|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |Организација
Остали профили


Комерцијалиста


Аранжер у трговини


Трговински техничар

Организација    Наставни планови и програми 

Трговац


ТРГОВАЦ је једини профил за који образовање траје три године. Даје вам могућност да за кратко време себи обезбедите запослење у малопродајним објектима. Ако се за то време предомослите и пожелите да наставите школовање, код нас постоји шанса да се доквалификујете, а затим упишете жељени профил.I разред Трговац
Наставни план                    .xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
2
Историја
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Рачунарство и информатика
2
Хемија
1
Основи трговине 3
Техника продаје и услуге купцима 2+2
Пословна комуникација 2
Познавање робе 2
Практична настава
6
Практична настава у блоку60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1II разред Трговац
Наставни план                    .xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
2
Енглески језик
2
Физичко васпитање 2
Математика 2
Техника продаје и услуге купцима 2+2
Маркетинг у трговини 3
Основи пословања у трговини
3
Познавање робе 2
Практична настава
11
Практична настава у блоку60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1III разред Трговац
Наставни план                    .xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
2
Енглески језик
1
Физичко васпитање 2
Математика 1
Екологија и заштита животне средине 1
Географија 1
Социологија са правима грађана 1
Комерцијално познавање робе 2
Набавка и физичка дистрибуција 2+2
Психологија потрошача 2
Предузетништво 2
Практична настава11
Практична настава у блоку60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)1
Изборни предмети:Недељни фонд часова
Пословна информатика1
Пословни страни језик1
Музичка култура1
Страни језик1
Ликовна култура1
Историја (Одабране теме)1

Трговачка школа 2010.