Јануарски испитни рок 2020/2021

Распоред полагања писмених и усмених испита за ванредне ученике у јануарском испитном року школске 2020/2021. године

Распоред полагања писмених испита за ванредне ученике у јануарском испитном року школске 2020/2021.године

Четвртак, 21.01.2021.године
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Енглески језик IV 12:30 Раниловић Милена 8
Српски језик и књижевност IV 13:30 Ранковић Јелена 8
Петак, 22.01.2021.године
Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион.
Немачки језик IV 11:00 Лукић Ана 8
Математика IV 12:00 Стаменковић Александра 8
Рачуноводство III,IV 13:00 Јевремовић Урош 8

Разред: I/1 – Трговински техничар, Трговац                                           Учионица бр. 5                         

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јануарском испитном року школске  2020/2021. године

 Председник испитне комисије:Андоновић Оливера

Петак 22.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Музичка уметност 12:30 Мркић Јелена Теодоровић Љиљана
Понедељак, 25.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Физика 12:15 Пешић Катарина Ристић Бисерка
Практична настава 12:45 Глишић Соња Савић Бранислав
Пословна комуникација 13:20 Костић Зорица Димитријевић Маријан
Уторак, 26.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Основи трговине 13:00 Глигорић Алексић Весна Раца Огњен
Биологија 13:30 Ристић Бисерка Новичић Јулијана
Четвртак, 28.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Основи  економике трговине 12:15 Муждека Милена Јевтић Сандра
Трговинско пословање 12:30 Крстић Драгица Јевтић Сандра

Разред: II/1 – Трговински техничар, Трговац                                         Учионица бр. 4

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јануарском  испитном року школске  2020/2021. године

Председник испитне комисије: Живковић Небојша

Понедељак, 25.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Економика и организација трговинских предузећа 12:30 Савић Бранислав Глишић Соња
Физика 12:40 Пешић Катарина Ристић Бисерка
Уторак, 26.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Пословна информатика 12:20 Ђурђевић Ружица Стојнић Снежана
Ликовна култура 13:00 Теодоровић  Љиљана Јовичић Драгољуб
Грађанско васпитање 14:00 Новичић Јулијана Шалипур Стефан
Четвртак, 28.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Трговинско пословање 12:00 Старчевић Марија Павићевић Татјана
Историја 12:15 Росић Нада Витаљић Марија
Хемија 13:15 Митровић Весна Поповић Валентина

Разред: III/1– Трговац, Трговински техничар, Аранжер у трговини      Учионица  бр. 3

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јануарском испитном року школске  2020/2021. године

Председник испитне комисије: Недељковић Силвана

Понедељак, 25.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Верска настава 12:30 Илић Бенке Звездан Јокић Милија
Физичко васпитање 13:00 Томашевић Душица Џанић Игор
Основи економије 13:30 Ђукић Александра Марчетић Ђурђица
Географија 13:50 Станојевић Дамјан Перовић Дијана
Уторак, 26.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Пословна информатика-изборни 12:15 Ђурђевић Ружица Стојнић Снежана
Екологија и заштита животне средине 13:20 Ристић Бисерка Новичић Јулијана
Четвртак, 28.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Рачуноводство 12:20 Недељковић Силвана Ћурдић Јелена

Напомена: Председник испитне комисије за рачуноводство је Павићевић Татјана


Разред: IV/1 – Трговински техничар, Аранжер у трговини                   Учионица бр. 2

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јануарском  испитном року школске  2020/2021. године

Председник испитне комисије: Витковић Светлана

Понедељак, 25.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Филозофија 12:15 Брајер Весна Каблар Радмила
Устав и права грађана 12:45 Каблар Радмила Марјановић Владимир
Рачуноводство 13:00 Недељковић Силвана Поповић Љиљана
Трговинско пословање -комерц. 13:20 Чубрило Гордана Марчетић Ђурђица
Енглески језик 13:30 Станковић Иван Јевремовић Сашка
Физичко васпитање 14:00 Томашевић Душица Џанић Игор
Уторак, 26.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Предузетништво -комерц. 11:30 Марјановић Марија Бојовић Алекса
Практична настава 11:40 Марјановић Марија Бојовић Алекса
Финансије -комерц. 11:50 Јевремовић Урош Трифуновић Сузана
Познавање робе 12:15 Узелац Мира Митровић Весна
Верска настава 12:35 Јокић Милија Илић Бенке Звездан
Социологија са правима грађана  -комерц. 12:50 Каблар Радмила Марјановић Владимир
Право 13:00 Каблар Радмила Марјановић Владимир
Српски језик и књижевност 13:20 Живојиновић Јелена Јанковић Љубица
Четвртак, 28.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Маркетинг у трговини – комерц. 12:15 Јанков Весна Поповић Викторија
Маркетинг 12:30 Јанков Весна Поповић Викторија
Национална економија 13:00 Божић Славица Пецикоза Марина
Математика 13:20 Новичић Митрић Вера Ковач Мирјана
Немачки језик -комерц. 14:20 Лукић Ана Ивковић Дубравка
Грађанско васпитање 14:45 Малатестинић Марина Шалипур Стефан

Разред: Специјализација                                                               Учионица бр.1

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА за ванредне ученике у јануарском испитном року школске  2020/2021. године

Председник  испитне комисије:  Кнежевић Марица

Четвртак, 28.01.2021.године
Назив предмета Време Испитивач Стални члан
Енглески језик 1 13:00 Станковић Иван Јевремовић Сашка
Менаџмент у трговини 1 13:20 Ћурдић Јелена Костић Зорица
Пословно комуницирање 1 13:30 Костић Зорица Ћурдић Јелена

Објављено 13 јануара, 2021