Усвајање плана и програма образовних профила трговински техничар и аранжер у трговини

Дана 03.12.2019. године у Трговачкој школи је одржан састанак Директора и наставника стручних – економских предмета. Тема састанка је усвајање плана и програма образовних профила трговински техничар и аранжер у трговини уз могућност израде стандарда квалификације, анализа уџбеника, приручника и наставних материјала из области трговине, разматрање могућности увођења професионалне праксе (за наведене профиле), „Државна матура“, Републичко такмичење из трговинског пословања са практичном наставом, формирање актива наставника трговинског пословања и избор председника актива.

Састанку су присуствовали представници ЗУОВ-а Маријана Лазаревић, представници УО Заједнице Милибор Саковић, Звездан Анђелковић, директори средњих стручних школа и домаћин скупа директор Трговачке школе Мира Лекић.

Објављено 3 децембра, 2019