Јунски испитни рок 2021/2022

Распоред полагања писмених и усмених испита за ванредне ученике у јунском

испитном року

 

Четвртак,09.06.2022.године
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Енглески језик I-IV 14:50 Шукић Слађана 5
Рачуноводство III,IV 13:50 Јевремовић Урош 5
Петак,10.06.2022.године
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Математика I-IV 14:00 Павловић Јелена 14
Српски језик и књижевност I-IV 13:00 Ранковић Николић Јелена 2

 

Разред: I/1 – Трговински техничар, Трговац                                             Учионица бр.5                                   

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2021/2022. године

Председник испитне комисије: Јовановић Тончев Мелита

Петак, 10.04.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Музичка уметност 12:00 Мркић Јелена Теодоровић Љиљана
Понедељак, 13.06.2022.године
Физика 13:00 Костић Маријана Поповић Валентина
Практична настава 13:30 Поповић Викторија Симић Катарина
Техника продаје и услуге купцима 14:10 Фујер Тамара Танасковић Јелена
Уторак, 14.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физичко васпитање 13:15 Томашевић Душица Џанић Игор
Биологија 13:30 Поповић Валентина Костић Маријана
Рачунарство и информатика 13:50 Поповић Андрија Павловић Јелена
Среда, 15.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Хемија 12:20 Митровић Весна Узелац Мира
Познавање робе 12:40 Узелац Мира Митровић Весна
Основи  економике трговине 13:10 Глишић Соња Глигорић Алексић Весна
Основи трговине 13:30 Глигорић Алексић Весна Глишић Соња
Математика 14:30 Павловић Јелена Ковач Мирјана

 

Разред:II/1 – Трговински техничар, Трговац                                              Учионица бр.4

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2021/2022. године

Председник испитне комисије: Живковић Небојша

Понедељак, 13.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физика 13:15 Костић Маријана Поповић Валентина
Економика и организација трговинских предузећа 13:30 Јовандић Јасминка Чубрило Гордана
Практична настава 14:00 Поповић Викторија Симић Катарина
Уторак, 14.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Пословна информатика 12:20 Старчевић Марија Столески Љиљана
Ликовна култура 12:30 Теодоровић  Љиљана Јовичић Драгољуб
Верска настава 13:00 Јокић Милија Илић Бенке Звездан
Среда, 15.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Хемија 12:00 Митровић Весна Узелац Мира
Историја 13:00 Росић Нада Витаљић Марија
Трговинско пословање 14:00 Јевтић Сандра Трифуновић Сузана

 

Разред: III/1– Трговац, Трговински техничар, Аранжер у трговини   – Учионица  бр. 3                     

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2021/2022. године

Председник испитне комисије: Недељковић Силвана

Понедељак, 13.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Практична настава 13:40 Павићевић Татјана Пилиповић Јелена
Рачуноводство 14:00 Недељковић Силвана Поповић Љиљана
Трговинско пословање 14:20 Фујер  Тамара Танасковић Јелена
Уторак, 14.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Социологија 15:00 Марјановић Владимир Каблар Радмила
Среда, 15.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Основи економије 12:45 Ђукић Александра Цонић Јелена
Математика 13:30 Матовић Тамара Новичић Вера

Напомена: Председник испитне комисије за рачуноводство је Павићевић Татјана

 

Разред:IV/1 – Трговински техничар, Аранжер у трговини                   Учионица бр. 2

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јунском испитном року школске  2021/2022. године

Председник испитне комисије: Витковић Светлана

Понедељак, 13.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Маркетинг 13:00 Чубрило Гордана Јовандић Јасминка
Физичко васпитање 13:20 Томашевић Душица Џанић Игор
Познавање робе 14:00 Узелац Мира Новичић Јулијана
Енглески језик 14:30 Станковић Иван Драговић Драгана
Рачуноводство 15:00 Витковић Светлана Маријановић Марија
Уторак, 14.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Психологија 13:00 Шалипур Стефан Маринковић Даниела
Српски језик и књижевност 13:15 Јанковић Љубица Ћалић Дејана
Национална економија 14:00 Божић Славица Бојовић Алекса
Грађанско васпитање 14:20 Новичић Јулијана Шалипур Стефан
Практична настава 15:00 Јанков Весна Савић Бранислав
Среда, 15.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Право 12:50 Каблар Радмила Марјановић Владимир
Филозофија 13:30 Брајер Весна Марјановић Владимир
Математика 13:50 Павловић Јелена Ковач Мирјана
Пројектовање 14:50 Здравковић Радмила Стојановић Александар
Цртање и обликовање 15:35 Јовичић Драгољуб Новаковић Душанка

Напомена: Председник испитне комисије за рачуноводство је Димитријевић Маријан

 

Специјализација                                                         Учионица бр.1

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у ЈУНСКОМ испитном року школске  2021/2022. године

Председник  испитне комисије:  Кнежевић Марица

Понедељак, 13.06.2022.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Финансијски менаџмент 14:00 Жебељан Гордана Костић Зорица
Енглески језик 14:15 Станковић Иван Драговић Драгана

Објављено 8 јуна, 2022