Трговински техничар

Трговински техничар је класичан образовни профил за који годинама постоји велико интересовање  и који вас припрема за велики број радних места у трговинским предузећима. Образовање траје четири године.Осим знања овај профил пружа добру основу за даље школовање на факултетима и вишим школама.

I разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Историја 2
Музичка уметност 1
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарство и информатика 2
Географија 2
Физика 2
Хемија 2
Биологија 2
Основи економике трговине 2
Трговинско пословање 2+2
Трговинско пословање у блоку 30
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

II разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Историја 2
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2
Математика 3
Физика 2
Хемија 2
Економика и организација трговинских предузећа 2
Пословна информатика 1+1
Трговинско пословање 1+2
Практична настава 6
Практична настава у блоку 90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

III разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Социологија 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Основи економије 2
Рачуноводство 1+2
Познавање робе 3
Психологија 2
Трговинско пословање 1+2
Практична настава 6
Практична настава у блоку 90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

IV разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 3
Филозофија 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Устав и право грађана 1
Рачуноводство 1+2
Познавање робе 3
Национална економија 2
Право 2
Маркетинг 2
Практична настава 6
Практична настава у блоку 90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1