Аранжер у трговини

Аранжер у трговини може бити ваш избор уколико сте уметничка душа и ако имате склоности за цртање,пројектовање, перспективу, уређење ентеријера и слично. За четири године у нашој школи ваш таленат ће се развити и тако формирати добра основа за послове аранжирања излога и ентеријера продавница али и за даље школовање на факултетима ликовних и примењених уметности.

I разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Историја 2
Музичка уметност 1
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарство и информатика 2
Географија 2
Физика 2
Хемија 2
Биологија 2
Основи економике трговине 2
Аранжирање у трговини 2 2 30
Цртање и обликовање 2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

II разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Историја 2
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2
Математика 3
Физика 2
Економика и организација трговинских предузећа 2
Аранжирање у трговини 4 90
Цртање и обликовање 3
Нацртна геометрија 1 2
Форма и обликовање 2
Познавање материјала и робе 2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

III разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Социологија 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Основи економије 3
Аранжирање у трговини 5 90
Цртање и обликовање 3
Перспектива 1 2
Фотографија са графичким техникама 1 2
Форма и обликовање 2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

IV разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Филозофија 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Устав и право грађана 1
Национална економија 2
Маркетинг 3
Аранжирање у трговини 5 90
Цртање и обликовање 3
Пројектовање 1 2
Психологија 2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

Т – Теорија

В – Вежбе

Б – Блок