Естетска визија и стручност

Уметнички облик у аранжирању излога остварује се кроз идеју и материјал. Завршни матурски испит је у овом смеру је највидљивије средство, које показује стечена знања и вештине, које ученици приказују кроз маштовита решења решавајући комплексне задатке. Излог као тродемензионално пропагандно средство малопродаје има информативно-комерционалну и функционално-естеску форму. Аранжерски аранжман мора да поседује композицијске принципе, а само обликовање презентовања робе треба да буде спојено из делова у хармоничну целину, што захтева мисаоно и планско приступање раду. Избор робе, теме, аранжерска помоћна средства и декоративни елементи су важни чиниоци планирања идејног решења. Ученици смера аранжер у трговини успешно су приказали креативност и оригиналност.

 

 

Објављено јул 1st, 2023