Распоређивања ученика за учење кроз рад

У организацији Тима за дуал и Тима за КВиС, у уторак 07.09.2021. у свечаној сали Трговачке школе

ученицима и родитељима су се  представиле компаније у којима ће се реализовати учење кроз рад. Затим су представници Delhaizea, A1, DM, Peek & Cloppenburga, Metroa, Merkator Sa, Lidla, Jyska i C&A у библиотеци школе интервјуисали ученике који су били у пратњи родитеља.

Ученици ће бити распоређени на основу упоређивања листе ученика које су саставиле компаније и листе жеља ученика. Након распоређивања приступиће се потписивању уговора о дуалном образовању између школе и компанија и уговора о учењу кроз рад између родитеља и компанија.

Објављено септембар 8th, 2021