЕ У  12:30 часова  – уч.бр.2

                 

      КОМИСИЈА

Разредни старешина, председник

Павловић Татјана, испитивач

Столески Љиљана, стални члан

 

учион. бр.2

            

     КОМИСИЈА

Разредни старешина, председник

Стојановић Александар, испитивач

Јовичић Драгољуб, стални члан

 

учион. бр.29

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ  ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК.2020/2021.године

Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит

 Испит  Дан, датум  Време  Учион.  Комисија за  практичан рад за завршни испит
 

Практични део

 

 18.06.2021.  09:00        35 Марија Старчевић, председник

Поповић Љиљана, члан

Јелена ЂокићДелхаизе, члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Петровић Стефан, председник

Марчетић Ђурђица, члан

Милица Вукосавић Делхаизе  , члан

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИСТЕ

Испит за проверу стручно – теоријских знања

 Испит  Дан,

датум

 Време  Учион.  Дежурни

наставник

 Комисија за прегледање

тестова

 Теоријски

део

 17.06.2021.   10:00 –13:00     7 Живковић

 Небојша

Марјановић Марија , председник

Павићевић Татјана, члан

Ђурђевић Ружица,  члан

 Матурски практичан рад  

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за матурски практичан рад

 

Практични део

 

 

21.06.2021.

 

09:00

 

     25

Соња Глишић, председник

Костић Зорица, члан

Јевтић Светлана – „Irva investicije AD„, члан

 

ИЗВЛАЧЕЊЕ ТЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  ИСПИТ У ЈУНСКОМ РОКУ ШК.2020/2021.године

 –  четвртак, 17.06.2021.год. у 13:00учионица бр.6

 КОМИСИЈА Кнежевић Марица, председник

Ћурдић Јелена, испитивач

Жебељан Гордана, стални члан

 

ПОЛАГАЊЕ  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА – понедељак, 21.06.2021. ГОДИНЕ У  12:00 часова  – уч.бр.6       

 КОМИСИЈА Кнежевић Марица, председник

Ћурдић Јелена, испитивач

Жебељан Гордана, стални члан

 

Објављено јун 16th, 2021