Распоред припремне наставе јун 2019/2020

Распоред припремне наставе за редовне ученике 1, 2 и 3 разреда

Одељење Предмет Датум доласка у школу 24. – 30.06.2020. Време доласка у школу (од 9 часова до 15часова) учионица Презиме и име предметног наставника
1/1 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/1 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/2 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/2 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/2 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/2 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/2 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/2 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/3 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/3 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/3 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/3 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/4 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/4 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/4 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/4 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/4 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/4 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/5 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/5 Математика 24.06. 25.06. 26.06 12h, 11h, 11h 10 Матовић Тамара
1/5 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/5 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/5 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/5 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/5 Хемија 24.06, 25.06., 29.06. 13h, 11,30h, 11h 4 Митровић Весна
1/10 Енглески језик 25.,29.,30.06 13.30h 3 Јевремовић Сашка
1/10 Хемија 25.06. 10h 5 Поповић Валентина
1/9 Хемија 25.06. 10h 5 Поповић Валентина
1/9 Хемија 25.06. 10h 5 Поповић Валентина
1/10 Математика 24.06., 25.06., 26.06. 13h, 9h, 8h 11 Стаменковић Александра
1/10 Историја 24.06, 25.06, 26.06 11h 6 Витаљић Марија
1/11 Енглески језик 25.06, 29.06,30.06 13.30h 3 Јевремовић Сашка
1/11 Енглески језик 25.06, 29.06,30.06 13.30h 3 Јевремовић Сашка
1/11 Хемија 25.06. 10h 5 Поповић Валентина
1/11 Хемија 25.06. 10h 5 Поповић Валентина
1/11 Хемија 25.06. 10h 5 Поповић Валентина
2/10 Техника продаје и усл. Купцима 25.06,29.06,30.06 10h 12 Савић Бранислав
3/2 Рачуноводство 26.6./29.6. 9 2 Витковић Светлана
3/4 24.06.25.06.26.06. 12h, 13h, 13h 10 Матовић Тамара
3/5 Рачуноводство 26.6./29.6. 9 h 2 Витковић Светлана
26.6./29.6. 9 h 2
3/5 Математика 24.06.25.06.26.06. 12h, 13h, 13h 10 Матовић Тамара

Објављено 24 јуна, 2020