|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |Организација
Остали профили


Комерцијалиста


Трговински техничар


Трговац

Организација    Наставни планови и програми 

Аранжер у трговини


АРАНЖЕР У ТРОВИНИ може бити ваш избор уколико сте уметничка душа и ако имате склоности за цртање,пројектовање, перспективу, уређење ентеријера и слично. За четири године у нашој школи ваш таленат ће се развити и тако формирати добра основа за послове аранжирања излога и ентеријера продавница али и за даље школовање на факултетима ликовних и примењених уметности.I разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Историја
2
Музичка уметност
1
Физичко васпитање
2
Математика
3
Рачунарство и информатика
2
Географија
2
Физика
2
Хемија
2
Биологија
2
Основи економике трговине
2
Аранжирање у трговини
2
Цртање и обликовање
2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1II разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Историја
2
Ликовна култура
1
Физичко васпитање
2
Математика
3
Физика
2
Економика и организација трговинских предузећа
2
Аранжирање у трговини
4
Цртање и обликовање
3
Нацртна геометрија
1+2
Форма и обликовање
2
Познавање материјала и робе
2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1III разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Социологија 2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Основи економије
3
Аранжирање у трговини
5
Цртање и обликовање
3
Перспектива
1+2
Фотографија са графичким техникама
1+2
Форма и обликовање
2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1IV разред
.xls      .doc      .pdf

Назив предмета
Недељни фонд часова
Српски језик и књижевност
3
Енглески језик
3
Филозофија
2
Физичко васпитање
2
Математика
2
Устав и право грађана
1
Национална економија
2
Маркетинг
3
Аранжирање у трговини
5
Цртање и обликовање
3
Пројектовање
1+2
Психологија
2
Грађанско васпитање / Верска настава (изборни)
1

Трговачка школа 2010.