Комерцијалиста

Комерцијалиста је нови профил и због тога је најатрактивнији. Ако имате одличан успех и желите да научите како се обаваљају послови у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, ово је занимање за вас. Образовање траје четири године, оспособиће вас за рад у трговини али и омогућити даље школовање на факултетима и вишим школама.

I разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Ликовна култура 1
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Физика 2
Географија 2
Немачки језик 2
Принципи економије 3
Право 2
Канцеларијско пословање 3
Рачуноводство у трговини 1 2
Верска настава/Грађанско васпитање (Изборни) 1

II разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Хемија 2
Биологија 2
Немачки језик 2
Принципи економије 2
Право 3
Канцеларијско пословање 2
Рачуноводство у трговини 1 2
Организација набавке и продаје 3
Обука у виртуелном предузећу 3 30
Верска настава/Грађанско васпитање (Изборни) 1

III разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Немачки језик 2
Организација набавке и продаје 3
Пословна информатика 2
Обука у виртуелном предузећу 5 60
Трговинско пословање 3
Међународна шпедиција 2
Статистика 3
Изборни Фонд
Комерцијално познавање робе (изборни) 2
Вештине комуникације (изборни) 2
Пословна економија (изборни) 2
Музичка култура (изборни) 1
Екологија и заштита животне средине (изборни) 1
Историја одабране теме (изборни) 2
Изабрана поглавља математике (изборни) 2
Логика са етиком (изборни) 2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

IV разред

Назив предмета Недељни фонд часова
Т В Б
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Социологија са правима грађана 2
Немачки језик 2
Обука у виртуелном предузећу 6 60
Трговинско пословање 3
Маркетинг у трговини 3
Финансије 2
Предузетништво 2
Изборни Фонд
Менаџмент (изборни) 2
Пословни енглески језик (изборни) 2
Електронско пословање (изборни) 2
Музичка култура (изборни) 1
Екологија и заштита животне средине (изборни) 1
Историја одабране теме (изборни) 2
Изабрана поглавља математике (изборни) 2
Логика са етиком (изборни) 2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1

Т – Теорија

В – Вежбе

Б – Блок