|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |ОрганизацијаОрганизација 

Наставничко веће


Ред.бр.

Презиме и име наставника

Назив предмета

Одељења

АКТИВ СРПСКИ ЈЕЗИК

1.        

Јочић Бранка

Српски језик и књижевност

2/2,6,7    4/2,6,7

2.        

Белоица Губенко Снежана

Српски језик и књижевност

1/2,3,4    1/8,9,10

3.        

Оцокољић Аида

Српски језик и књижевност

1/5,6,7   3/2,3,4

4.        

Димитријевић Јелена***

Српски језик и књижевност

2/11    3/9

5.        

Станишић Срђана

Српски језик и књижевност

1/11   3/5,6,7,8,10,11

6.        

Живојиновић Јелена

Српски језик и књижевност

1/1   3/1    4/1,3,4,5  

7.        

Јанковић Љубица

Српски језик и књижевност

2/1,3,4,5,8,9,10

АКТИВ СТРАНИ ЈЕЗИК

8.        

Ивковић Дубравка

Енглески језик

1/2      3/3,4,5,6,7,8

Енглески језик - изборни

3/8

9.        

Драговић Драгана

Енглески језик

2/1   3/1   4/2,3,4,5

10.     

Станковић Иван

Енглески језик

2/4,5,6,8,9,10     4/6,7

11.     

Раниловић Милена***

Енглески језик

1/1,5,6,7       3/2,9,10         4/1

12.     

Jевремовић Сашка***

Енглески језик

1/3,4,9       2/2,3,7,11

13.     

Шобајић Марија

Енглески језик

1/,8,10,11       3/11

Енглески језик - изборни

3/9,10

14.     

Лукић  Ана***

Немачки језик

1/6,7   2/6,7   3/6,7   4/6,7

АКТИВ МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

15.     

Матовић Баловић Тамара

Математика

2/2,3,4,5   4/3,4,5

16.     

Новичић Митрић Вера ***

Математика

3/2,4,5,6,7    4/1,2,6,7

17.     

Тома Маја

Математика

1/2,3,4,5,6,7    3/3

18.     

Стаменковић Александра***

Математика

2/6,7,8,9,10,11   3/1

Рачунарство и информатика

1/10,11

19.     

Павловић Јелена***

Математика

1/1,8,9,10,11   2/1   3/8,9,10,11

20.     

Јаблан Драгана***

Рачунарство и информатика

1/1,2,6,7   

Електронско пословање

4/6

21.     

Поповић Андрија

Рачунарство и информатика

1/3,4,5,8,9

АКТИВ ЕКОНОМСКА ГРУПА

22.     

 

Мачар Весна

Економика и организација трговинског предузећа

2/1

Техника продаје и услуге купцима

2/11

Практична настава

3/2,5,9

23.     

Јанков Весна

Пословна комуникација

1/10,11

Практична настава

1/10, 3/2/5

24.     

Ђурђевић Ружица

Економика и организација трговинских предузећа

2/2,3

Маркетинг

4/2,3,4,5

Практична настава

3/11, 4/3

25.     

Костић Зорица

Обука у виртуелном предузећу

Практична настава

4/7

2/4

26.     

Божић Славица

Основи економике трговине

1/1

Национална економија

4/1,2,3,4,5

Практична настава

2/4,  4/2

27.     

Павићевић Татјана

Статистика

3/6,7

Практична настава

1/9, 4/4

28.     

Стојнић Г. Снежана

Трговинско пословање

1/2,3

Практична настава

1/9, 2/5


Глишић Соња

Обука у виртуелном предузећу

4/6

Практична настава

1/10,  3/10

30.     

Кнежевић Марица

Пословна информатика

2/3,4

Маркетинг

4/6,7

Практична настава

2/9, 4/3

31.     

Ћурдић Јелена

Рачуноводство у трговини

1/6,7

Основи економије

3/4

Практична настава

2/10, 4/2

32.     

Муждека Милена

Пословна информатика

2/2,5

Организација набавке и продаје

2/7

Практична настава

1/11, 3/10

33.     

Жебељан Гордана

Обука у виртуелном предузећу

3/6

Међународна шпедиција

3/7

Практична настава

2/3, 3/9

34.     

Павловић Татјана

Практична настава

2/2,8,   3/3,4,8

35.     

Цонић Јелена

Обука у виртуелном предузећу

2/6,7

Практична настава

1/8,  2/9

36.     

Витковић Светлана

Рачуноводство

4/2,3,4,5

Практична настава

3/3, 11

37.     

Крстић Драгица

Трговинско предузеће

2/2,4

Економика и организација трговинских предузећа

2/5

Практична настава

3/4, 8

38.     

Јовандић Јасминка

Основи економике трговине

1/2

Трговинско пословање

3/2,3

Практична настава

2/8, 4/5

39.     

Ђукић Александра

Канцеларијско пословање

1/6

Трговинско пословање

3/6,7

Практична настава

2/11, 4/4

40.     

Марјановић Марија

Организација набавке и продаје

2/6

Предузетништво

4/6

Менаџмент

4/7

Практична настава

2/3,10

41.     

Савић  Бранислав

Техника продаје и услуге купцима

1/8,9

Практична настава

1/11, 2/11

42.     

Недељковић Силвана

Рачуноводство

3/2,3,4,5

Практична настава

2/5, 4/5

43.     

Вулин Сања

Канцеларијско пословање

1/7

Основи економије

3/5

Организација набавке и продаје

3/6,7

44.     

Вукмирица Ивана

Трговинско пословање

1/4,5

Предузетништво

3/9,10

45.     

Чубрило Гордана

Принципи економије

1/6,7

Основи економије

3/2,3

Трговинско пословање

3/4,5

46.     

Димитријевић Маријан

Предузетништво

3/11

Практична настава

2/4

47.     

Марчетић Ђурђица

Техника продаје и услуге купцима

2/9

Канцеларијско пословање

2/6,7

Трговинско пословање

4/6,7

48.     

Јовановић Тамара

Набавка и физичка дистрибуција

3/10

Обука у виртуелном предузећу

3/7

Предузетништво

3/8

49.     

Јевремовић Урош

Рачуноводство у трговини

2/6,7

Маркетинг у трговини

2/8

Основи пословања у трговини

2/9

Финансије

4/6,7

50.     

Поповић Викторија

Трговинско пословање

2/3

Принципи економије

2/6,7

Маркетинг

4/1

Практична настава

1/8, 2/2

51.     

Манојловић Ивана

Техника продаје и услуге купцима

1/10,11

Пословна информатика

3/6,7

52.     

Раца Огњен***

Набавка и физичка дистрибуција

3/9

Трговинско пословање

2/5

Маркетинг у трговини

2/9

Основи пословања у трговини

2/10,  2/11

53.     

Глигорић Алексић Весна

Основи трговине

1/8,9,10,11

Комерцијално познавање робе

3/8,9,10,111

54.     

Поповић Љиљана

Међународна шпедиција

3/6

Основи економике трговине

1/3,4,5

Набавка и физичка дистрибуција

3/8, 11,

55.     

Старчевић Марија

Маркетинг у трговини

2/10

Основи економије

3/1

56.     

Петровић Стефан ***

Пословна комуникација

1/8,9

Пословна информатика

3/11

Маркетинг у трговини

2/11

Основи пословања у трговини

2/8

Предузетништво

4/7

57.     

Јевтић Сандра

Економика и организација трговинских предузећа

2/4

Техника продаје и услуге купцима

2/8,10

Обука у виртуелном предузећу

4/7

АКТИВ АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ

58.     

Здравковић Радмила

Нацртна геометрија

2/1

Перспектива

3/1

Аранжирање у трговини

3/1

Пројектовање

4/1

59.     

Јовичић Драгољуб

Цртање и обликовање

1/1  2/1   4/1

Форма и обликовање

2/1     3/1

60.     

Стојановић Алeксандар

Аранжирање у трговини

1/1  2/1  3/1  4/1

61.     

Милетић Јасмина

Цртање и обликовање

3/1

Фотографија са графичким  техникама

3/1

Грађанско васпитање

1/ 7,      3/ 1, 9,

62.     

Новаковић Душанка

Аранжирање у трговини

2/1    4/1

Цртање и обликовање

3/1

63.     

Адамовић Милица***

Музичка уметност

1/1,2,3,4,5,

64.     

Теодоровић М. Љиљана***

Ликовна култура

2/1,2,3,4,5,    1/6,7

АКТИВ ХЕМИЈА И ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

65.     

Узелац Мира***

Познавање робе

3/2,3,4,5   4/4,5

Познавање материјала и робе

2/1   

66.     

Поповић Валентина***

Хемија

1/1,2,3,4,5

Хемија

1/10,11

Комерцијално познавање робе

3/7                                                   

Познавање робе

4/2,3

67.     

Митровић Весна

Хемија

2/2,3,4,5,6,7

Познавање робе

2/8,9,10,11

68.     

Грујовић Данијела

Хемија

1/8,9

69.     

Новичић Јулијана***

Познавање робе

1/8,9,10,11

Грађанско васпитање

1/ 3,4,5,6,8,10,11,

2/ 3-4, 7-9, 8,10,11,

АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

70.     

Перовић Дијана***

Географија

1/1,2,3,4,5

71.     

Станојевић Дамјан

Географија

1/6,7   3/8,9,10,11

72.     

Росић Нада***

Историја

1/1,3,4,5,6,              2/1,2,3,4,5

73.     

Витаљић Марија

Историја

1/2,7,8,9,10,11

74.     

Брајер Весна

Филозофија

4/1,2,3,4,5

Логика са етиком

3/6

Грађанско васпитање

2/ 1,2,5,6,

4/ 1, 2-7, 3-6, 4-5,

75.     

Каблар Радмила***

Право

1/6,7    2/6,7    4/2,3,4,5  

Устав и права грађана

4/3,4,5

76.     

Марјановић Владимир***

Социологија

3/1,2,3,4,5

Устав и права грађана

4/1,2

Социологија са правима грађана

3/8,9,10,11    4/6,7

77.     

Малатестинић Марина

Грађанско васпитање

1/ 2, 5, 9,8,

3/ 2,4,5,6,7,

АКТИВ ФИЗИКА, БИОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА

78.     

Ристић Бисерка***

Биологија

1/1,2,3,4,5     2/6,7

Екологија и заштита животне средине

3/ 8,9,10,11

Грађанско васпитање

3/ 3-11, 8-10,

79.     

Пешић Катарина***

Физика

1/,2,3,4,5   2/1,2,3,4,5       1/7

80.     

Стевановић Јелена

Физика

1/1, 6

81.     

Стојановић Мира***

Психологија

4/1

Психологија потрошача

3/8,9,10,11

Психологија

3/2,3,4,5

Грађанско пословање

1/ 1, 3/ 1,

АКТИВ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

82.     

Џанић Игор

Физичко васпитање

3/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

83.     

Живковић Небојша

Физичко васпитање

1/1,2/1,3/1   4/1,2,3,4,5,6,7

84.     

Томашевић Душица

Физичко васпитање

2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

85.     

Тешић Александра

Физичко васпитање

1/4,5,6,7,8, 10,11

86.     

Мрваљевић Огњен

Физичко васпитање

1/2,3

87.     

Љубоја Милица

Физичко васпитање

1/9

АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

88.     

Јокић Милија***

Верска настава

1/2,3,4,6,7,9,10,11,                            3/ 2,3, 4-6, 7,8, 10-11;  

1/1,  2/1,  3/1-5,   4/4;

2/ 5,7;

89.     

Илић-Бенке Звездан

Верска настава

2/ 2,3,4,6,7,8,9-11, 10

4/ 1,2,3,4,5,6,7,

90.     

Аломеровић Лејлија ***

Верска настава

1/ 9,  3/5, 3/8, 3/10,

2/1, 2/9, 2/11,   Врх стране  

Трговачка школа 2010.