|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |Организација
Остали профили


Аранжер у трговини


Трговински техничар


Трговац


Организација    Наставни планови и програми 

Комерцијалиста


КОМЕРЦИЈАЛИСТА је нови образовни профил и због тога је најатрактивнији. Ако имате одличан успех и желите да научите како се обаваљају послови у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, ово је занимање за вас. Образовање траје четири године, оспособиће вас за рад у трговини али и омогућити даље школовање на факултетима и вишим школама.I разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
2
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Ликовна култура 1
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Физика 2
Географија 2
Принципи економије 3
Право
2
Канцеларијско пословање3
Рачуноводство у трговини1+2
Верска настава/Грађанско васпитање (Изборни)1II разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
2
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Хемија 2
Биологија 2
Принципи економије 2
Право 3
Канцеларијско пословање 2
Рачуноводство у трговини 1+2
Организација набавке и продаје 3
Обука у виртуелном предузећу 3
Обука у виртуелном предузећу - блок настава30
Верска настава/Грађанско васпитање (Изборни)1III разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
2
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Организација набавке и продаје 3
Пословна информатика
2
Статистика 3
Међународна шпедиција
2
Обука у виртуелном предузећу
5
Трговинско пословање3
Обука у виртуелном предузећу - блок настава60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1
Листа изборних предметаНедељни фонд часова
Комерцијално познавање робе (изборни)
2
Музичка култура/Екологија и заштита животне средине (изборни)1
Историја (одабране теме) (изборни)2
Изабрана поглавља Математике (изборни)2
Логика са етиком (изборни)2
Комерцијално познавање робе (изборни)2
Вештине комуникације (изборни)2
Пословна економија (изборни)2IV разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Немачки језик
2
Физичко васпитање
2
Математика
3
Пословне финансије
2
Предузетништво
2
Маркетинг
3
Обука у виртуелном предузећу
4
Обука у виртуелном предузећу - блок настава60
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1
Филозофија / Електронско пословање / Менаџмент (изборни)
2

Трговачка школа 2010.