Трговински техничар

Трговински техничар је класичан образовни профил за који годинама постоји велико интересовање  и који вас припрема за велики број радних места у трговинским предузећима. Образовање траје четири године.Осим знања овај профил пружа добру основу за даље школовање на факултетима и вишим школама.

I разред – НОВО

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В ПН Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Географија 2
Физика 2
Екологија и заштита животне средине 2
Ликовна култура 1
Основе економике трговине 2
Пословна комуникација 2 2
Пословна економија 2
Трговинско пословање 1 2 30
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

II разред – НОВО

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В ПН Б
Српски језик и књижевност 3      
Енглески језик 2      
Физичко васпитање 2      
Математика 2      
Хемија 2      
Пословна економија 2      
Трговинско пословање 1 2 6 90
Пословни енглески језик 1      
Пословна информатика 1 2    
Психологија потрошача 2      
Право 3      
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1      

III разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В ПН Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Социологија 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Основи економије 2
Рачуноводство 1 2
Познавање робе 3
Психологија 2
Трговинско пословање 1 2
Практична настава 6 90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

IV разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Филозофија 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Устав и право грађана 1
Национална економија 2
Маркетинг 2
Право 2
Рачуноводство 1 2
Познавање робе 3
Практична настава 6 90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

Т – Теорија

В – Вежбе

ПН – Практична настава

Б – Блок