Стручна пракса у Италији

Позив ученицима да се пријаве за стручну праксу у иностранству

Пројекат: Спрски трговци и комерцијалисти у привредном срцу Италије Трговачка школа Београд. Мобилност: октобар 2023. Милано, Италија у трајању од 2 недеље, пријемна организација: „Spazio Romanelli Di Emilio Romanelli & C. S.A.S“ финансиран средствима Европске Уније.


Пројекат мобилности укључује 8 ученика образовног профила комерцијалиста и 10 ученика образовног профила трговиснки техничар трећег и четвртог разреда у школској 2023/2024 године.

Заинтересовани ученици могу да се пријаве попуњавањем пријаве – ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ и слањем мотивационог писма – ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ
Попуњену пријаву и мотивационо писмо предати у ПП службу.

РОК за подношење пријаве и мотивационог писма је 11.10.2023. године 15 часова, након овог рока пристигле пријаве неће бити разматране.

Први корак након пријављивања је израда теста из:
Информатичке писмености
Енглеског језика
Економских предмета

Након пријава ученици ће бити обавештени путем мејла, сајта и оглашавањем на огласној табли у холу школе. (Молимо вас да пратите мејл, сајт и обавештења у холу школе)

 • Селекција ће се вршити на основу прописаних критеријума из пројекта. Са осталим детаљима везаним за мобилност ученици ће бити упознати преко Ђачког парламента и сајта школе www.trgovackaskola.edu.rs
 • На стручној пракси код компаније Spazio Romanelli, која располаже глобалном веб продавницом, повезује бројне брендове и 5000 продаваца широм света, ученици ће научити да користе савремене дигиталне алате у функционисању веб-шопа, дигиталне алате у маркетингу и комуникацији са пословним партнерима. Тиме ће усавршавати своје дигиталне компетенције и схватити значај праћења најновијих дигиталних трендова на светском тржишту. Стечено искуство ће предати ученицима који нису укључени у мобилност и у току мобилности путем редовне онлајн конференције. Таквим учењем на даљину оствариће хибридно учење и укључивање већег броја ученика из школе. Мобилност ће утицати на то да ученици редовно користе платформе као што су eTwinnig, youth.europa.eu, Erasmus+ мобилна апликација за прикупљање информација.
 • Међународна стручна пракса ће помоћи ученицима да развијају пословни и предузетнички начин мишљења, да препознају сопствене способности и ниво знања у циљу даље професионалне оријентације, да препознају предузетничке могућности у локалној средини и у глобалнпом дигиталном свету. Стручна пракса у веб продавници ће подстаћи ученике да развију идеју покретања властитог посла по завршетку школовања.
 • На стручној пракси ученици ће усавршавати своје знање и практичне вештине у области савремене трговине.
  Упознаваће токове и поступке у он-лине трговини, законске регулативе, услове увоза-извоза у Европској Унији, алате дигиталног маркетинга, савремене начине дистрибуције производа. Користећи дигиталне алате у веб-шопу, дигиталне алате у СМ маркетингу и у изради дигиталне публикације у сврху маркетинга и у комуникацији, унапредиће своје дигиталне вештине.
  Ученици ће унапредити своје језичке и вербалне комуникацијске компетенције на енглеском језику, усавршавају обликовање текстова на пословном језику и правилно формулисање пословних писама. Увидом у пословање предузеђа, упознавањем са корацима развоја веб-шопа, баријерама и методама
  превазилажења тих баријера, у ученицима ће се развијати предузетнички дух.
 • Ученицима ће бити додељен Europass сертификат за успешно обављање стручне праксе. Ученицима ће признати међународну стручну праксу као део обавезне стручне праксе. Ученици на основу оцене на дневник праксе добиће оцену из стручног предмета. Ученици ће имати и Europass CV (Curriculum Vitae), у чему ће бити уписана и ова међународна стручна пракса, који ће повећати конкуретност приликом запослења.

Објављено 5 октобра, 2023