Селфие значка

Трговачка школа је и ове године учествовала у Селфие анкети о дигиталној писмености школе.

Селфие значка Трговачке школе

Више о Селфие – https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_sr

Селфи (енг. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) инструмент је осмишљен како би се школама помогло да укључе дигиталне технологије у наставу, учење и вредновање ученика. Служи утврђивању подручја која добро функционишу и оних у којима су потребна побољшања, те помаже у одређивању приоритета. Инструмент је тренутно доступан на 24 службена језика Европске уније, а с временом ће бити додато још језика.

Селфи инструментом анонимно се прикупљају ставови ученика, наставника и руководилаца у школи о томе како се у њиховој школи користи технологија. То се чини путем кратких тврдњи и питања и једноставне лествице слагања с оценама од 1 до 5. Тврдње се односе на области као што су: руководство, инфраструктура, стручно усавршавање наставника и дигитална компетенција ученика.

Објављено децембар 25th, 2020