Пројекат OeAD-а Прва радионица за пилот школе

У организацији Аустријске агенције OeADа и Министарства просвете
Републике Србије реализована је прва радионица, десет одабраних школа у циљу пилотирања јачања улоге организатора практичне наставе у сврху унапређења средњег стручног образовања.

Објављено 7 новембра, 2022