Прилог за Београдску хронику о љубазности

Дана, 17.12.2019. године у продавници самоуслужног карактера која се налази у оквиру школе снимљен је прилог за Београдску хронику о љубазности.

Новинарка Оља Лаушевић је у просторијама продавнице интервјуисала организатора практичне наставе и вежби Мелиту Јовановић Тончев и ученице трећег разреда о важности љубазности и о томе да ли се љубазност учи или је ствар у васпитању. Такође је разговарано и о томе колико је у послу трговца љубазност важна и како ђаци стичу знања о томе.

Организатор практичне наставе је говорила о предметима које ученици Трговачке школе изучавају и како усвојена знања примењују током реализације практичне наставе у објектима социјалних партнера са којима школа сарађује. Такође је речено да ученици путем учења кроз рад у реалном радном окружењу усвајају и прихватају корпоративну културу трговинских субјеката међу којима је најважнија љубазност.

Објављено 17 децембра, 2019