|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |Организација
Остали профили


Комерцијалиста


Аранжер у трговини


Трговац

Организација    Наставни планови и програми 

Трговински техничар


ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР је класичан образовни профил за који годинама постоји велико интересовање  и који вас припрема за велики број радних места у трговинским предузећима. Образовање траје четири године.Осим знања овај профил пружа добру основу за даље школовање на факултетима и вишим школама.I разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Историја
2
Музичка уметност
1
Физичко васпитање
2
Математика
3
Рачунарство и информатика
2
Географија
2
Физика
2
Хемија
2
Биологија
2
Основи економике трговине
2
Трговинско пословање
2+2
Трговинско пословање у блоку30
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1II разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Историја
2
Ликовна култура
1
Физичко васпитање
2
Математика
3
Физика
2
Хемија
2
Економика и организација трговинских предузећа
2
Пословна информатика
1+1
Трговинско пословање
1+2
Практична настава
6
Практична настава у блоку90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1III разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Социологија 2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Основи економије
2
Рачуноводство
1+2
Познавање робе
3
Психологија
2
Трговинско пословање
1+2
Практична настава
6
Практична настава у блоку90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1IV разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Филозофија
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Устав и право грађана
1
Рачуноводство
1+2
Познавање робе
3
Национална економија
2
Право
2
Маркетинг
2
Практична настава
6
Практична настава у блоку90
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1

Трговачка школа 2010.