|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |Организација
Остали профили


Аранжер у трговини


Трговински техничар


Трговац


Организација    Наставни планови и програми 

Комерцијалиста


КОМЕРЦИЈАЛИСТА је нови профил и због тога је најатрактивнији. Ако имате одличан успех и желите да научите како се обаваљају послови у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, ово је занимање за вас. Образовање траје четири године, оспособиће вас за рад у трговини али и омогућити даље школовање на факултетима и вишим школама.I разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
2
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Ликовна култура 1
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Физика 2
Географија 2
Принципи економије 3
Право
2
Канцеларијско пословање3
Рачуноводство у трговини1+2
Верска настава/Грађанско васпитање (Изборни)1II разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
2
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
3
Хемија 2
Биологија 2
Принципи економије 2
Право 3
Канцеларијско пословање 2
Рачуноводство у трговини 1+2
Организација набавке и продаје 3
Обука у виртуелном предузећу 3
Обука у виртуелном предузећу - блок настава30
Верска настава/Грађанско васпитање (Изборни)1III разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
3
Рачунарство и информатика
2
Статистика
2
Организација набавке и продаје
3
Спољнотрговинско пословање
2
Међународна шпедиција
2
Обука у виртуелном предузећу
3
Обука у виртуелном предузећу - блок настава60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1
Комерцијално познавање робе (изборни)
2
Вештине комуникације (изборни)2
Комерцијално познавање робе (изборни) 2IV разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
2
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Социологија са правима грађана 2
Финансије
2
Предузетништво
2
Маркетинг у трговини
3
Трговинско пословање3
Обука у виртуелном предузећу
6
Обука у виртуелном предузећу - блок настава60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1
Менаџмент (изборни)
2

Трговачка школа 2010.