Распоред полагања редовни ученици

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Извлачење тема за матурски практични рад ЧЕТВРТАК, 04.06.2020.године

ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
        

          4/1

Здравковић Радмила, председник

Стојановић Александар, испитивач

Новаковић Душанка, стални члан

 

11:30

 

1, 2, 6

         

          4/2

 

Јовандић Јасминка, председник

Мачар Весна, испитивач

Недељковић Силвана, стални члан

 

10:00

 

3, 4, 5

         

          4/3

 

Марјановић Владимир,  председник

Глишић Соња, испитивач

Витковић Светлана, стални члан

 

10:00

 

10, 11, 12

 

        

          4/4

 

Пешић Катарина,  председник

Поповић Љиљана, испитивач  

Поповић Викторија, стални члан

 

11:30

 

17, 18, 19

         

          4/5

 

Чубрило Гордана,  председник

Јевтић Сандра, испитивач

Вулин Сања, стални члан

 

11:30

 

21,22,23

Матурски писмени задатак из српског језика и књижевности

–  ЧЕТВРТАК, 04.06.2020.године  

 Састав комисија:

 

Комисија  1

(за 4/ 1,2,3,4)

Белоица Г. Снежана, председник

Живојиновић Јелена, испитивач

Јанковић Љубица, стални члан

Комисија  2

(за 4/ 5,6,7)

Станишић Срђана,  председник

Јочић Бранка, испитивач

Димитријевић Јелена, стални члан

 Распоред матурског писменог задатка  из српског језика и књижевности по одељењима:

–  ЧЕТВРТАК, 04.06.2020.

ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
 

4/1

Новаковић Душанка

Стојановић Александар

Здравковић Радмила

 

11:30

 

1, 2, 6

4/2 Трифуновић Сузана

Јовандић Јасминка

Мачар Весна

 

10:00

 

3, 4, 5

4/3 Марјановић Владимир

Митровић Весна

Витковић Светлана

 

10:00

 

10, 11, 12

4/4 Пешић Катарина

Поповић Викторија

Пуповац Далиборка

 

11:30

 

17, 18, 19

4/5 Вулин Сања

Чубрило Гордана

Тешић Александра

 

11:30

 

21,22,23

4/6 Џанић Игор

Јевремовић Урош

Жебељан Гордана

 

13:00

 

10, 11, 12

4/7 Станковић Иван

Бојовић Алекса

Лукић Ана

 

13:00

 

3, 4, 5

Изборни предмет  –  ПЕТАК, 05.06.2020.године по следећем распореду по одељењима:

Одељење Учионица Предмет Време Комисија
 

 

 

       4/1   

 

 

 

       3, 4, 5

Национална

економија           

 

10:30

Здравковић Радмила, председник

Божић Славица, испитивач

Јевтић Сандра, стални члан

 

Маркетинг      

 

09:00

Здравковић Радмила, председник

Јанков Весна, испитивач

Савић Бранислав, стални члан

 

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

       4/2    21, 22, 23,      

Маркетинг    

 

 

10:00

Снежана С. Грличков, председник

Јовандић Јасминка,  испитивач  Трифуновић Сузана, стални члан

 

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

 

     4/3

 

 

   10, 11, 12

 

 

Маркетинг     

 

09:00

Марјановић Владимир,  председник

Чубрило Гордана,  испитивач

Вулин Сања, стални члан

 

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

4/4    

 

1, 2, 3

 

    

 

Маркетинг      

 

11:00

Пешић Катарина, председник

Јанков Весна, испитивач                        

Савић Бранислав, стални члан

 

Национална

економија     

 

12:30

Пешић Катарина, председник

Божић Славица, испитивач

Јевтић Сандра, стални члан

 

 

Одељење

 

Учионица

 

Предмет

 

Време

 

Комисија

4/5 17, 18, 19,  

Маркетинг   

 

11:00

Јевтић Сандра, председник

Чубрило Гордана, испитивач                                                      Вулин Сања, стални члан

 

 

Усмена провера знања из матурског практичног рада –  СРЕДА, 10.06.2020.године

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

КОМИСИЈА

 

 

       ВРЕМЕ

 

   УЧИОНИЦА

        

          4/1

Здравковић Радмила, председник

Стојановић Александар, испитивач

Јовичић Драгољуб, стални члан

 

09:00

 

23 и 24 и 38

         

          4/2

 

Јовандић Јасминка, председник

Мачар Весна, испитивач

Недељковић Силвана, стални члан

 

08:00

 

3, 4, 5

         

          4/3

 

Марјановић Владимир,  председник

Глишић Соња, испитивач

Витковић Светлана, стални члан

 

10:00

 

1, 2, 6

 

        

          4/4

 

Пешић Катарина,  председник

Поповић Викторија, испитивач  

Поповић Љиљана, стални члан

 

09:00

 

10, 11, 12

         

          4/5

 

Чубрило Гордана,  председник

Јевтић Сандра, испитивач

Вулин Сања, стални члан

 

11:00

 

17, 18, 19

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИСТЕ –  4/6 и 4/7

Матурски практичан рад – одељење 4/6

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за матурски практичан рад

 

Практични део

 

 

11.06.2020.

 

09:00

 

     25

Жебељан Гордана, председник

Костић Зорица, члан

Филиповић Мирјана– „Интеркомерц АД“, члан

 

Практични део

 

 

11.06.2020.

 

09:00

 

  26/1

Жебељан Гордана, председник

Костић Зорица, члан

Филиповић Мирјана– „Интеркомерц АД“, члан

 

Практични део

 

 

11.06.2020.

 

09:00

 

  26/2

Жебељан Гордана, председник

Костић Зорица, члан

Филиповић Мирјана– „Интеркомерц АД“, члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Димитријевић Маријан, председник

Ђукић Александра, члан

Чокорило Весна  – „Интеркомерц АД“, члан

Матурски практичан рад – одељење 4/7

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за матурски практичан рад

 

Практични део

 

 

12.06.2020.

 

09:00

 

    25

Глишић Соња, председник

Цонић Јелена, члан

Чокорило Весна  – „Интеркомерц АД“, члан

 

Практични део

 

 

12.06.2020.

 

09:00

 

  26/1

Глишић Соња, председник

Цонић Јелена, члан

Чокорило Весна  – „Интеркомерц АД“, члан

 

Практични део

 

 

12.06.2020.

 

09:00

 

  26/2

Глишић Соња, председник

Цонић Јелена, члан

Чокорило Весна  – „Интеркомерц АД“, члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Димитријевић Маријан, председник

Павићевић Татјана, члан

Филиповић Мирјана– „Интеркомерц АД“, члан

Испит за проверу стручно-теоријских знања – одељење 4/6

 

Испит

 

Дан,

датум

 

Време

 

Учион.

 

Дежурни

наставник

 

Комисија за прегледање

тестова

 

Теоријски део

-прва група

 

09.06.2020.

 

 10:00 –13:00

 

   3

 

Томашевић

Душица

Ђукић Александра, председник

Јевремовић Урош, члан

Ђурђевић Ружица,  члан

 

Теоријски део

-друга група

 

09.06.2020.

 

 10:00 –13:00

 

   4

 

Јевремовић

 Сашка

Ђукић Александра, председник

Јевремовић Урош, члан

Ђурђевић Ружица,  члан

 

Теоријски део

-трећа група

 

09.06.2020.

 

 10:00 –13:00

 

   5

 

Росић Нада

Ђукић Александра, председник

Јевремовић Урош, члан

Ђурђевић Ружица,  члан

 

 

Заменици комисије за прегледање тестова
Димитријевић Маријан, председник

Вулин Сања, члан

Трифуновић Сузана, члан

Испит за проверу стручно-теоријских знања – одељење 4/7

 

Испит

 

Дан,

датум

 

Време

 

Учион.

 

Дежурни

наставник

 

Комисија за прегледање

тестова

 

Теоријски део

 -прва група

 

09.06.2020.

 

 10:00 –13:00

 

   10

 

Живковић

Небојша

Павићевић Татјана, председник

Марчетић Ђурђица, члан

Јевтић Сандра, члан

 

Теоријски део

 -друга група

 

09.06.2020.

 

 10:00 –13:00

 

   11

 

Лукић Ана

Павићевић Татјана, председник

Марчетић Ђурђица, члан

Јевтић Сандра, члан

 

Теоријски део

 -трећа група

 

09.06.2020.

 

 10:00 –13:00

 

   12

Шалипур

Стефан

 

Павићевић Татјана, председник

Марчетић Ђурђица, члан

Јевтић Сандра, члан

  Заменици комисије за прегледање тестова
Костић Зорица, председник

Димитријевић Маријан,члан

Вукмирица Ивана, члан

 ЗАВРШНИ ИСПИТ

Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/8

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

I група

 

08.06.2020.

 

09:00

 

      35

Поповић Љиљана, председник

Крстић Драгица, члан

Ненадовић Јелена – “ Delhaize „,  члан

 

Практични део

II група

 

08.06.2020.

 

09:00

 

    Каб.

Цетињска   

Божић Славица, председник

Старчевић Марија, члан

Ранђеловић Ивана- “ VIP „,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Павловић Татјана, председник

Марчетић Ђурђица, члан

Вукосавић Милица„Delhaize, члан

Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/9

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

 I група

 

08.06.2020.

 

12:00

  

35

Поповић Љиљана, председник

Крстић Драгица, члан

Ненадовић Јелена – “ Delhaize „,  члан

 

Практични део

 II група

 

08.06.2020.

 

12:00

 

Каб.

Цетињска 

Божић Славица, председник

Старчевић Марија, члан

Ранђеловић Ивана- “ VIP „,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Димитријевић Маријан, председник

Вукмирица Ивана, члан

Вукосавић Милица„Delhaize, члан

 Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/10

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

 I група

 

09.06.2020.

 

09:00

 

      35

Глигорић А. Весна, председник

Петровић Стефан, члан

Бановић Сандра – „Меrkator S“,  члан

 

Практични део

 II група

 

09.06.2020.

 

09:00

 

Каб.

Цетињска       

Марјановић Марија, председник

Раца Огњен, члан

Петровић Данка- „DM„,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Павловић Татјана, председник

Марчетић Ђурђица, члан

Вукосавић МилицаDelhaize“, члан

 Усмена провера знања из практичног рада за завршни испит – одељење 3/11

 

Испит

 

Дан, датум

 

Време

 

Учион.

 

Комисија за  практичан рад за завршни испит

 

Практични део

I група

 

09.06.2020.

 

12:00

 

 35

 

Глигорић А. Весна, председник

Петровић Стефан, члан

Бановић Сандра – „Меrkator S“,  члан

 

Практични део

 II група

 

09.06.2020.

 

12:00

 

 Каб.

Цетињска         

Марјановић Марија, председник

Раца Огњен, члан

Петровић Данка- „DM„,  члан

  Заменици комисије за

матурски практичан рад

Димитријевић Маријан, председник

Вукмирица Ивана, члан

Вукосавић МилицаDelhaize“, члан

 

Објављено 4 јуна, 2020