Распоред припремне наставе

Распоред припремне наставе за разредне и поправне испите за ученике

1/1-10, 2/1-11 и 3/1 – 7 школске 2021/2022. године одржаће се у периоду од 27.06.2022. – 01.07.2022. године (5% од годишњег фонда часова за разредне испите а 10% од годишњег фонда часова за поправне испите)

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ ЗА УЧЕНИКЕ 1/1 – 10 ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД  27.06.2022. – 01.07.2022. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА НАСТАВНИК
ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА I-10 Понедељак 27.06.2022 Бранка Миленковић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022. 09.00-12.00 19
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Хемија 1 / 8, 10

 

Понедељак 27.06.2022 9-12 сати 6 Весна М. Митровић
Уторак 28.06.2022 9-11 сати 6
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Engleski jezik I-6,8 Понедељак 27.06.2022 Saška Jevremović
Уторак 28.06.2022 11-14 7
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
ОСНОВЕ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ I-2 Понедељак 27.06.2022 10:30-12:.00 15 Бранка Миленковић

 

Уторак 28.06.2022 08:30-10:00 15
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Математика 1 -5 Понедељак 27.06.2022 9 – 11,30 слободна Тамара М. Баловић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Eкологија и заштита животне средине 1-2,4,5 Понедељак 27.06.2022 8:00 – 10:30 слободна Валентина Поповић
Уторак 28.06.2022 11:00 – 14: 30 слободна
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Хемија 1-1 Понедељак 27.06.2022 8:00 – 10:30 слободна  Валентина Поповић
Уторак 28.06.2022 11:00 – 14:30 слободна
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Физичко васпитање 1/2 1/5 Понедељак 27.06.2022 Душица Томашевић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022. 10.00-12.00 Ташмајдан
Петак 01.07.2022. 10.00-12.00 Ташмајдан
Пословна економија 1-4 Понедељак 27.06.2022 9 – 11.30 14 Љиљана

Столески

Уторак 28.06.2022 9 – 11.30 14
Среда 29.06.2022. 9 – 10.30 14
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Физика 1-1,2,4,5,6,7 Понедељак 27.6.2022.

28.6.2022.

29.6.2022.

30.6.

8.30-10.00

8.30-10.00

8.30-11.30

8.30-11.30

слободна на трећем спрату Маријана Костић
Српски језик и књижевност 1-5,8,10 Понедељак 27.06.2022 1 Љубица Јанковић
Уторак 28.06.2022 11.00-13.15 (3)
Среда 29.06.2022. 10.00-13.45 (5)
Четвртак 30.06.2022. 10.00- 12.15 (3)
Петак 01.07.2022.
Техника продаје и услуге купцима I-10 Понедељак 27.06.2022  

 

 

слободна

слободна

 

 

 

Јелена Руњић

Јелена Руњић

Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022. 10:00-12:30h
Петак 01.07.2022. 10:00-12:30h
Пословна економија I-2 Понедељак 27.06.2022  

 

слободна или 15

Јелена Руњић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022. 10:00-12:30h
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Енглески језик I-5,10 Понедељак 27.06.2022 слободна или 1 Иван Станковић
Уторак 28.06.2022 11,30-13,00
Среда 29.06.2022. 12,30-14,00
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Практична настава 1-10

1-8

Понедељак 27.06.2022 13.00-16.45 слободна

слободна

Павловић Татјана

Јанков Весна

Божић Славица

Уторак 28.06.2022 08.00-11.00
Среда 29.06.2022. 10.00
Четвртак 30.06.2022. 09,00
Петак 01.07.2022. 09.00
Математика 1-9, 1-10 Понедељак 27.06.2022 слободна учионица  Јелена Павловић
Уторак 28.06.2022 11:00 – 13:15
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Основе трговине 1/10 Понедељак 27.06.2022 10.00-13.00 Слободна учионица Весна Глигорић Алексић
Уторак 28.06.2022 10.00-11.35
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Познавање робе 1 – 8, 1-10 Понедељак 27.06.2022 Слободна учионица Јулијана Новичић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022. 9.50 – 13.10
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Основе економике трговине 1/ 5 Понедељак 27.06.2022 12.00 _ 15.00 слободна учионица Соња Глишић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Физичко васпитање 1/8 , 1/9 Понедељак 27.06.2022 11-13 слободна учионица Александра Тешић
Уторак 28.06.2022 11-13
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Принципи економије 1/6 Понедељак 27.06.2022  

слободна

Марија Старчевић
Уторак 28.06.2022 9.00-13.00
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Историја I/2,3,4,5 Понедељак 27.06.2022 !3-13:30 слободна

учионица

Нада Росић
Уторак 28.06.2022 13-14
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Рачунарство и информатика I/2,8 Понедељак 27.06.2022  

25-а

Поповић Андрија
Уторак 28.06.2022 11.00-16.00
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Рачуноводство у трговини 1/7 Понедељак 27.06.2022 слободна учионица Урош Јевремовић
Уторак 28.06.2022 11.00 – 15.15
Среда 29.06.2022. 10.00 – 14.15
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
 

 

      Математика

            1/7 Понедељак 27.06.2022  

 

27

Далиборка Пуповац
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022. 10.00 – 16.00
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ ЗА УЧЕНИКЕ 2/1 – 11 ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 27.06.2022. – 01.07.2022. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА НАСТАВНИК
Хемија  

2 / 3, 4

Понедељак 27.06.2022 9 – 12 сати 6 Весна М. Митровић
Уторак 28.06.2022 9 – 11 сати 6
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Физичко васпитање 2/9,10,11 Понедељак 27.06.2022 Милица Љубоја
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022. Ташмајдан сала 10-12:00
Петак 01.07.2022. Ташмајдан сала 10-12:00
Српски језик и књижевност 2/8 Понедељак 27.06.2022 9.30-13.15 16 Јелена Живојиновић
Уторак 28.06.2022 10.30-12.00 16
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Основи пословања у трговини 2/9,11 Понедељак 27.06.2022 11.00-13.00h Тамара Фујер
Уторак 28.06.2022 10.00-12.00h
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Физичко васпитање 2/3 2/4 Понедељак 27.06.2022 Душица Томашевић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022. 10.00-12.00 Ташмајдан
Петак 01.07.2022. 10.00-12.00 Ташмајдан
Историја 1/6,1/8,1/10 Понедељак 27.06.2022 9-12 10 Марија Витаљић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Математика 2/ 2 ;  2 /3 ; 2 /9 ;

2/10 ; 2/11

Понедељак 27.06.2022 Ковач Мирјана
Уторак 28.06.2022 11: 00  – 14 : 00 6
Среда 29.06.2022. 9:00 – 11:00 6
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
    

     Маркетинг

     у трговини

2/9,11 Понедељак 27.06.2022 Јелена

Танасковић

Уторак 28.06.2022 12.00 – 14.00
Среда 29.06.2022. 10.00 – 12.00
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Практична настава II11,II10,II9 Понедељак 27.06.2022 11.00-14.00 слободна A.Ђукић

А.Ђукић

Весна Јанков

Весна Јанков

Викторија Поповић

Уторак 28.06.2022 11.00-14.00 слободна
Среда 29.06.2022. 10.00 слободна
Четвртак 30.06.2022. 09.00 слободна
Петак 01.07.2022. 09.00 слободна
 

 

 

Познавање робе

2-9, 2-11 Понедељак 27.06.2022 Јулијана Новичић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022. 9.50 – 13.10 Слободна учионица
Петак 01.07.2022.

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ ЗА УЧЕНИКЕ 3/1 – 7 ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 27.06.2022. – 01.07.2022. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност 3/3, 3/5 Понедељак 27.06.2022 9.30-13.15 16 Јелена Живојиновић
Уторак 28.06.2022 10.30-12.00 16
Среда 29.06.2022. 10.30-13.30 16
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Рачуноводство III / 3

III / 4

III / 5

Понедељак 27.06.2022 10:00 – 13:00  (4ч) 2 Светлана Витковић
Уторак 28.06.2022   9:00 – 12:00  (4ч) 2
Среда 29.06.2022.   9:00 – 11:15  (3ч) 2
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Познавање робе 3 / 5 Понедељак 27.06.2022 9 – 12 6 Весна М. Митровић
Уторак 28.06.2022 9 – 11 6
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Математика 3/5

3/3

Понедељак 27.06.2022 9 – 11,30 слободна Тамара М. Баловић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Социологија Понедељак 27.06.2022 10:35 – 12:25 слободна Владимир Марјановић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Психологија 3-3 Понедељак 27.06.2022 10.00-13.00 Слободна Стефан Шалипур
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Engleski jezik 3-3 Понедељак 27.06.2022 13-14.30 Saška Jevremović
Уторак 28.06.2022 12-14 7
Среда 29.06.2022. 7
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Енглески језик 3-5 Понедељак 27.06.2022 Иван Станковић
Уторак 28.06.2022 10,00-11,30 слободна
Среда 29.06.2022. 9.00-11,30 слободна
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Ликовна култура 2/2 Понедељак 27.06.2022 12,00- 12,45′
Уторак 28.06.2022 9,30- 10,45′
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Основи економије 3/3 Понедељак 27.06.2022 9.30-12.00 слободна  Марија Старчевић
Уторак 28.06.2022
Среда 29.06.2022.
Четвртак 30.06.2022.
Петак 01.07.2022.
Познавање робе 3-3 Понедељак 27.06.2022 8:00 -10.30 Слободна Мира Узелац
Уторак 28.06.2022 8:00 – 10.30  
Среда 29.06.2022. 8:00 – 10.30  
Четвртак 30.06.2022. 8:00 – 10.30  
Петак 01.07.2022.    

Објављено 26 јуна, 2022