Матурски испити јунски рок

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ И РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ

РОКУ ШК. 2023/2024.године

ШКОЛА ЗА БРОДОГРАДЊУ, БРОДАРСТВО И ХИДРОГРАДЊУ

 

ИЗВЛАЧЕЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 17.06.2024.год. у 14.15

         КОМИСИЈА    бр.уч.20 Марјановић Владимир, председник

Стојановић Александар,  члан

Грбић Сузана,  члан

      КОМИСИЈА    бр.уч. 21 Одељењски старешина,  председник

Недељковић Силвана,  члан

Поповић Викторија,  члан

 

МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  17.06.2024.год. у 14.30 – учионица бр.21

 

КОМИСИЈА

Снежана Белоица,  председник

Ћалић Дејана,  члан

Мучибабић Милица,  члан

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК

 

Поповић Андрија

                                                     

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ   18.06.2024.године у 13.00 часова – учионица бр.21

 ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ   

КОМИСИЈА

 

 

МАРКЕТИНГ

Одељењски старешина, председник

Чубрило Гордана,  члан

Вранић Јасмина, члан

 

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА

Одељењски старешина, председник

Божић Славица,  члан

Божић Невена,  члан

 

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Одељењски старешина, председник

Руњић Јелена,  члан 

Самац Невена,  члан

  

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА 19.06.2024. ГОДИНЕ У  13.00 часова

 

            

      КОМИСИЈА    бр.уч.20

Марјановић Владимир, председник

Стојановић Александар, стални члан

Грбић Сузана, стални члан

            

      КОМИСИЈА    бр.уч. 21

Одељењски старешина,  председник

Недељковић Силвана,  члан

Поповић Викторија,  члан

  

Основна школа Краљ Петар Први

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ  ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ И РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ РОКУ ШК.2023/2024. Године               

ПОЛАГАЊЕ  ЗАВРШНОГ ИСПИТА

19.06.2024. ГОДИНЕ У  15.00 часова  – кабинет у ОШКПП

 

 

КОМИСИЈА

Божић Славица, председник

Ђукић Александра, члан

Предраг Радисављевић– „Mercator-S„,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

 

 

 

Раца Огњен, председник

Пецикоза Марина, члан

Грбовић ДанилоDelhaise“, члан

 

ИЗВЛАЧЕЊЕ ТЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  ИСПИТ У ЈУНСКОМ РОКУ ШК.2023/2024.године

Школа за бродоградњу, бродарство и хидроградњу

  17.06.2024.год. у 14.00учионица бр.22

 

 

КОМИСИЈА

Кнежевић Марица, председник

Ћурдић Јелена,  члан

Костић Зорица,  члан

 

 ПОЛАГАЊЕ  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА  19.06.2024. ГОДИНЕ У  14.00 часова  – уч.бр.22

       

 

КОМИСИЈА

Кнежевић Марица, председник

Ћурдић Јелена,  члан

Костић Зорица,  члан

 

Објављено јун 15th, 2024