Мере превенције COVID-19

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама

и установама ученичког и студентског стандарда

Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно примењују без обзира на епидемиолошку ситуацију

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Објављено септембар 8th, 2022